0912-1001763

88259793

جستجو
خبرخوان

نوشته های بلاگ برچسب خورده با  "مقاوم سازی فونداسیون با کاشت میلگرد"

مقاوم سازی فونداسیون
در زمان مقاوم سازی فونداسیون دال کف زمین در درون ساختمان و سنگ فرش خارج از آن خراب می شوند. به دلیل وجود پایه ها و تکیه گاه های موقتی فضای بسیار کمی در طول عملیات مقاوم سازی در دسترس است. برای تجهیز ساختمان ارتفاع محدود است و صداها و لرزش های ساختمان آزاردهنده خواهند بود.
مقاوم سازی فونداسیون
مقاوم سازی و بهسازی ساختمان های بنایی
تعمیر سطوح از شیوه های مقاوم سازی و بهسازی ساختمان های بنایی است. بتن پاشی و ملات با تور سیمی از تکنیک هایی است که برای آن به کار می روند.
مقاوم سازی و بهسازی ساختمان های بنایی
مقاوم سازی فونداسیون با کاشت میلگرد
در اصطلاح عام مهار یا وصله میلگرد یا بولت که در بتن سخت نصب می گردد، کاشت میلگرد یا بولت نامیده می شود و در ادبیات فنی این موضوع در گروه سیستم های مهار در بتن تعریف می گردد.
مقاوم سازی فونداسیون با کاشت میلگرد
فیلترها
Sort
display