0912-1001763

88259793

جستجو
خبرخوان

نوشته های بلاگ برچسب خورده با  "مقاوم سازي ساختمانهاي بنايي"

مقاوم سازی با تعمیر سطوح
یک روش ساده برای مقاوم سازی در صفحه یک دیوار برشی پر کردن بخشی و یا تمام پنجره‌ها یا درهای غیر ضروری میباشد. این عمل از تمرکز تنش که در گوشه‌های باز شوها تولید می‌شود و سبب ایجاد ترک است جلوگیری می‌نماید و همچنین باعث افزایش سختی جانبی دیوار می‌شود.
مقاوم سازی با تعمیر سطوح
روش های مقاوم سازی ساختمان های بنایی
تزریق گروت از جمله راههای متداول مقاوم سازی بوده که در این روش برای برگرداندن بهسازی ساختمان های بنایی غیرمسلح ، ترکها و حفرههای توخالی که به علت تخریب شیمیایی و فیزیکی سطح و یا فعالیتهای مکانیکی به وجود آمده است توسط گروت و یا اپوکسی پر میشود.
روش های مقاوم سازی ساختمان های بنایی
مزایا و معایب ساختمانهای فلزی
از خاصیت مثبت مصالح فلزی شکل پذیری آن است که قادرند تمرکز تنش را که در واقع علت شروع خرابی است ونیروی دینامیکی و ضربه ای را تحمل نماید در حالیکه مصالح بتن ترد و شکننده در مقابل این نیروها فوق العاده ضعیف اند. یکی از عواملی که در هنگام خرابی، عضو خود خبر داده و ازخرابی ناگهانی وخطرات آن جلوگیری میکند.
مزایا و معایب ساختمانهای فلزی
Frp درتقویت ساختمانهای بنایی
استفاده از ورقهای Frp درتقویت ساختمانهای بنایی یکی از بهترین راه کارهای مقاوم سازی دیوارهای آجری می باشد
Frp درتقویت ساختمانهای بنایی
فیلترها
Sort
display