0912-1001763

88259793

جستجو
خبرخوان

نوشته های بلاگ برچسب خورده با  "مشاور مقاوم سازی ساختمان"

مقاوم سازی دیوار آجری
با در نظر داشتن مودهای گسیختگی دیوارها و قاب های آجری راه کارهای متفاوتی برای مقاوم سازی دیوار آجری توصیه می شود. اگر مود گسیختگی یکی از حالت هایی باشد که ضعف دیوار موجب آن شود، استفاده از مش بندی و شاتکریت سیمان روی آن یکی از پیشنهادات است.
مقاوم سازی دیوار آجری
مقاوم سازی سنگ نما
سنگ نمای ساختمان ممکن است در اثر گذر زمان دچار آسیب شود. حرکات ساختمان که معمولاً به شکل طبیعی انجام می شود و همچنین تکان هایی که در اثر باران و باد، یخبندان و طوفان به ساختمان وارد می شوند، موجب می شوند سنگ های نما شل شوند و در مواردی از جای خود بیافتند.
مقاوم سازی سنگ نما
آموزش مقاوم سازی ساختمان
این عناوین که برای آموزش مقاوم سازی ساختمان در نظر گرفته شده اند، در تعداد ساعت های مشخص در مراکز تخصصی توسط اساتید و افراد تحصیل کرده این رشته باید آموزش داده شوند
آموزش مقاوم سازی ساختمان
فیلترها
Sort
display