09121001763

88259793

از 10 صبح تا 16

جستجو
خبرخوان

نوشته های بلاگ برچسب خورده با  "مدیریت زمان پروژه"

وظایف مدیر پروژه ساختمانی چیست؟
وظایف مدیر پروژه ساختمانی چیست؟
مدیریت پروژه به معنای تخصیص ، نظارت و استفاده از منابع برای دستیابی به اهداف معین در یک بازه زمانی است. به همین دلیل ، یک پروژه نیاز به مدیریت صحیح دارد تا بتواند آن را در زمان مناسب تکمیل کرده و بودجه مناسب را اختصاص دهد.
فیلترها
Sort
display