0912-1001763

88259793

جستجو
خبرخوان

نوشته های بلاگ برچسب خورده با  "روش مقاوم سازی frp"

مقاوم‌ سازی تیرهای بتنی با frp
مقاوم سازی تیرهای بتنی با frp با هدف بالا رفتن ظرفیت باربری خمشی و برشی، بالا رفتن مقاومت در مقابل سایش، بالا رفتن مقاومت در مقابل خوردگی و حرارت انجام می شود.
مقاوم‌ سازی تیرهای بتنی با frp
مقاوم سازی در برابر زلزله
از موضوعات اصلی برای کاهش خطرپذیری ساختمان ها مقاوم سازی آنها است. گسل های اصلی و فرعی زیادی در مناطق مختلف تهران هستند.
مقاوم سازی در برابر زلزله
خدمات شرکت مقاوم سازی
در زمان مراجعه به یک شرکت مقاوم سازی برای انجام هرگونه خدماتی که در بالا به آنها اشاره کردیم، این شرکت ها انواع و اقسام خدمات را به شما ارائه خواهند داد. اولین مسئله در خدمات شرکت مقاوم سازی مشاوره با متخصصان در خصوص انجام عملیات مختلف در صورت نیاز برای ساختمان یا سازه است.
خدمات شرکت مقاوم سازی
روش های مقاوم سازی تیرها
در حالت کلی رفتار اتصالات به شکل هندسی اتصال، مقدار محبوسیت هستۀ بتنی اتصال، مقاومت برشی و جزئیات آرماتور گذاری اتصال بستگی دارد.
روش های مقاوم سازی تیرها
مقاوم سازی ساختمان بتنی به روش ژاکت فولادی
برای مقاوم سازی ستون های ضعیف سازه که فاقد آرماتورهای عرضی و یا طولی کافی می باشند استفاده از ژاکت فلزی مرسوم است.
مقاوم سازی ساختمان بتنی به روش ژاکت فولادی
آزمایش مقاوم سازی اتصالات بتنی با FRP
ﺑﺮای تأمین شکل‌پذیری ﻛﺎﻓﻲ اﻋﻀﺎ و ﻧﻴﺰ اﺗﺼﺎﻻت ﺑﺘﻨﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎرﻫﺎی وارده، ﺿﻮاﺑﻂ ویژه‌ای در آئین‌ نامه‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ وارد ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ رﻋﺎﻳﺖ آنها در ﺳﺎﺧﺖ سازه‌های بتن‌ آرمه ﺿﺮوری میباشد
آزمایش مقاوم سازی اتصالات بتنی با FRP
اثر بهسازی نمونه ضعیف با FRP
در اﺗﺼﺎل RW1 ﻧﻴﺰ در ﺗﻴﺮ ﺗﺮک ﺧﻮردﮔﻲ ﺧﻤﺸﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﺑﺮ اﺗﺼﺎل ﺗﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﺘﻮن ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺖ و در ﻃﻮل ﺗﻴﺮ و در ﺑﺎﻻی ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺪه، ﺗﺮک ﻫﺎی ﺧﻤﺸﻲ ﺟﺰﺋﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.
اثر بهسازی نمونه ضعیف با FRP
بهسازی و مقاوم‌سازی سازه‌های بتنی
مقاوم‌ سازی خمشی و برشی تیر و دال، مقاوم‌ سازی خمشی و برشی دیوار، مقاوم‌ سازی فشاری، برشی و پیچشی ستون، مقاوم‌ سازی در محیط‌ های خورنده و تقویت اتصالات و سازه‌هایی مانند پل‌ها و طاق‌ها، گنبدها، تونل‌ها، سیلوها، لوله‌ها، خرپاها و… مصالح FRP مشتمل بر الیاف پیوسته غیرفلزی در یک رزین است.
بهسازی و مقاوم‌سازی سازه‌های بتنی
فیلترها
Sort
display