0912-1001763

88259793

جستجو
خبرخوان

نوشته های بلاگ برچسب خورده با  "خسارات حاصل از مشکلات سازه ای"

خسارات حاصل از مشکلات سازه ای
دلیل اصلی خسارات به دکل‌های برق، مخازن و انواع مختلف دیگر سازه‌ها و تأسیسات زیر بنایی در طول زلزله عدم اتصال مناسب به فونداسیون است.
خسارات حاصل از مشکلات سازه ای
فیلترها
Sort
display