0912-1001763

88259793

جستجو
خبرخوان

نوشته های بلاگ برچسب خورده با  "اجرای کاشت میلگرد در بتن"

کاشت میلگرد چیست؟
کاشت میلگرد در ستون با هدف اجرای امتداد ستون معمول ترین علت این امر به شمار میرود که البته جهت اجرای این مهم چند پارامتر از اهمیت بیشتری نسبت به سایر پارامترهای مؤثر در کاشت میلگرد در ستون برخوردار خواهند بود که از جمله آنها می توان به حداقل فاصله موجود بین دو میلگرد کاشت شده و همچنین قرار گیری تمامی میلگردها داخل خاموت و رعایت کاور بتن و یا پوشش بتن اشاره کرد.
کاشت میلگرد چیست؟
فیلترها
Sort
display