0912-1001763

88259793

جستجو
خبرخوان

نوشته های بلاگ برچسب خورده با  "آزمایش غیر مخرب بتن"

اسکن بتن
اسکن بتن علاوه بر مشکلات فنی و نیاز به تجهیزات خاص، هزینه بالایی دارد و به همین علت از آن به طور گسترده استفاده نمی شود. این آزمایش برای درک بهتر موقعیت سازه و عناصر آن کاربرد دارد.
اسکن بتن
آزمایش غیر مخرب بتن
آزمایش غیر مخرب بتن یک اقدام غیر لازم و هزینه بر اضافه نیست. با استفاده از این آزمایش اطلاعات کاربردی به دست می آید و تعمیرات در زمان معین و هدفمند انجام می گیرد
آزمایش غیر مخرب بتن
فیلترها
Sort
display