0912-1001763

88259793

از 10 صبح تا 4

جستجو
خبرخوان

نوشته های بلاگ  "2019"  از "فروردین"

چگونگی اجرای وال پست
کنترل های ابعادی از وظایف مهندس ناظر است. همچنین، کنترل اجرای نبشی و وال پست باید مطابق با نقشه و کنترل نحوه اتصالات وال پست ها و نبشی ها باید توسط وی انجام شود.
انواع تکیه گاه در سازه های بتنی
انواع تکیه گاه در سازه های بتنی
تکیه گاه گیردار نیز از انواع تکیه گاه در سازه های بتنی است. در این تکیه گاه از حرکت نقطه تکیه گاهی در جهت محورهای x و y جلوگیری می کند و مانع از دوران جسم حول نقطه تکیه گاهی می شود.
مقاوم سازی ستون بتنی
مقاوم سازی ستون بتنی
یکی از روش های مقاوم سازی ستون بتنی استفاده از ژاکت بتنی است که شامل لایه ای بتن، آرماتورهای طولی و خاموت ها می شود. این ژاکت ها موجب بالا رفتن مقاومت خمشی و برشی ستون ها می شوند و شکل پذیری ستون را افزایش می دهند.
هزینه مقاوم سازی ساختمان
هزینه مقاوم سازی ساختمان
ساختمان های قدیمی دارای نقطه ضعف های بسیاری در برابر بارهای زلزله و جانبی هستند و رفتار لرزه ای و ویژگی های دینامیکی مطلوبی از خود بروز نمی دهند. اما در عین حال، رفع این نقاط ضعف و تقویت آنها از نظر اقتصادی به صرفه تر است و هزینه مقاوم سازی ساختمان کمتر از بازسازی کامل آن است.
آرماتوربندی ساختمان
آرماتوربندی ساختمان
آرماتورهای عرضی همان خاموت ها هستند. خاموت ها آرماتورهای حالت گرفته ای هستند که به صورت عمودی در تیر قرار می گیرند. آنها به صورت مقطع تیر ساخته می شوند و کارشان مقاومت در مقابل نیروهای برشی و حفظ آرماتورها فشاری و کششی در جای خودشان است.
اسکلت سازی ساختمان
اسکلت سازی ساختمان
در اسکلت سازی ساختمان مرحله بتن ریزی از اهمیت زیادی برخوردار است. بتن لازم از کارخانه تخلیه بتن و یا در محل آماده خواهد شد. مقاومت فشاری بتن باید آزمایش شود. برای این کار کافی است نمونه مکعبی یا استوانه ای از آن تهیه و به آزمایشگاه ارسال شود. مقاومت بتن مورد نظر نباید از مقاومت ذکر شده کمتر باشد.
علت نشست ساختمان
علت نشست ساختمان
وقتی خاک زیر پی یا فونداسیون در ساختمان ها ضعف داشته باشد، به علت نشست در برخی از بخش های خاک یا برخی از بخش های فونداسیون، مقدار تغییر مکان در راستای عمود بر زمین در قسمت های مختلف به طور یکسان اتفاق نمی افتد و ساختمان به صورت نامتقارن دچار نشست می شود.
مقاومت مصالح ساختمانی در برابر حریق
مقاومت مصالح ساختمانی در برابر حریق
مقاومت مصالح ساختمانی در برابر حریق از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد ‌به طوریکه علاوه بر پوشش مقاوم در برابر حریق از بردها و پنل های ضد حریق نیز در ساختمان استفاده می شود.
مقاوم سازی و بهسازی ساختمان های بنایی
مقاوم سازی و بهسازی ساختمان های بنایی
تعمیر سطوح از شیوه های مقاوم سازی و بهسازی ساختمان های بنایی است. بتن پاشی و ملات با تور سیمی از تکنیک هایی است که برای آن به کار می روند.
کامپوزیت frp
کامپوزیت frp
برای اجرای frp باید ابتدا یک لایه رزین را با یک قلم مو به سطح اعمال کرد تا یک لایه خیس با ضخامت 5 تا 75 درصد میلی متر به وجود آید.
فیلترها
Sort
display