0912-1001763

88259793

از 10 صبح تا 4

جستجو
خبرخوان

نوشته های بلاگ  "2016"  از "فروردین"

بزرگترین زلزله‌ های تاریخ
بزرگترین زلزله‌ های تاریخ
شاخص ترین و مخرب ترین بلای طبیعی که در جهان از ازل تا به امروز بشریت و زمین را همراهی کرده و همیشه احتمال بروزش به اشکال و ابعاد بزرگ تر وجود دارد، زلزله است.
سامانه جدا ساز لرزه ای
سامانه جدا ساز لرزه ای
واحدهای جداسازی، اعضای اساسی سامانه جدا ساز لرزه ای شالوده به حساب آمده و وظیفه تأمین کردن اثر جدایش فوق‌الذکر را در سازه‌های ساختمانی و غیرساختمانی برعهده دارند.
فیلترها
Sort
display