0912-1001763

88259793

از 10 صبح تا 16

جستجو
خبرخوان

نوشته های بلاگ  "2016"  از "فروردین"

بزرگترین زلزله‌ های تاریخ
بزرگترین زلزله‌ های تاریخ
شاخص ترین و مخرب ترین بلای طبیعی که در جهان از ازل تا به امروز بشریت و زمین را همراهی کرده و همیشه احتمال بروزش به اشکال و ابعاد بزرگ تر وجود دارد، زلزله است.
سامانه جدا ساز لرزه ای
سامانه جدا ساز لرزه ای
از مهمترین مسائلی که در طراحی سازه ها همواره ذهن مهندسان سازه را به خود مشغول ساخته، طراحی سازه ها به گونه ای است که در مقابل بارهای جانبی مقاومت بیشتری را از خود نشان دهند. برای رسیدن به این هدف، تا کنون روشهای بسیاری برای مقاوم ساختن سازه ها دربرابر زلزله ابداع شده است که در این مقاله به آن پرداخته ایم.
فیلترها
Sort
display