09121001763

88259793

از 10 صبح تا 16

جستجو
خبرخوان

نوشته های بلاگ  "2011"  از "اردیبهشت"

تزریق گروت پر فشار در تیرهای بتنی
گروت سیمانی در پمپ تزریق بتن مورده استفاده قرارمی گیرد و با خاصیت منبسط شونده خود را برای استفاده در پمپ تزریق بتنبه خوبی عمل میکند. برای پمپ پذیری بیشتر بتن در پمپ تزریق و برای افزایش روانی بتن در پمپ و کاهش استهلاک در پمپ از فوق روان کننده بتن و ژل میکروسیلیس میتوانید استفاده کرد.
تزریق گروت پر فشار در تیرهای بتنی
فیلترها
Sort
display