0912-1001763

88259793

جستجو
خبرخوان

نوشته های بلاگ  "2011"  از "اردیبهشت"

تزریق گروت پر فشار در تیرهای بتنی
گروت سیمانی در پمپ تزریق بتن مورده استفاده قرارمی گیرد و با خاصیت منبسط شونده خود را برای استفاده در پمپ تزریق بتنبه خوبی عمل میکند. برای پمپ پذیری بیشتر بتن در پمپ تزریق و برای افزایش روانی بتن در پمپ و کاهش استهلاک در پمپ از فوق روان کننده بتن و ژل میکروسیلیس میتوانید استفاده کرد.
تزریق گروت پر فشار در تیرهای بتنی
فیلترها
Sort
display