09121001763

88259793

از 10 صبح تا 16

جستجو
تقویت پدستال عظیم دستگاه خرد کن کارخانه مس سونگون آذربایجان شرقی با روش ترکیبی N.S.M و EPOXY INJECTION
تقویت پدستال عظیم دستگاه خرد کن کارخانه مس سونگون آذربایجان شرقی با روش ترکیبی N.S.M و EPOXY INJECTION
تقویت پدستال عظیم دستگاه خرد کن کارخانه مس سونگون آذربایجان شرقی با روش ترکیبی N.S.M و EPOXY INJECTION
اجرای میکروپایل جهت تقویت و بهسازی خاک زیر پی اطاق تاسیسات برج مسکونی در منطقه ۲۲ تهران
اجرای میکروپایل جهت تقویت و بهسازی خاک زیر پی اطاق تاسیسات برج مسکونی در منطقه ۲۲ تهران
اجرای میکروپایل جهت تقویت و بهسازی خاک زیر پی اطاق تاسیسات برج مسکونی در منطقه ۲۲ تهران
مقاوم سازی فونداسیون کارخانه ای در اصفهان با روش ژاکت بتنی
مقاوم سازی فونداسیون کارخانه ای در اصفهان با روش ژاکت بتنی
مقاوم سازی فونداسیون کارخانه ای در اصفهان با روش ژاکت بتنی
ترک سقف
ترک سقف

ترک سقف

...
بازدید کارشناسی از ساختمانهایی که دچار نشست شده اند و تقویت و بهسازی آنها با توجه به علت نشست ایجاد شده
بازدید کارشناسی از ساختمانهایی که دچار نشست شده اند و تقویت و بهسازی آنها با توجه به علت نشست ایجاد شده
ساختمانهای دچار نشست و تقویت و بهسازی آنها
مقاوم سازی ستونهای کارخانه گلوکوزان قزوین
مقاوم سازی ستونهای کارخانه گلوکوزان قزوین
کارفرما :کارخانه گلوکوزان قزوین
زمان :1390/8/1تا :1390/8/15
بازرسی سازه و اسکن میلگرد مرکز پالایش و انتقال خون ایران
بازرسی سازه و اسکن میلگرد مرکز پالایش و انتقال خون ایران
کارفرما :masoumi
زمان :1396/5/7تا :1396/4/28
بازرسی و اسکن میلگردهای پل بتنی جاده طارم
بازرسی و اسکن میلگردهای پل بتنی جاده طارم
کارفرما :masoumi
زمان :1396/5/7تا :1396/4/28
جابجایی سقف زیرزمین مجتمع تجاری ۴ طبقه با کاشت بولت – تهران – شمشیری
جابجایی سقف زیرزمین مجتمع تجاری ۴ طبقه با کاشت بولت – تهران – شمشیری
کارفرما :masoumi
زمان :1396/5/7تا :1396/4/28
انجام آزمایشات غیر مخرب- اسکن میلگرد- پروژه مسکونی کرج
انجام آزمایشات غیر مخرب- اسکن میلگرد- پروژه مسکونی کرج
کارفرما :masoumi
زمان :1396/5/8تا :1396/4/28
فیلترها
Sort
display