0912-1001763

88259793

از 10 صبح تا 16

جستجو
مقاوم سازی ستونهای کارخانه گلوکوزان قزوین
مقاوم سازی ستونهای کارخانه گلوکوزان قزوین
کارفرما :کارخانه گلوکوزان قزوین
زمان :1390/8/1تا :1390/8/15
بازرسی سازه و اسکن میلگرد مرکز پالایش و انتقال خون ایران
بازرسی سازه و اسکن میلگرد مرکز پالایش و انتقال خون ایران
کارفرما :masoumi
زمان :1396/5/7تا :1396/4/28
بازرسی و اسکن میلگردهای پل بتنی جاده طارم
بازرسی و اسکن میلگردهای پل بتنی جاده طارم
کارفرما :masoumi
زمان :1396/5/7تا :1396/4/28
جابجایی سقف زیرزمین مجتمع تجاری ۴ طبقه با کاشت بولت – تهران – شمشیری
جابجایی سقف زیرزمین مجتمع تجاری ۴ طبقه با کاشت بولت – تهران – شمشیری
کارفرما :masoumi
زمان :1396/5/7تا :1396/4/28
انجام آزمایشات غیر مخرب- اسکن میلگرد- پروژه مسکونی کرج
انجام آزمایشات غیر مخرب- اسکن میلگرد- پروژه مسکونی کرج
کارفرما :masoumi
زمان :1396/5/8تا :1396/4/28
کاشت بولت با استفاده از چسبهای کپسولی VPK-M24-SFدر ویلای کردان
کاشت بولت با استفاده از چسبهای کپسولی VPK-M24-SFدر ویلای کردان
کارفرما :masoumi
زمان :1396/5/8تا :1396/4/28
مقاوم سازی فونداسیون ساختمان مسکن مهرصفا دشت با کاشت بولت
مقاوم سازی فونداسیون ساختمان مسکن مهرصفا دشت با کاشت بولت
کارفرما :masoumi
زمان :1396/5/8تا :1396/4/28
کاشت بولت با استفاده از کپسولهای اپوکسی در کارخانه لاوان تابلو-کرمان
کاشت بولت با استفاده از کپسولهای اپوکسی در کارخانه لاوان تابلو-کرمان
کارفرما :masoumi زمان :1396/5/8تا :1396/4/28
اسکن میلگرد سیلوی سیمان مهریز یزد
اسکن میلگرد سیلوی سیمان مهریز یزد
کارفرما :masoumi
زمان :1396/5/8تا :1396/4/28
طراحی سازه خاص – شهرک غرب خوارزم
طراحی سازه خاص – شهرک غرب خوارزم
کارفرما :masoumi
زمان :1396/11/30تا :1396/4/28
فیلترها
Sort
display