09121001763

02188259793

ساعت مشاوره ۱۰ الی ۱۶

جستجو
تقویت پدستال عظیم دستگاه خرد کن کارخانه مس سونگون آذربایجان شرقی با روش ترکیبی N.S.M و EPOXY INJECTION
تقویت پدستال عظیم دستگاه خرد کن کارخانه مس سونگون آذربایجان شرقی با روش ترکیبی N.S.M و EPOXY INJECTION
تقویت پدستال عظیم دستگاه خرد کن کارخانه مس سونگون آذربایجان شرقی با روش ترکیبی N.S.M و EPOXY INJECTION
اجرای میکروپایل جهت تقویت و بهسازی خاک زیر پی اطاق تاسیسات برج مسکونی در منطقه ۲۲ تهران
اجرای میکروپایل جهت تقویت و بهسازی خاک زیر پی اطاق تاسیسات برج مسکونی در منطقه ۲۲ تهران
اجرای میکروپایل جهت تقویت و بهسازی خاک زیر پی اطاق تاسیسات برج مسکونی در منطقه ۲۲ تهران
مقاوم سازی فونداسیون کارخانه ای در اصفهان با روش ژاکت بتنی
مقاوم سازی فونداسیون کارخانه ای در اصفهان با روش ژاکت بتنی
مقاوم سازی فونداسیون کارخانه ای در اصفهان با روش ژاکت بتنی
ترک سقف

ترک سقف

...
ترک سقف
بازدید کارشناسی از ساختمانهایی که دچار نشست شده اند و تقویت و بهسازی آنها با توجه به علت نشست ایجاد شده
ساختمانهای دچار نشست و تقویت و بهسازی آنها
بازدید کارشناسی از ساختمانهایی که دچار نشست شده اند و تقویت و بهسازی آنها با توجه به علت نشست ایجاد شده
مقاوم سازی ستونهای کارخانه گلوکوزان قزوین
کارفرما :کارخانه گلوکوزان قزوین
زمان :1390/8/1تا :1390/8/15
مقاوم سازی ستونهای کارخانه گلوکوزان قزوین
بازرسی سازه و اسکن میلگرد مرکز پالایش و انتقال خون ایران
کارفرما :masoumi
زمان :1396/5/7تا :1396/4/28
بازرسی سازه و اسکن میلگرد مرکز پالایش و انتقال خون ایران
بازرسی و اسکن میلگردهای پل بتنی جاده طارم
کارفرما :masoumi
زمان :1396/5/7تا :1396/4/28
بازرسی و اسکن میلگردهای پل بتنی جاده طارم
جابجایی سقف زیرزمین مجتمع تجاری ۴ طبقه با کاشت بولت – تهران – شمشیری
کارفرما :masoumi
زمان :1396/5/7تا :1396/4/28
جابجایی سقف زیرزمین مجتمع تجاری ۴ طبقه با کاشت بولت – تهران – شمشیری
انجام آزمایشات غیر مخرب- اسکن میلگرد- پروژه مسکونی کرج
کارفرما :masoumi
زمان :1396/5/8تا :1396/4/28
انجام آزمایشات غیر مخرب- اسکن میلگرد- پروژه مسکونی کرج
فیلترها
Sort
display