0912-1001763

88259793

جستجو
ژاکت فلزی
ژاکت فلزی یا فولادی از جمله روش های مقاوم سازی سازه هایی مانند تیر، ستون و دیوار های برشی است. از این روش برای سازه ها و ساختمان های بتنی و در بیشتر مواقع برای مقاوم کردن ستون استفاده می شود. از مهمترین علل استفاده از این روش بالا بردن ظرفیت خمشی و برشی ستون ها و در نتیجه مقاومت کلی سازه است.
ژاکت فلزی
ژاکت فولادی ستون بتنی
برای اجرای ژاکت فولادی ستون بتنی به طور معمول در چهار وجه عضو از پلیت استفاده شده یا در چهار گوشه آن چهار نبشی قرار می دهند. ضخامت پلیت ها و نبشی ها با توجه به مقدار بار وارده در نظر گرفته می شود. طول پلیت ها و نبشی ها نیز بر طبق بار وارده تعیین می شود.
ژاکت فولادی ستون بتنی
تقویت تیر بتنی با ورق فولادی
تیرها به دو شکل موضعی و کلی در ساختمان کمانش می کنند و در این صورت است که به تقویت تیر بتنی با ورق فولادی و یا روش های دیگر مقاوم سازی نیاز خواهد بود
تقویت تیر بتنی با ورق فولادی
تقویت ستون بتنی با فولاد
نیروهای کمانشی ستون ها با مقطع ستون ها نسبت مستقیم و با ارتفاع آن در حد فاصل طبقه ها نسبت عکس دارند. به این معنا که هر چه ابعاد مقطع ستون ها بزرگ تر نیروهای کمانش آن بزرگ تر و هر چه ارتفاع آن بزرگ تر نیروی کمانش آن کوچک تر می شود.
تقویت ستون بتنی با فولاد
مقاوم سازی ساختمان ها با ژاکت فولادی
مقاوم سازی ستون ها با ژاکت فولادی ضمن بالا بردن مقاومت برشی و خمشی آنها با ایجاد انحصار، مقاومت فشاری بتن را نیز بالا می برد. همچنین، مانع از کمانش میلگردهای طولی می شود.
مقاوم سازی ساختمان ها با ژاکت فولادی
دتایل ژاکت فولادی
برای اجرا باید بعد از طراحی و ارائه دتایل ژاکت فولادی مصالح انتخاب شود. روش اجرا به عضو مورد مقاوم سازی بستگی دارد، ولی بیشتر اعضا از یک الگوی مشابه پیروی می کنند.
دتایل ژاکت فولادی
مزایا و معایب ساختمان فلزی
دوام فولاد بسیار خوب است، ساختمانهای فلزی که در نگهداری آنها دقت گردد. برای مدت طولانی قابل بهره برداری خواهند بود.
مزایا و معایب ساختمان فلزی
مقاوم سازی ساختمان بتنی به روش ژاکت فولادی
برای مقاوم سازی ستون های ضعیف سازه که فاقد آرماتورهای عرضی و یا طولی کافی می باشند استفاده از ژاکت فلزی مرسوم است.
مقاوم سازی ساختمان بتنی به روش ژاکت فولادی
استفاده از ژاکت فولادی در مقاوم سازی
روش مرسوم برای ایجاد این اتصال آن است که قبل از نصب ورق ها سوراخ هایی در عضو بتنی و ورق های فلزی ایجاد شده، سپس ورق ها بر روی عضو قرار گرفته و بولت ها داخل سوراخ نصب می گردند، سپس فضای باقی مانده داخل سوراخ توسط اپوکسی پر می گردد.
استفاده از ژاکت فولادی در مقاوم سازی
مقاوم سازی ساختمان با روش ژاکت فولادی
استفاده از ژاکت فولادی برای مقاوم سازی ستون ها ضمن افزایش مقاومت برشی و خمشی ستون با ایجاد تنش محصورشدگی مقاومت فشاری بتن را نیز افزایش داده و همچنین از کمانش آرماتورهای طولی جلوگیری می نماید.
مقاوم سازی ساختمان با روش ژاکت فولادی
فیلترها
Sort
display