0912-1001763

88259793

از 10 صبح تا 4

جستجو

ژاکت فولادی و ژاکت بتنی

ژاکت فولادی و ژاکت بتنی

بالا بردن سطح مقطع عضو بتنی ساختمان با استفاده از کاشت بولت و بتن ریزی را ژاکت بتنی می نامند. با این شیوه سختی و مقاوت عضو قدیمی بیشتر می شود. مواقعی که ظرفیت برشی، محوری کافی نباشد و فاصله های مهاری میلگردها در نظر گرفته نشده باشد، این روش می تواند بسیار مؤثر باشد.در مقاوم سازی با ژاکت فولادی و ژاکت بتنی استفاده از ژاکت فولادی نیز شیوه مطلوبی برای مقاوم سازی ساختمان است که در حین افزایش مقاومت و شکل پذیری عناصر سازه وزنی به ساختمان تحمیل نمی کند. در این شیوه صفحه ای فلزی در محل آسیب پذیر روی سطح بتنی قرار می گیرند و به وسیله بولت به عضو ساختمان متصل می شوند. استفاده از ژاکت فولادی و ژاکت بتنی روش هایی مناسب برای مقاوم سازی هستند.

 

ژاکت فولادی و ژاکت بتنی

مقاوم سازی اجزای بتنی ساختمان با ژاکت فولادی و ژاکت بتنی با افزایش مقاومت فشار، مقاومت برشی و تأمین محصور شدگی به منظور افزودن شکل پذیری یا پیوستگی بتن یا بولت صورت می گیرد. با ژاکت فولادی و ژاکت بتنی می توان مقاومت برشی، فشاری و محصور شدگی ستون ها، دیوارها، دال ها و تیرها را بالا برد و ظرفیت باربری آنها در برابر بارهای جانبی را افزایش داد.

 

مقاوم سازی با ژاکت فولادی

ژاکت فولادی و ژاکت بتنی،مقاوم سازی با ژاکت فولادی می تواند به دو شکل دورپیچ، نواری یا موضعی باشد. مواقعی که اتصال تیرها و ستون های ساختمان بتنی ضوابط شکل پذیری مانند فاصله میان خاموت ها را رعایت نکند، صفحه های فولادی اطراف تیر و ستون گذاشته و با جوشکاری به هم اتصال داده می شوند. این صفحه ها باید به وسیله بولت با تیرها و ستون ها متصل شوند تا بتوانند در تحمل لنگرهای خمشی و نیروهای برشی به وجود آمده در اتصال مشارکت کنند. صفحه های فلزی کناری علاوه بر به وجود آمدن محصور شدگی در محل اتصال تیرها و ستون ها خردشدگی بتن را به تأخیر می اندازند و موجب بالا بردن مقاومت فشاری آن می شوند.

از این شیوه برای محصور کرد بتن، افزایش مقاومت خمشی، برشی و فشاری و افزایش سختی جانبی استفاده می شود. همچنین، برای مقاوم سازی ستون های ضعیف سازه که بدون بولت های عرضی یا طولی کافی هستند، ژاکت فولادی کاربرد دارد.

استفاده از ژاکت فولادی برای مقاوم سازی ستون ها علاوه بر افزایش مقاومت برشی و خمشی، مقاومت فشاری بتن را نیز بالا می برد و مانع از کمانش بولت های طولی می شود.

زمانی که هدف از مقاوم سازی فقط بالا بردن مقاومت برشی تیر یا جبران کمبود خاموت در ستون ها باشد، برای پیشگیری از کمانش بولت هاب طولی، به جای صفحه فلزی می توان از نورهای فلزی پیرامونی استفاده کرد.

برای این که نیروی برشی میان عضو بتنی و صفحه فلزی منتقل شود، باید میان آن دو اتصالی برقرار شود. برای این کار پیش از نصب صفحه ها در عضو بتنی و صفحه فلزی سوراخ های ایجاد می کنند و بعد صفحه ها را روی عضو قرار می دهند و بولت ها داخل سوراخ نصب می شوند. سپس فضای داخل سوراخ را با اپوکسی پر می کنند.

 

مزایا و معایب مقاوم سازی با ژاکت فولادی و ژاکت بتنی

 

مزایای مقاوم سازی با ژاکت فولادی

 • اصلاح مشکلات سازه ای در قالب های بتن
 • نیاز نداشتن به قالب بندی
 • سرعت نصب بالا نسبت به ژاکت بتنی
 • مناسب برای محصور کردن بتن ستون ها
 • نبود مشکلات معماری

 

معایب مقاوم سازی با ژاکت فولادی

 • نیازمند بودن به پوشش های ضد حریق در برخی سازه ها و بالا رفتن هزینه ها
 • داشتن چند عملیات کاشت بولت و جوشکاری در صورت نیاز به افزایش مقاومت خمشی و برشی
 • نیازمند بودن به حجم بالای گروت و عملیات تزریق
 • نبود امکان اصلاح اتصالات در قاب های فلزی

 

مقاوم سازی با ژاکت بتنی

در این شیوه مقاوم سازی با افزودن مقطع تیر و ستون از پوشش بتن مسلح، اعضا تقویت می شوند. از این روش برای محصور کردن بتن، افزایش مقاومت برشی و خمشی، افزایش سختی جانبی و اصلاح اتصالات در قاب ها استفاده می شود.

برای مقاوم سازی تیرهای ساختمان با ژاکت بتنی وجوه پایینی و کناری قابل استفاده هستند. کمترین افزایش ابعاد در طول یا عرض مقطع حدود 5/7 سانتی متر است. در کل، با افزایش سطح مقطع و میزان میلگردها در عضو تقویت شده، سختی و مقاومت بالا می رود و بر باربری و ظرفیت تغییر شکل و خیز تیر بتنی افزوده می شود.

اگر سازه بتنی با سیستم باربر جانبی قاب خمشی ظرفیت برشی کافی یا سختی جانبی کافی نداشته باشد، می توان با رعایت تمام اصول از مهاربندهای فولادی استفاده کرد. این مهاربندها وزن سازه را افزایش نخواهند داد. برای بالا بردن سختی جانبی و کنترل دریفت و بالا بردن ظرفیت مقاوم برشی ساختمان، می توان با کاشت میلگرد دیوار برشی جدیدی ایجاد کرد.

استفاده از ژاکت بتنی بر پایه کارکرد یکپارچه مقطع قدیمی بتنی و مقطع جدید به شکل کامپوزیت است. این کارکرد به وسیله میلگردهای کاشته شده درون بتن قدیمی و مدفون در بتن جدید انجام می شود. جزئیات آرماتوربندی و قطع و خم ها باید مطابق با اصول آیین نامه باشند. بتن به کار رفته در مقطع جدید حساسیت بالایی دارد و به نظارت دقیق نیاز دارد. استفاده از بتن خود متراکم در این موارد توصیه می شود.

 

مزایای مقاوم سازی با ژاکت بتنی

 • اصلاح همزمان تمام مشکلات سختی و مقاومتی در قاب های بتنی
 • اصلاح اتصالات در قاب ها
 • اصلاح باربری ثقلی ستون ها
 • سهولت پیوستگی میان اعضای ساختمان
 • نیاز نداشتن به پوشش ضد حریق
 • مداخله کم در معماری

 

معایب مقاوم سازی با ژاکت بتنی

 • افزایش وزن سازه ها پس از نصب
 • افزایش ابعاد تیر ها و ستون ها و کم شدن فضای مفید
 • نیاز به زمان زیاد برای اجرای طرح
 • هزینه بر بودن
 • نیازمند به قالب بندی و چند عملیات اجرایی

استفاده از ژاکت فولادی و ژاکت بتنی در مقاوم سازی ساختمان با توجه به مزایا و معایبی که دارند، همچنان از شیوه های مفید محسوب می شوند. شاید برخی متخصصان کاربرد شیوه های جدیدتر مانند استفاده از FRP را توصیه کنند. انتخاب شیوه مناسب باید با در نظر داشتن همه چیز از جمله هزینه و زمان لازم برای اجرا صورت گیرد. نصب ژاکت فولادی و ژاکت بتنی در ساختمان ها باید توسط افراد متخصص انجام شود.

خدمات مهم شرکت مقاوم سازی

 

شرکت های مقاوم سازی به دلیل پیشرفت در ساخت و ساز و برقراری آیین نامه و مقررات سبب شده تا با ارائه خدمات مهم خود دیگر هیچ ساختمانی توسط عوامل انسانی و طبیعی در زود هنگام دچار آسیب و تخریب نشود. از جمله خدمات مهم شرکت مقاوم سازی را می‌توان موارد زیر دانست، که به آن‌ها اشاره شده است و عبارت‌اند از:

 • مقاوم سازی سازه‌ها در برابر حریق و عواملی همچون زمین‌لرزه‌ها
 • جلوگیری از خطاهای انسانی
 • استفاده از میلگردهای قوی در قالب ساختمان‌ها
 • استفاده از FRP
 • و... . شرکت مشاور مقاوم سازی

 

شرکت های مقاوم سازی از صفر تا صد ساخت و سازها پیگیر مسائل مختلف هستند تا کوچک‌ترین اشتباه و یا سهل‌انگاری در مقاوم سازی بناها وجود نداشته باشد. شرکت مشاور مقاوم سازی با کسب اطلاعات و فناوری‌ها در زمینه‌های مختلف و گسترش و ترویج منابع ایمنی مقاومت را تا مقدار قابل توجهی بالا خواهند برد.‌ شرکت مقاوم سازی با عملیات اجرایی بالا در طی چند سال اخیر اثبات کرده است، که ساختمان‌ها از مقاومت زیادی برخوردار هستند و کمتر موجب تخریب، بحران و یا آوار خواهند شد.   تمامی خدمات شرکت مشاور مقاوم سازی توسط مهندسان خبره و توانمند مورد آزمایش‌های مکرر قرار گرفته است و با تأیید صلاحیت از مهندسان و فناوران توانسته‌اند در ساخت و ساز ساختمان‌ها عملیات مقاومتی خود را به کار گیرند تا ساختمان‌ها در هنگام وقوع احتمالی با آسیب‌های کمتری همراه شود.

 

انصراف از نظر
فیلترها
Sort
display