0912-1001763

88259793

از 10 صبح تا 4

جستجو

هدف از مقاوم سازی

هدف از مقاوم سازی

هدف از مقاوم سازی افزایش مقاومت یک ساختمان در برابر نیروهای خارجی است که به آن وارد می شود. در واقع، مقاوم سازی برای بهبود عملکرد اجزای ساختمان اتفاق می افتد. مقاوم سازی برای ساختمان هایی کاربرد دارد که قبلاً ساخته شده اند.

برای ساختمان های در حال ساخت رعایت اصول و مقررات فنی ضروری است، اما مقاوم سازی برای آن ها معنایی ندارد. پس مقاوم سازی برای ساختمان هایی انجام می شود که ساخته شده اند، نه قرار است ساخته شوند.

 

هدف از مقاوم سازی ساختمان هایی که در گذر زمان به مقاوم سازی نیاز دارند؟

 

همه ساختمان هایی که بر طبق اصول و ضوابط روز آیین نامه ساخته شده اند به مقاوم سازی نیاز دارند. این ساختمان ها شامل دو گروه می شوند:

 

 • گروه اول شامل ساختمان هایی می شود که پیش از تدوین آیین نامه ساخته شده اند و یا در زمان ساخت آن ها آیین نامه و مقررات وجود نداشته است.
 • گروه دوم نیز ساختمان هایی هستند که در سال های اخیر بنا شده اند، ولی مسائل فنی در آن ها رعایت نشده و به علت دسترسی نداشتن به مصالح و دانش فنی مناسب اصول مناسب در آن ها به کار نرفته است. از لحاظ اجرایی این امکان وجود ندارد که تمام این ساختمان قابل مقاوم سازی باشند.

 

مقاوم سازی| ساختمان| زلزله| مقاوم سازی ساختمان| شرکت مقاوم سازی|هدف از مقاوم سازی و روش های مراحل اجرای آن ها

 

هدف از مقاوم سازی و روش های مراحل اجرای آن ها

 

تنها مرجعی که برای مقاوم سازی در کشور ما استفاده می شود، دستورالعملی است که سازمان مدیریت و برنامه ریزی با مشارکت پژوهشکده مهندسی زلزله مدون کرده اند. روش اجرایی این دستورالعمل هنوز به روش کامل برای متخصصان واضح نیست و کارشناسان با بررسی و بازرسی ساختمان تصمیم به اجرای روش های مقاوم سازی می گیرند.

 

مراحل و  هدف از مقاوم سازی به این ترتیب است :

 

 • در اولین قدمسی از ساختمان و ارزیابی اولیه و کیفی صورت می گیرد.
 • در مرحلید بازرسی کامل و مطالعات لازم روی ساختمان انجام شود. در این مرحله است که آزمایش ها و کنده کاری‌ها روی ساختمان صورت می گیرد تا نیاز به مقاوم سازی یا عدم نیاز آن مشخص شود.
 • با مشخ هدف از مقاوم سازی طرح مورد نظر ارائه می شود.
 • مرحله آخر که مهمترین مرحله است اجرای مقاوم سازی است. ممکن است در حین انجام کار نیاز باشد که برخی از بخش های ساختمان به طور موقت تخلیه شوند.

 

هدف از مقاوم سازی با توجه به نتایج بعد از اجرا

 

سؤالی که در زمان اجرای مقاوم سازی مطرح می شود این است که آیا می توان به نتایج آن اطمینان داشت؟ از نظر کارشناسی تا حد زیادی می توان به مقاوم سازی مطمئن بود، به خصوص درباره ساختمان های معمولی.

به دلیل این که هدف از مقاوم سازی این ساختمان ها بیشتر تأمین ایمنی جانی است که دست یافتن به این هدف آسان تر از اهداف مقاوم سازی ساختمان هایی مثل مخابرات است که در آن حفظ همه ماشین ها و دستگاه های پیشرفته و حساس باید به طوری باشد که حتی در حین زلزله و پس از آن نیز همچنان به کار خود ادامه دهند.

 سؤال دیگری که ممکن است مطرح شود این است که چرا طراحی و ساخت ساختمان ها غیر ایمن است، ولی مقاوم سازی به طور مطمئن انجام می شود؟ پاسخ این سؤال را می توان این گونه داد که به دلیل علمی و تخصصی بودن و از همه مهم تر جدید بودن بحث مقاوم سازی است که بیشتر به دست مهندسان انجام می شود.

اما ساخت ساختمان ها تنها به دست مهندسان که با اصول کامل آشنایی دارند انجام نمی شود و افراد دیگری هم هستند که در این زمینه مدعی اند.

 

مقاوم سازی| ساختمان| زلزله| مقاوم سازی ساختمان| شرکت مقاوم سازی|هدف از مقاوم سازی توسط طرح های دولتی

 

هدف از مقاوم سازی توسط طرح های دولتی

 

طرح هایی که دولت برای مقاوم سازی ارائه می دهد در کاهش خسارات زلزله تأثیر ندارد. اما این طرح ها دو هدف را دنبال می کنند :

 

 • بالا بردن قدرت مقابله با بحران های بعد از زلزله
 • پایین آوردن خسارت های مالی بر عهده دولت

 

پروژه هایی که برای مقابله با زلزله در قسمت های مهم توسط دولت در حال انجام است، تا حد زیادی موجب کاهش تلفات جانی و همچنین خطرات زلزله خواهد شد. انتخاب ساختمان ها با هدف مقاوم سازی در برابر زلزله، بر اساس طرحی جامع انجام می شود.

به عنوان مثال، ساختمان هایی مقاوم سازی می شوند که به نظر می رسد به مقاوم سازی نیاز ندارند. نکته مهم در این باره این است که دولت در حال مقاوم سازی و صرف بودجه های فراوان در این زمینه است، بدون این که مشکل اساسی شهری مثل تهران حل شود، به دلیل این که خسارت های پیش بینی شده وقوع زلزله تهران کاهش نخواهد یافت.

بهترین پیشنهاد این است که بودجه هایی به طور همزمان و موازی به این امر اختصاص داده شود که در زمینه کاهش خسارت ها نیز مفید باشد.

 

هدف از مقاوم سازی و نحوه محاسبه هزینه آن

 

هزینه مقاوم سازی شامل چند بخش می شود. اولین مرحله بابت طراحی مجدد ساختمان باید پرداخت شود. به دلیل این که مقاوم سازی به شکل های مختلف انجام می شود، هر کدام از شیوه ها هزینه متفاوت و متغیری دارند که در مواردی ممکن است یک تا چند برابر هزینه طراحی ساختمان باشد. هزینه اصلی بسته به مصالحی دارد که برای مقاوم سازی استفاده می شوند.

مسئله مهم در هدف از مقاوم سازی این است که با توجه به هزینه ها ساختمان ارزش مقاوم سازی را داشته باشد. در برخی موارد ساختمان ها آن قدر قدیمی و پوسیده هستند که بهتر است به جای مقاوم سازی خراب و دوباره بازسازی شوند. برای این که از شیوه مقاوم سازی درباره ساختمان مطمئن شوید، حتماً با متخصصان این امر مشورت نمایید.

 

با توجه به گوناگون بودن روش ها بهتر است با راهنمایی خواستن از چند مشاور بهترین شیوه که بیشترین بازدهی و کمترین هزینه را در بر داشته باشد انتخاب کنید. البته هدف از مقاوم سازی باید مشخص شود که در ساختمان های معمولی بیشتر برای مقابله با آسیب های مالی و جانی زلزله است که در موارد بسیاری هزینه مقاوم سازی کمتر از خساراتی است که لرزش های زلزله ممکن است بر ساختمان متحمل شود.

همان طور که گفتیم مهم ترین بخش مقاوم سازی اجرای آن است که باید حتماً به دست متخصصان و با نظارت مهندسان انجام شود.   

 

مقاوم سازی| ساختمان| زلزله| مقاوم سازی ساختمان| شرکت مقاوم سازی|چرا یک ساختمان نیازمند مقاوم سازی است؟

 

چرا یک ساختمان نیازمند مقاوم سازی است؟

 

زلزله های اخیر نشان داده تعداد قابل توجهی از ساختمان ها عملکرد لرزه ای مناسبی نداشته اند. برای این موضوع چهار دلیل عمده وجود دارد که عبارتند از:

 

 • در دسترس نبودن یا فقدان آیین نامه طراحی لرزه ای به هنگام ساخت ساختمان
 • متاسفانه بسیاری از سازه های موجود بر مبنای آیین نامه ها و استانداردهایی که در گذشته تدوین شده است ساخته شده اند. بسیاری از این ساختمان ها به دلیل ضعف های موجود در آیین نامه ها در برابر زلزله آسیب پذیر می باشند
 • ضعف در اجرا و ساخت سازه ساختمان یکی از دلایل آسیب پذیر بودن آن در برابر پدیده زلزله می باشد
 • فرسودگی ساختمان و آسیب های وارد آمده به سازه آن در طی زمان می تواند ساختمان را در برابر زلزله بسیار آسیب پذیر کند

 

بنابراین برای جلوگیری از حوادثی همچون واژگونی یک ساختمان در هنگام زلزله و کاهش خسارت جانی و اقتصادی باید چاره ای اندیشید. هزینه بالای تخریب و ساخت یک ساختمان جدید و اهمیت تاریخی ساختمان های قدیمی، بسیاری از مالکان خانه های مسکونی و دولت ها را بر آن داشته است تا به راهکار مقاوم سازی ساختمان موجود و بهبود عملکرد آن در برابر زلزله را انتخاب کنند.

 

وجود الزامی شرکت مقاوم سازی در ایران

 

مقاوم سازی ساختمان‌ها و سازه‌ها یک کار تخصصی است که نیاز به تخصص پیمانکاران و مهندسین ناظر دارد. لازم است بدانید که ساختمان‌های بتنی و سیمانی در حین ساخت نیاز به رعایت ملزوماتی دارند تا شرایطی را فراهم آورند برای مقاوم کردن هرچه بیشتر و بهتر ساختمان‌ها و بناهای بزرگ و کوچک.

شرکت مقاوم سازی توسط مهندسین و سازمان‌های مختلف در سرتاسر کشورمان پدید آمده است تا تعمیرات سازه‌ها را با مدرن‌ترین و بهترین امکانات به سرانجام برسانند.

اکثر کشورها از جمله ایران به دلیل وجود گسل های بسیار در خط‌های مرزی امکان وجود زمین لرزه تا حد بسیار زیادی وجود دارد به همین دلیل برای جلوگیری از خرابی ساختمان‌ها و از بین رفتن ان ها در برابر زمین لرزه نیاز مبرم است تا عملیات مقاوم سازی به شیوه‌های مختلف انجام شود.

امروزه شرکت مشاور مقاوم سازی به انواع پروژه‌ها کمک می‌کند تا بتوانند برای رسیدن به اهداف خود به بهترین شکل ممکن عمل کنند. این شرکت تمام راهنمایی‌های لازم را در اختیار می‌گذارد، کمک شرکت مشاور مقاوم سازی در زمینه تخصص، تجربه و علم باعث می‌شود که پروژه‌های مختلف فنی و عمرانی با موفقیت و بهتر انجام شوند.

 

 

 

انصراف از نظر
فیلترها
Sort
display