0912-1001763

88259793

جستجو

نحوه اجرای کنسول در ساختمان بتنی

نحوه اجرای کنسول در ساختمان بتنی : نیاز به مقاوم سازی سازه های بتنی همواره وجود داشته است و زلزله زمانی در ساختمان احساس می‌شود که امواج لرزه‌ها به پی ساختمان و از پی به بدنه ساختمان انتقال ‌یابد. این فرآیند باعث تغییر شکل نسبی در اجزای سازه می‌شود و به این ترتیب با تغییر شکل‌های ایجاد شده نیرو‌های داخلی در اجزا پدید می‌آید. تخریب فیزیکی همان خرابی ساختمان‌ها و هر نوع سازه خواهد بود. این نوع تخریب سبب تلفات جانی و جراحت شده و به دنبال خود بی‌خانمانی و بیکاری و تخریب زیرساخت‌ها را به دنبال دارد.

بررسی گزارشات زلزله های اخیر نشان می دهد که اغلب ساختمان های دارای پیشآمدگی خسارت بیشتری نسبت به سایر ساختمان ها داشته اند و همواره یکی از عوامل تخریب این ساختمان ها عدم توجه به آیین نامه ، طراحی و ساخت غیراصولی سازه بوده است. برای ایجاد پیش‌آمدگی در سازه‌ها از تیرهای کنسول استفاده می‌شود. این تیرها ساختشان بسیار ساده است و بسار محکم هستند و این نوع تیرها یک لنگر خمشی منفی ایجاد می کنند که می تواند به مقابله با یک لنگر خمشی مثبت که در محل دیگری به وجود آمده است مقابله کند.

سیستم کنسولی چیست ؟

سیستم کنسولی به سازه هایی گفته می شود که چند تا ستون با تکیه گاه گیردار داشته باشد و اگر تیرهایی داشته باشد، اتصالات تیر به ستونش مفصلی باشند. به عبارت دیگر سیستم کنسولی می تواند به عنوان تیری تعریف شود که تنها در یک انتهای دارای تکیه گاه میباشد و به این معنی که یک انتهای آن دارای تکیه گاه گیردار  و انتهای دیگر آن آزاد باشد اما معایب این روش این نکته است که  تیر ها دارای تغییر شکل زیاد در سر آزاد خود هستند. تیر بار را به تکیه گاه منتقل می کند که می تواند لنگر خمشی  و نیروی برشی را تحمل کند. مقاله مرتبط با این مطلب با عنوان ساختمان های بتنی را هم مطالعه نمایید.

اجرای تیر کنسول

نحوه اجرای کنسول در ساختمان بتنی ، اجرای تیر کنسول در سازه ها به چند روش انجام می شود از جمله :

  • اجرای تیر کنسول با دستک قطری

برای ایجاد پایداری تیر کنسول از دستک قطری استفاده می‌شود

  • اجرای تیر کنسول با اتصال گیردار

تیر کنسول بصورت گیردار به ستون اتصال می‌یابد و هنگامی که تیر در یک انتها بارگذاری می شود، لنگر زیادی در انتهای تیر که دارای تکیه گاه گیر دار است، به وجود می آید و هرچقدر که بار اعمال شده در انتهای آزاد تیر بیشتر شود، لنگر ایجاد شده در قسمت گیردار بیشتر خواهد شد.

  • اجرای تیر کنسول با دستک k

اجرای این دستک نیز به دلیل پایدار کردن تیر کنسول که با اتصال مفصلی به ستون متصل شده میباشد. در یک طبقه این دستک‌ها به‌صورت دوتایی اجراشده و باید دو دستک در یک نقطه به هم برسند تا نیروهای افقی هم را خنثی و نیروی قائم را به ستون منتقل کنند.

  • اجرای تیر کنسول با دستک زانویی

تیر کنسول به دلیل پایدار کردن تیر کنسول از دستک‌هایی به زاویه معمولاً ۴۵ درجه استفاده می‌شود.

  • اجرای تیر کنسول با اتصال خورجینی

در این شیوه شاه‌ تیر به صورت اتصال خورجینی میباشد که از دو طرف ستون رد شده پیش‌آمدگی در سازه را به وجود می‌آورد. شاه‌ تیر در محل اتصال به ستون از هر طرف توسط دو نبشی در بالا و پایین مهار می‌شود.

 

نحوه اجرای کنسول در ساختمان بتنی

نحوه اجرای کنسول در ساختمان بتنی : 

آئین نامه پیش آمدگی ساختمانی در گذرها پیش آمدگی از امتدادی که برای ساختمانها معین شد، حساب خواهد شد ولواینکه بنادر این امتداد نباشد. طول پیش آمدگی هر ساختمان در هر طبقه از درصد زیر بنای آن طبقه تبعیقف نماید. اگر بلوک مجاور بصورت زمین یا ساخته شده ۶۰% بیشتر احداث نموده باشد می توان به اندازه ی ۲+۶۰% ساختمان (زیربنا) دانست و اگر پلاک مجاور کمتر از ۶۰% بود می توان بعد از ۶۰% با زاویه ۴۵ درجه تا دو متر اضافه احداث نمود.

کارگذاردن در و پنجره که به طرف گذر باز و در موقع باز شدن از سطح نما تجاوز نماید، ممنوع است. ریزش آب ناودان در پیاده رو ممنوع است و باید از زیر سطح پیاده رو عبور نماید. نصب لوله بخاری به دیوار خارجی مشرف به گذر یا خروج آن از دیوار ممنوع است. نصب پله جلوتر از امتداد ابنیه ممنوع است مگر در اثر تغییر تراز خیابان این عمل الزامی باشد و با موافقت شهرداری، در خیابانهای بیش از ۸ متر تعداد پیش آمدگی ۲/۱ عرض پیاده و حداکثر ۲۰/۱ متر است و ارتفاع کمتر از ۳ متر نباشد.

و در ادامه نحوه اجرای کنسول در ساختمان بتنی:

کنسول در ارتفاع ۴/۲ متر مانند پیلوت از کف پیاده نباید به میزان ۳/۱ عرض پیاده رو و حداکثر ۶۰ متر بیشتر شود. پیاده رو ۶/۱ عرض خیابان است. کنسول راه پله فقط میتواند در ارتفاع ۲۰/۲ یا ۴۰/۲ از کف باشد و حداکثر ۷۰ سانتی متر پیش آمدگی و عرض ۳ متر کنسولهای احداثی در خیابان جزو تراکم ساختمانی نیست. تراس اگر از طرفین باز باشد نصف مساحت جزو سطح طبقات محسوب می شود. تراس اگر از طرفین بسته باشد ۳/۲ مساحت آن جزء سطح طبقات است. تراس از کلیه جهات بوسیله دیوار یا شیشه مسدود باشد کلاً جزء سطح زیربنا است.

نیاز به مقاوم سازی و نحوه اجرای کنسول در ساختمان بتنی : 

در سازه های بتنی غیر از مرحله تولید میلگردهای مورد نیاز در بتن که در کارخانجات ذوب آهن ساخته می شوند دیگر مراحل ساخت المانهای سازه ای مانند فونداسیون، تیرها، ستونها و دیوارهای برشی همگی توسط نیروی انسانی و عوامل موجود در کارگاه اجرا می گردد. در نتیجه امکان ایجاد خطا در کار، پایین بودن کیفیت اجرا و عدم ساخت بتن مناسب و عمل آوری و کیورینگ آن میتواند مشکلات و مسائل متعددی را در سازه ایجاد کرد و باعث روی آوردن عوامل اجرایی کارفرما به مقاوم سازی سازه های بتنی گردد. مقاوم سازی سازه های بتنی می تواند شامل یک یا چند بخش از سازه گردد و متناسب با اینکه ضعف در سازه در چه قسمتهایی میباشد می توان نسبت به تصمیم گیری در خصوص نحوه اجرای کنسول در ساختمان بتنی و مقاوم سازی بتنی اقدام نمود.
انصراف از نظر
فیلترها
Sort
display