0912-1001763

88259793

از 10 صبح تا 16

جستجو

میراگر

میراگر

میراگر : با توجه به زلزله خیز بودن کشور باید روش هایی در ساختمان سازی به کار گرفته شود که حداقل آسیب به سازه ها را وارد و باعث مقاوم سازی ساختمانها شود. یکی از این روش ها برای مقاوم سازی سازه های بتنی میراگرها هستند. لوله های جدار نازک به عنوان معمولترین شکل و احتمالاً قدیمی ترین شکل مورد استفاده در سیستم های جذب انرژی هستند. مشخصاتش  به گونه ای تنظیم و انتخاب می شود که فرکانس تلاطم مایع درون آن با فرکانس ارتعاش سازه هماهنگ شود و عامل اندر کنش میراگر و سازه، نیروی برشی است که از اختلاف فشار مایع متلاطم بر جدارۀ مخازن ناشی می شود. این مصالح در آن رده از سازه‌ها استفاده می‌شوند که در آن‌ها نیاز لرزه‌ای بالا بوده و سیستم‌های جداسازی لرزه‌ای از حالت صرفه اقتصادی خارج می‌شود.

انواع ابزار کنترل میراگر : 

  • کنترل غیر فعال

سیستم هایی هستند که نیاز به منبع انرژی خارجی ندارند. این ابزار از نیروهایی که در پاسخ به حرکت سازه در داخل آنها ایجاد می‌شود بهره میگیرند. جدا ساز پایه، میراگر جرمی تنظیم شده، میراگر اصطکاکی، میراگر فلزی تسلیمی، میراگر ویسکوز و میراگر ویسکو الاستیک از این گروه هستند. مقاله ارائه شده در خصوص روش های مقاوم سازی سازه های بتنی را نیز مطالعه فرمایید.

  • کنترل فعال

پاسخهای سازه توسط انرژی خارجی وارده بر سازه کاهش می یابد. این سیستم‌ها دستگاههای قابل کنترلی هستند که توسط ابزار کمکی همواره در حال وارد کردن نیروهای کنترلی به ساختمان هستند. سیستم‌های فعال از غیر فعال مؤثرتر هستند، اما علیرغم عملکرد عالی، مشکل بزرگ هزینه‌های اجرایی و نگهداری را دارند. نمونه این گونه سیستم‌ها میراگرهای جرمی فعال میباشد.

انواع مختلف میراگر : 

  • اصطکاکی
  • الاستیک لزجی
  • مایع لزجی تقسیم شده

  میراگر

روش طراحی میراگرهای اصطکاکی

در قاب ۵ طبقه، این نوع از مصالح عملکرد بهتری نسبت به دو نوع دیگر میراگرها تحت زلزله مشخص از خود نشان می دهد. روش طراحی میراگرهای اصطکاکی پال به گونه‌ای است که در برابر بارهای سرویس معمولی و زلزله های خفیف لغزش پیدا نکند. یعنی از پیش، برای نیروی خاصی طراحی می‌شود که تا پیش از وارد شدن آن، سازه به صورت ارتجاعی باقی بماند. این میراگرها یکی از انواع سیستم کنترل غیر فعال می باشد و براساس مکانیزم اصطکاک بین دو جسم جامد که یکی از آنها روی دیگری می لغزد کار می کنند و پاسخ سازه را در برابر بارهای جانبی تا حدود بسیار زیادی کنترل می کند.

روش های جانمایی میراگرها در سازه
حالت اول: استفاده از میراگر به همراه بادبند در تراز طبقه
حالت دوم: تعبیه میراگر در میانه ستون برای کاهش اثرات ناشی از انفجار مقاله نقش افزودنی بتن در مقاوم سازی سازه بتن را نیز مطالعه نمایید.

مزایای استفاده از میراگرها در ساختمان سازی

استفاده ازمیراگرهای جدار نازک آکاردئونی، به‌ ویژه در انفجارهای بزرگ تا حد زیادی جابه‌جایی کلی سازه را بهبود می‌بخشد ( تا ۹۸ درصد برای سازه یک طبقه و ۶۴ درصد برای سازه چهار طبقه ). در عین حال با جایگذاری آن در نقاطی که تغییر شکل های زیادی روی می دهد می توان تغییر شکل‌های پلاستیک موضعی نقاط را کاهش داد.

انصراف از نظر
فیلترها
Sort
display