0912-1001763

88259793

از 10 صبح تا 16

جستجو

مقاوم سازی پل های بتنی

مقاوم سازی پل های بتنی

تعمیر و اصلاح سازه ها با هدف دستیابی به شرایط بهره برداری جدید و یا بالا رفتن طول عمر مفید آنها صورت می گیرد. مقاوم سازی پل های بتنی به علت هایی مانند رخ دادن اشتباهات طراحی و اجرایی، تغییر استانداردها و آئین نامه ها، افزایش عمر مفید بهره برداری، تغییر کاربری سازه ها و افزایش طبقات و بار وارده انجام می شود. برای مقاوم سازی سازه های بتنی و مقاوم سازی پل های بتنی از شیوه های مختلفی استفاده می شود.

انواع مقاوم سازی پل های بتنی

پل ها سازه هایی هستند که برای عبور از موانع فیزیکی مانند رودخانه ها و دره ها به کار می روند. از پل های متحرک نیز برای عبور کشتی ها و قایق های بلند از زیر آنها استفاده می شود. ساخت گذرگاه ها و پل ها برای عبور از دره ها و رودخانه ها از کهن ترین فعالیت هایی است که انسان به آن مبادرت ورزیده است. پل های باستانی به طور معمول از مصالحی مثل چوب و سنگ و الیاف گیاهی به صورت معلق یا با تیرهای حمال درست می شدند. در کل باید گفت که پل ها سازه های مهم و حساسی هستند.

به دلیل این که هر نوع آسیب به آنها موجب خسارت های مالی و جانی در زمان زلزله و پس از آن می شود. با توجه به وقوع زلزله و آسیب دیدن سازه ها به خصوص در شریان های حیاتی، استفاده از انواع شیوه های مقاوم سازی پل های بتنی و مقاوم سازی سازه های بتنی در سال های اخیر بیش از گذشته شده است. پیش از انجام مراحل مقاوم سازی، مطالعه روی سازه اهمیت زیادی دارد. در این میان، پل ها به علت موقعیت استراتژیکی که دارند، اهمیتشان بیش از سازه های دیگر است.

انواع پل ها

 • پل های چوبی: این پل ها به صورت قوسی با تیرهای مشبک یا حمال بنا می شوند و استفاده از آنها به شکل موقت است.
 • پل های سنگی: با توجه به مقاومت سنگ ها، بسیار از پل های طاقی از سنگ ساخته می شوند. با توجه به کمبود افراد متخصص برای ساخت پل سنگی و زمان طولانی که برای اجرای این پل ها نیاز است، امروزه کمتر از آنها استفاده می شود.
 • پل های فلزی: این پل ها به شکل های گوناگون با تیرهای حمال معمولی یا مشبک فولادی با قوس یا قالب های فلزی نورد شده از ورق و عناصر اتصالی درست می شوند. در ساخت آنها گاهی آلیاژهای سبک یا مقطع مرکب به کار می رود.
 • پل های بتنی: امروزه با توجه به مقاومت فشاری مناسب بتن در پل های طاقی شکل به جای سنگ از آن استفاده می شود. پل های بتنی دو نوع مختلف دارند و مقاوم سازی پل های بتنی نیز به شیوه های مختلف انجام می شود.

  مقاوم سازی پل های بتنی

انواع مقاوم سازی پل های بتنی

 • پل های بتن مسلح: با توجه به شیوه اجرا و شکل بتن ریزی این پل ها را می توان از مقاطع گوناگون به شکل های دلخواه درست کرد. به کار بردن مقاطع ساده برای کاهش بهای قالب بندی مورد نظر است. گاهی استفاده از سیستم پیش ساخته موجب حذف بخش های نگهدارنده قالب ها و صرفه جویی خواهد شد.
 • پل های بتن پیش تنیده: در گذر زمان پل های بتن پیش تنیده جایگزین پل های فلزی و پل های بتن مسلح شدند. به این ترتیب، با هزینه کمتر پل هایی با دهانه بزرگ ساخته می شوند. استفاده از این مصالح این امکان را ایجاد می کند که بتوان تکنیک های جدید پل سازی را به کار برد.

شرایط نگهداری و مقاوم سازی پل های بتنی

با توجه به مخارج زیادی که برای ساخت سازه های بتنی استفاده می شود و همچنین مقاوم سازی سازه های بتنی، موضوع نگهداری از این سازه ها در مقابل آب و باد و سرما اهمیت ویژه ای دارد. در مناطقی که بستر رودخانه سست است و در اثر طغیان آب امکان شسته شدن وجود دارد، باید وضعیت آن را در اطراف پل پس از طغیان های مختلف بررسی کرد تا با تدبیرهای مختلف از خالی شدن خاک اطراف پی ها و تخریب پایه ها پیشگیری شود. لایه عایق کاری و آسفالت کف جاده باید به شکلی صورت گیرد که از نفوذ و باقی ماندن آب در پل جلوگیری شود. پس از پایان ساخت پل و پیش از استفاده از آن، عناصر مختلف آن باید مورد بررسی قرار گیرد تا معلوم شود تحت بارهای دائمی و دستگاه های ساخت تغییر شکل ها و ترک های پیش بینی نشده در آن به وجود نیامده باشد. همچنین، پس از آزمون بارگذاری که تحت شدیدترین بارگذاری ممکن طی دوره قرار می گیرد، باید تمام تغییر شکل ها و فلش مقاطع بحرانی، ترک های احتمالی، نشست پایه ها، تغییر شکل دستگاه های تکیه گاهی و اتصالات گوناگون با دقت کنترل شوند.

استفاده از FRP در مقاوم سازی پل های بتنی

در بیشتر مواقع مقاوم سازی به شیوه های سنتی بنا به دلایل متعدد مانند توقف ترافیک پل در حین مقاوم سازی پل های بتنی، افزایش ابعاد سازه و قرار گرفتن پایه پل در زیر سطح آب برای این سازه ها مناسب نیست. مقاوم سازی با استفاده از مصالح FRP مشکلات شیوه های مقاوم سازی سنتی را ندارد و البته مزایای زیاده هم دارد. به کار بردن تکنیک مقاوم سازی با FRP نشان می دهد که می توان از شکست ترد پایه های پل حین زلزله پیشگیری کرد. توانایی که این مصالح برای مقاوم سازی سازه های بتنی دارند و همچنین خصوصیات ذاتی مصالح FRP موجب شده است که متخصصان روز به روز بیشتر از آن استفاده کنند.

مزایا و معایب استفاده از FRP در مقاوم سازی پل های بتنی

 • مصالح FRP روی تمام مصالح مهندسی قابل نصب هستند.
 • قابلیت بالا رفتن مقاومت محوری، برشی و خمشی پایه ها را دارند.
 • شکل پذیری و قابلیت جا به جایی نسبی نهایی بیشتر است.
 • این مصالح این قابلیت را دارند که برای پایه های زیر سطح آب استفاده شوند.
 • با افزایش کمتری در ابعاد پایه در میان شیوه های مشابه همراه خواهند بود.
 • سرعت اجرای مقاوم سازی پل های بتنی با FRP بالا است.
 • در زمان مقاوم سازی سازه های بتنی با FRP نیازی به توقف بهره برداری از آنها نیست.

  مقاوم سازی پل های بتنی

انصراف از نظر
فیلترها
Sort
display