0912-1001763

88259793

جستجو

مقاوم سازی پل ها

مقاوم سازی پل ها

پل‌ ها سازه های بسیار مهمی هستند و ممکن است در زمان وقوع زلزله آسیب های سنگینی ببینند و هزینه های هنگفتی را متحمل شوند. باید به این نکته توجه داشت که پل ها به طور معمول وزن زیادی دارند و دهانه های آنها بلند هستند و اگر از مقاومت و شکل پذیری خوبی برخوردار نباشند، در اثر زلزله آسیب خواهند دید. برای پیشگیری از این آسیب ها و همچنین کاهش هزینه می توان با مشاور مقاوم سازی ساختمان و سازه ها مشورت کرد و به مقاوم سازی پل ها پرداخت.

 

انواع آسیب های وارد بر پل ها در اثر زلزله و مقاوم سازی پل ها

در ادامه انواع آسیب هایی که در اثر زلزله ممکن است به پل ها وارد شود آورده شده اند که لزوم مقاوم سازی پل ها را نشان می دهند.  

آسیب های وارد بر ستون پل ها

آیین نامه های طراحی لرزه ای پل ها نشان می دهند که ستون ها ممکن است در اثر زلزله آسیب ببینند و تحت تأثیر اشکال غیر الاستیک باشند. به این ترتیب، می توان در زمان طراحی ستون ها از نظر نیروهای لرزه های وارد شده در صورت رفتار الاستیک دوری کرد و به نتایج بهتری دست یافت. اگر ستون ها نتوانند در مقابل لرزه ها تاب بیاورند، این عناصر باید بتوانند تغییر شکل های غیر الاستیک را تحمل کنند، وگرنه آسیب خواهند دید.

آسیب هایی که به پل ها وارد می شوند از اهمیت بسیاری برخوردار هستند. به دلیل این که ستون ها بارهای ثقلی پل ها را تحمل می کنند و در صورت آسیب کل سازه فرو خواهد ریخت. اگر قرار باشد ستون های پل ها بتوانند تغییر شکل های الاستیک را تحمل کنند، جزئیات آرماتوربندی موجود در آیین نامه ها مثل مقدار و فاصله خاموت ها و طول مهاری آرماتورها باید در زمان ساخت پل ها در نظر گرفته شوند. در این صورت مقاوم سازی پل ها بعد از وقوع زلزله هزینه زیادی در بر نخواهد داشت.

فرو ریختن عرشه پل ها

یکی از متداول ترین نوع آسیب های وارد به پل ها در زمان زلزله، فرو ریختن عرشه آنها به دلیل نبود طول نشیمنگاه و اتصال مناسب میان دو انتهای عرضه با ستون ها است. به وجود آمدن درز انقطاع میان پنل های عرشه پل روی ستون ها نیز بسیار اتفاق می افتد. دو انتهای پنل عرشه روی بالشتک هایی روی ستون ها به شکل اتکایی هستند. اگر از طول این تکیه گاه ها کم شود، اختلاف جابجایی ستون پل ها در زمان زلزله به دلیل ارتعاشات ناهمگون ستون ها موجب از دست رفتن تکیه گاه عرشه شده و عرشه به شکل یک جسم یکپارچه فرو خواهد ریخت.

جابجایی نسبی ستون ها نسبت به هم به دلیل پدیده روان گرایی در زلزله اتفاق می افتد و موجب فرو ریختن ستون ها می شود. این خرابی ها در پل های مورب و منحنی شکل هم به دلیل به وجود آمدن تغییر شکل های چرخشی حول محور عمود بر عرشه رخ می دهند. مقاوم سازی پل ها از خسارت دیدن زیاد آنها پیشگیری خواهد کرد.

 

مقاوم سازی پل ها1

 

کمانش تیر ورق های پل

به دلیل مقاومت بالایی که فولاد دارد، پل های فلزی عناصر لاغر و سبکی برای رو به رو شدن با بارهای ثقلی و لرزه ای هستند. اگر مهاربندی جانبی خوبی میان شاه تیرهای پل نباشد، این تیرها در اثر نیروهای جانبی لرزه ای که در جهت عرضی به تیرها وارد می شوند، به شدت آسیب خواهند دید. همچنین، اگر سخت کننده و مهاربندی جانبی مناسبی نباشند، پل ها دچار کمانش جانبی می شوند.

ضربه زدن عرشه پل ها به همدیگر

در حالت نبود فاصله کافی میان درزهای انقطاع پل، پنل های عرشه به هم ضربه می زنند و موجب خرابی خواهند شد. مشاور مقاوم سازی ساختمان و سازه ها می تواند با بررسی پل ها از خرابی آنها بکاهد.

آسیب دیدن بالشتک ها

در موارد زیادی بالشتک هایی که زیر تیر عرشه پل ها هستند در اثر زلزله خراب می شوند که موجب بالا رفتن نیروهای وارد به روسازه خواهد شد. برای این که بتوان از این خسارت ها در زمان زلزله جلوگیری کرد، روش های زیادی برای مقاوم سازی پل ها وجود دارد.

انواع روش های مقاوم سازی پل ها

متوجه شدید که در اثر زلزله آسیب های زیادی به پل ها وارد می شود. اما با توصیه مشاور مقاوم سازی ساختمان و سازه ها می توان از انواع مقاوم سازی پل ها از خسارت های وارد به پل ها پیشگیری کرد. 

محصور کردن ستون های پل

ستون پل ها تحت تأثیر نیروهای زلزله خواهند بود و همچنین دچار تغییر شکل های الاستیک شدید می شوند. به همین علت ستون ها باید شکل پذیری کافی برای تحمل تغییر شکل ها را داشته باشند. در صورت نبود جزئیات آرماتوربندی مناسب برای به وجود آمدن شکل پذیری مطلوب و بالا رفتن مقاومت خمشی و برشی ستون ها می توان این عناصر را محصور کرد. این محصور کردن با مقاوم سازی پل ها به وسیله ژاکت های بتنی، فولادی و یا محصولات پلیمری قابل انجام است.

استفاده از قید برای درزهای انقطاع

گفته شد که کافی نبودن طول نشیمنگاه برای عرضه و از میان رفتن درز انقطاع یکی از علت های مهم فرو ریختن پل ها است. برای جلوگیری از جدا شدن درزها می توان از قیدها استفاده کرد. می توان با کاربرد بست های مناسب اتصال خوبی میان روسازه و ستون ها ایجاد کرد تا از شدن عرشه پل از ستون ها و فرو ریختن پل در نهایت جلوگیری کرد. در واقع به نوعی مقاوم سازی پل ها به این شیوه انجام می شود.

ایجاد تیرهای اتصال، روش دیگر مقاوم سازی پل ها

با به وجود آوردن تیرهای اتصال در وسط ارتفاع ستون های پل می توان قاب هایی با سختی و مقاومت بالا در جهت عرضی پل درست کرد. این تیرها موجب کوتاه شدن طول مؤثر ستون ها و بالا رفتن مقاومت و شکل پذیری آنها خواهند شد.

استفاده از FRP برای مقاوم سازی پل ها

استفاه از FRP برای مقاوم سازی پل ها توسط مشاور مقاوم سازی ساختمان و سازه ها به دلیل مزایایی که دارد توصیه می شود. با این روش می توان از شکست ترد پایه های پل در زمان زلزله پیشگیری کرد. ستون هایی که با این روش مقاوم سازی و تقویت شده اند، مقاومت فشاری و شکل پذیری بیشتری دارند و در برابر بارهای ضربه ای نیز مقاوم تر هستند.

 

مقاوم سازی پل ها2

انصراف از نظر
فیلترها
Sort
display