0912-1001763

88259793

جستجو

مقاوم سازی و بهسازی ساختمان های بنایی

مقاوم سازی و بهسازی ساختمان های بنایی

کاربرد مصالح بنایی از زمان های دور در ایران رواج داشته است. اما با توجه به آسیب پذیر بودن این نوع ساختمان ها، رفتار و عکس العمل آنها در برابر تکان های زلزله و دیگر حوادث طبیعی از اهمیت برخوردار است. به همین علت، مقاوم سازی و بهسازی ساختمان های بنایی برای حفاظت آنها انجام می شود. برای این کار از روش های مختلفی استفاده می شود که بعد از بررسی و مطالعه روی ساختمان قابل اجرا هستند.

 

روش های مقاوم سازی و بهسازی ساختمان های بنایی

روش های مقاوم سازی ساختمان بنایی در ادامه آورده شده است.

 

تعمیر سطوح

تعمیر سطوح از شیوه های مقاوم سازی و بهسازی ساختمان های بنایی است. بتن پاشی و ملات با تور سیمی از تکنیک هایی است که برای آن به کار می روند. این روش ها روی ظاهر معماری و تاریخی بنا تأثیر می گذارند که از نقاط ضعف آنها به شمار می رود.

1- ملات با تور سیمی متشکل از چند لایه از شبکه میلگرد با قطر کم و با چشمه بسیار کوچک است. ملات سیمان که مقاومت بالایی هم دارد، روی مش ریخته می شود.

2- بتن پاشی از دیگر روش های مقاوم سازی و بهسازی ساختمان های بنایی است. در این روش پوشش بتن روی شبکه میلگردهای موجود پاشیده می شود. به دلیل این که دیوار و بتن اضافه شده مثل یک جسم مرکب شوند، نیاز به اتصالات برشی میانشان دارند. به منظور پر کردن سوراخ ها برای ثابت نگه داشتن اتصالات برشی هم می توان از اپوکسی یا گروت سیمانی استفاده کرد. برای ایجاد چسبندگی بین آجر و پوشش شاتکریت می توان آجر را به حالت اشباع با سطح خشک درآورد تا آب داخل شاتکریت را جذب نکند و از ایجاد ترک در بتن جلوگیری کند.

مقاوم سازی و بهسازی ساختمان های بنایی


تزریق گروت یا اپوکسی

تزریق گروت یا اپوکسی از روش های مقاوم سازی ساختمان بنایی و بسیار هم متداول است. در این شیوه، سوراخ های ایجاد شده در اثر تخریب شیمیایی و فیزیکی سطح و فعالیت های مکانیکی به وسیله گروت یا اپوکسی پر می شوند. این روش نسبت به روش تعمیر سطوح دارای این مزیت است که به ظاهر ساختمان خدشه ای وارد نمی کند.

برای این که نتیجه خوبی از این روش مقاوم سازی و بهسازی ساختمان های بنایی گرفته شود به تکنیک تزریق و یکسانی مقاومت، مدول الاستیسیته و ویژگی های حرارتی گروت با مصالح بنایی وابسته است. برای ترک های کوچک رزین اپوکسی و برای ترک های بزرگ گروت سیمانی به کار می رود.


دیگر روش های مقاوم سازی ساختمان بنایی

دیگر روش های مقاوم سازی و بهسازی ساختمان های بنایی عبارتند از:

پر کردن بازشوها

پر کردن بازشوها از دیگر روش های مقاوم سازی ساختمان بنایی است. در واقع در این روش اقدام به پر کردن قسمت یا تمام پنجره و درهای غیر ضروری می شود. به این ترتیب، از تمرکز تنش که در گوشه های بازشوها به وجود می آید و باعث ترک می شود جلوگیری به عمل می آید. همچنین، موجب بالا رفتن سختی جانبی دیوارها می شود.

نکته مورد توجه در این روش مقاوم سازی و بهسازی ساختمان های بنایی این است که بخش های پر شده با بخش های موجود به صورت در هم تنیده به اجرا در آیند یا به شکلی اتصالات برشی میان آنها تعبیه شود. این کار موجب عملکرد یکپارچه دیوارهای موجود با بازشوهای پر شده می شود.

 

بزرگ کردن بازشوها

این روش مقاوم سازی و بهسازی ساختمان های بنایی با حذف قسمتی از مصالح بنایی صورت می گیرد. به دلیل این که شکست برشی موجب آسیب بیشتر می شود، در برخی موارد با بالا بردن نسبت ارتفاع به طول دیوار می توان شکست برشی را به شکست خمشی بدل کرد. این شیوه برای افزایش نسبت طول به عرض پایه ها کاربرد دارد و موجب تغییر رفتار از حالت برشی به خمشی می شود. این کار شکل گسیختگی را از شکننده به شکل پذیر عوض می کند.

 

مقاوم سازی و بهسازی ساختمان های بنایی

 

افزایش بارهای عمودی

افزایش بارهای عمودی به ساختمان های بنایی به طور معمول عملکرد دیوار را در اثر بارهای داخل و خارج از صفحه بهینه می سازد. بارهای عمودی به در کنار هم نگه داشتن ماتریس بنایی کمک می کند و پس از ایجاد ترک موجب ایجاد نیروهای اصطکاکی می شود. مقاوم سازی در این شیوه می تواند به آسانی و با اضافه کردن وزن سازه صورت گیرد و یا با اجرای میله یا کابل های پس تنیده تنش عمودی روی اجزای دیوار اعمال شود.

 

اضافه کردن نوارهای فولادی

افزودن نوارهای فولادی از دیگر روش های مقاوم سازی ساختمان بنایی است که اضافه کردن نوارهای عمودی و قطری به سطح خارجی دیوار یا سازه بنایی مقاومت لرزه ها و شکل پذیری ساختمان ها را افزایش می دهد. اگر این نوارها به طور صحیح به دیوار مهار شوند، فولادها به شکل خرپا عمل خواهند کرد.

 

مقاوم سازی و بهسازی ساختمان های بنایی

 

اضافه کردن مهاربند

اضافه کردن مهاربند از روش های مقاوم سازی و بهسازی ساختمان های بنایی است که شامل اتصال اعضای مهاربند فولادی می شود که برای افزایش سختی ساختمان های بنایی کاربرد دارد. در این روش، سیستم های فولادی به شکل مستقیم به دیوار یا دیافراگم سازه افزوده می شوند.

لحاظ کردن سختی نسبی سازه و مهاربندی فولادی عوامل مهمی در محاسبات هستند که وقتی ساختمان انحراف دارد از آن استفاده می کنند. فولادهای افزوده شده شکل پذیری ساختمان را نیز بالا می برند.

 

اضافه کردن هسته ‌های مرکزی

افزودن هسته های مرکزی از روش های مقاوم سازی ساختمان بنایی است که در آن یک هسته تثبیت شده با گروت می تواند به یک دیوار اضافه شود و رفتار دیوار را عوض کند. گروت باید بتواند پیوستگی لازم را بین عناصر تقویتی و مصالح بنایی به وجود آورد و نیروی زلزله را انتقال دهد. ویژگی های مقاومتی و مدول گروت باید با مصالح بنایی هماهنگ باشند. فولادهای افزوده شده به میزان بسیاری شکل پذیری دیوارهای برشی را می افزایند.

 

پوشش کامل دیوار با استفاده از الگوی X

یکی از روش های ساده مقاوم سازی و بهسازی ساختمان های بنایی پوشاندن همه عناصر دیوار به وسیله یک یا چند لایه FRP است. این روش می تواند روی یک یا دو سطح دیوار بی هیچ تأثیر خارج از صحفه ای صورت گیرد. صفحات FRP که با یک پوشش اپوکسی به دیوار وصل می شوند، مواد بنایی را به هم وصل می کنند و ترک را کم کم گسترش می دهند. پوشش FRP مانع از به هدر رفتن انرژی از طریق تکان ها و لغزش ها در طی ترک های اولیه می شود.

 

مقاوم سازی و بهسازی ساختمان های بنایی

انصراف از نظر
فیلترها
Sort
display