09121001763

88259793

از 10 صبح تا 16

جستجو

مقاوم سازی فونداسیون کارخانه ای در اصفهان با روش ژاکت بتنی

مقاوم سازی فونداسیون کارخانه ای در اصفهان با روش ژاکت بتنی

شرکت آرین تیس در پروژه های خود اقدام به مقاوم سازی فونداسیون کارخانه ای در اصفهان به روش ژاکت بتنی کرده است. هر تغییری در ساختار و ابعاد پی شامل مقاوم سازی فونداسیون می شود . فونداسیون یکی از مهم ترین قسمت های سازه می باشد که بار های وارده به تیر ها و ستون ها را به زمین منتقل می کند. اگر سازه ایی از فونداسیون مناسب برخوردار نباشد .

در آن صورت در برابر بارهای جانبی مانند زلزله ایمن نخواهد بود و می توان این اطمینان را داشت که با کوچکترین زلزله ممکن است مشکلات بسیار بزرگی برای سازه به وجود بیاید. حال در این میان ساختمان ها و سازه ایی وجود دارند که امکان تخریب آن ها و ساخت دوباره فونداسیون ایمن برای سازه فراهم نیست ( بنا بر دلایل مختلف ).

مشکلات بهسازی فونداسیون :

در پروژه های مقاوم سازی ساختمان در قسمت مربوط به مقاوم سازی فونداسیون علاوه بر هزینه بالای بهسازی شالوده ، این کار در زمان بهره برداری از ساختمان بسیار مشکل می باشد و در هنگام مقاوم سازی پی ها با مشکلات زیر رو به رو هستیم:

  • لزوم تخلیه کلیه و یا قسمتی از فضاهای طبقه همکف یا زیرزمین
  • تخریب دال کف زمین در داخل ساختمان و سنگ فرش بیرون از آن
  • ارتفاع محدود برای تجهیز ساختمان
  • صدا و لرزش های ساختمان

انواع راهکارهای رفع عیوب فونداسیون :

برای رفع عیوب باید راهکارهای مختلفی را به صورت مجزا و یا در ترکیب با یکدیگر استفاده نمود که میتوان این کار را به کمک یکی از روش های زیر انجام داد:

  • تقویت فونداسیون موجود
  • بهبود شرایط پی
  • کاهش بار وارد بر فونداسیون از طریق سبک کردن ساختمان

منظور از بهسازی فونداسیون چیست؟

بهسازی فونداسیون و مقاوم سازی فونداسیون راه های متفاوتی دارد که هرکدام دارای پیچیدگی های مربوط به خود می باشد. پیچیدگی عملیات بهسازی فونداسیون به ویژه هنگام مقاوم سازی فونداسیون در زمان بهره برداری و استفاده از ساختمان بیشتر خواهد بود. ضمنا اجرای راه های مختلف بهسازی فونداسیون دارای برخی محدودیت ها مثل موارد زیر می باشد :

  • صدا و لرزش سازه
  • ارتفاع و فضای محدود به دلیل وجود تکیه گاه های موقتی طی اجرای مقاوم سازی فونداسیون

چگونه می توان فونداسیون موجود را مقاوم سازی نمود ؟

راهکارهای مختلفی برای مقاوم سازی فونداسیون وجود دارد که عبارتند از : افزایش ابعاد پی ، افزودن شناژ بی پی موجود و مقاوم سازی صفحه ستون

انصراف از نظر
فیلترها
Sort
display