0912-1001763

88259793

جستجو

مقاوم سازی طبقه نرم

مقاوم سازی طبقه نرم

طبقه نرم در ساختمان با برداشتن تیغه ها و دیوارها در یک طبقه ایجاد می شود. این طبقه در برابر طبقه های بالایی یکنواختی، نظم و تکرار دیوارها را ندارد. این مسئله باعث می شود که این طبقه در برابر بارهای جانبی به عنوان ضعیف ترین طبقه مقاومت کمی داشته باشد و ضعیف عمل کند. در مقاوم سازی طبقه نرم، مقاومت و سختی جانبی از عوامل مهمی به شمار می رود.

 

روش های مقاوم سازی طبقه نرم ساختمان

 

روش های مقاوم سازی طبقه نرم ساختمان

آنالیز ساختمان نخستین اقدام برای مقاوم سازی طبقه نرم است که برای تعیین بهترین راه انجام می شود. مهندسان ساختمان باید عوامل متعددی را برای تعیین بهترین راه مقاوم سازی لحاظ کنند. نه تنها باید اطمینان داشته باشند که ساختمان به اندازه لازم مقاوم سازی شده است، بلکه باید تأثیر کمی در بهره برداری از سازه داشته باشد.

با پر کردن همه بازشوهای طبقه های پایینی به وسیله بادبند یا دیوارهای باربر مشکل طبقه نرم برطرف خواهد شد.

یکی از شیوه های متداول برای مقاوم سازی طبقه نرم مقاوم کردن دیوارهاست. افزودن دیوارهای برشی و قاب های فولادی در بخش های نرم ساختمان یکی دیگر از روش های مقاوم سازی است. برای مقاوم کردن دیوارهای موجود مانند دیوارهای خشک از دیوارهای باربر استفاده می شود. مهار دیوارها در پی ساختمان نیز بخشی از مقاوم سازی محسوب می شود. افزودن دیوارهای برشی که در مقابل بارهای جانبی مقاومت از خود نشان می دهند، می تواند تأثیر داشته باشد.

روشی که با بهره وری از ساختمان مداخله نداشته باشد، استفاده از قاب های فولادی است. اما نصب قاب های فولادی دردسر زیادی دارند.

 

طبقه نرم در ساختمان

 

طبقه نرم در ساختمان

‌‌ساختمان هایی که طبقه نرم دارند، اجزای باربر جانبی یا طراحی و اجرا نشده اند و یا به اندازه کافی نیستند. ساختمان با طبقه نرم ساختمانی است که طبقه پایینی آن از طبقه های بالایی سختی کمتری دارد. این ساختمان به علت دارا بودن تعداد زیادی دهانه آزاد در طبقه های پایینی، در مقابل زلزله به شدت آسیب پذیر است. علت ساختن دهانه آزاد بسیار در طبقه های پایینی به طور معمول به وجود آوردن فضای مناسب برای پارکینگ ماشین ها و یا برای ایجاد کاربری های تجاری یا در مواردی این مسئله به علت پنجره های بزرگ در طبقه پایین است.

این نوع ساختمان ها بیشتر در برابر نیروهای جانبی آسیب پذیر است. وقتی طبقه پایینی خراب می شود، طبقه های بالایی روی آن خواهند ریخت و سقف ها روی هم قرار می گیرند. این مسئله بسیار برای ساکنان این ساختمان ها خطرآفرین است. طبقه های نرم باید دست کم 80 درصد مقاومت طبقه های بالایی را داشته باشند. مقاوم سازی طبقه نرم به دلیل همین آسیب پذیری انجام می شود.

ویژگی اصلی طبقه نرم ناپیوستگی در استحکام یا سختی است که در اتصالات به وجود می آید. این ناپیوستگی به این علت است که هر چه طبقه نرم ساختمان استحکام کمتر یا انعطاف بیشتری داشته باشد، تغییر شکل های بیشتری در آن به وجود می آید که به تمرکز نیروها در اتصالات منجر می شود.

 

‌تأثیر طبقه نرم بر تخریب ساختمان

 

‌تأثیر طبقه نرم بر تخریب ساختمان

مقاوم سازی طبقه نرم به دلیل آسیب هایی که به ساختمان های دارای این طبقه در اثر نیروهای زلزله وارد می شود لازم است. فرو ریختن ساختمان ها در اثر زمین لرزه را می توان به وضعیتی ارتباط داد که در آن اعضای مهاربندی مانند دیوارهای برشی و بادبندها در بعضی طبقه ها حذف شده باشند. دلیل این کار به طور عمده برآورده ساختن نیازهای معماری است. به این ترتیب، این طبقه در مقابل نیروهای جانبی ضعیف می شود و نوعی نامنظمی در ساختمان ایجاد می شود که به آن نامنظمی سختی جانبی گفته می شود.

به مهندسان توصیه می شود تا حد امکان از ایجاد نامنظمی سختی جانبی جلوگیری به عمل آورند. با این حال، وجود نامنظمی ها در ساختمان غیر مجاز نیست. گاهی شرایط معماری منجر می شود که طراح در برخی طبقه ها اجزای باربر جانبی را کوچک یا حذف کند. با ایجاد تغییر در ابعاد سیستم باربر جانبی سختی تحت تأثیر قرار می گیرد و ممکن است سازه با نامنظی سختی جانبی درگیر شود.

آیین نامه وجود نامنظمی طبقه نرم و خیلی نرم را غیر مجاز نمی داند. اما محدودیت های زیادی در صورت وجود آن وضع شده است. در صورتی که در ساختمان نامنظمی طبقه نرم وجود داشته و ساختمان بیشتر از سه طبقه داشته باشد، امکان استفاده از تحلیل استاتیکی معادل وجود ندارد. در این مواقع، باید از تحلیل های پیچیده تر استفاده شود. مقاوم سازی طبقه نرم باید در دستور کار ساختمان های با این ویژگی ها قرار گیرد.

 

 علت های ایجاد طبقه نرم

 

برخی از علت های ایجاد طبقه نرم

  • در طبقه بازشوهای زیاد وجود داشته باشد.
  • یک طبقه نسبت به طبقه های دیگر ارتفاع بیشتری داشته باشد.
  • عناصر باربری جانبی در طبقه مقاومت کافی نداشته باشند.

 

تفاوت های طبقه نرم با طبقه ضعیف

برای مقاوم سازی طبقه نرم باید دانست که طبقه نرم با طبقه ضعیف متفاوت است. طبقه نرم طبقه ای است که سختی جانبی در این طبقه از 70 درصد سختی جانبی طبقه بالایی خود کمتر یا طبقه ای که سختی جانبی آن از 80 درصد متوسط سختی سه طبقه بالای آن کمتر باشد. اما طبقه ضعیف طبقه ای است که مجموع مقاومت جانبی آن از 80 درصد مقاومت جانبی طبقه بالایی خود کمتر باشد. مقاومت جانبی هر طبقه با مجموع مقاومت جانبی تمام اجزای مقاومتی که در مقابل برش طبقه مقاومت از خود نشان می دهند مساوی است. مقاومت و سختی جانبی از عوامل مهم مقاوم سازی طبقه نرم هستند. در ساختمان های با طبقه نرم اعضای باربر جانبی یا از اول طراحی و اجرا نشده اند یا کافی نیستند.

شرکت مقاوم سازی ساختمان

شرکت مقاوم سازی ساختمان انواع مقاوم سازی و تعمیرات مربوط به سازه های بتنی و فولادی را انجام می دهد. این شرکت ها انواع کارهای تخصصی ترمیم و تقویت ساختمان ها را بر عهده دارند. مقاوم سازی برای انجام، به به کارگیری مجریان و پیمانکاران متخصص نیاز دارد.

از وظایف شرکت مقاوم سازی ساختمان تعیین روش مقاوم سازی است. این شرکت ها می توانند پس از انتخاب، شیوه مورد نظر آن را به اجرا در آورند. فروش مصالح مقاوم سازی نیز از دیگر وظایف این شرکت ها است. روش های مقاوم سازی پس از بررسی ساختمان ها قابل اجرا هستند.

 

شرکت مقاوم سازی ساختمان

 

 

انصراف از نظر
فیلترها
Sort
display