0912-1001763

88259793

جستجو

مقاوم سازی ستون های بتنی به روش FRP

مقاوم سازی ستون های بتنی به روش FRP

برای مقاوم سازی ستون های بتنی به روش FRP ، دلایلی چون از دست رفتن ظرفیت ستون بر اثر خوردگی در گذر زمان، عدم رعایت شرایط و الزامات لرزه ای، افزایش بار زنده و یا مرده وارده به سازه و چند دلیل دیگر می تواند باعث شود تا تصمیم بگیریم تا به بهسازی و مقاوم سازی عضو بپردازیم.  

  معمولاً در ساختمان ها طبقه اول به پارکینگ اختصاص داده می شوند و یا در برخی از شرایط این طبقه مورد استفاده هایی چون تالار و یا فروشگاه قرار می گیرند. به خاطر ماهیت معماری در این طبقات اکثر دیوارهای پیرامونی و میانی حذف می شوند تا فضای بیشتری فراهم شود و در مورد تالارها و فروشگاه ها حتی ارتفاع در طبقه افزایش داده می شود.

مقاوم سازی ستون های بتنی به روش FRP

این مسأله موجب می شود تا ساختمان در طبقه اول دارای طبقه نرم باشد. طبقه نرم همچنان که از نامش پیداست به سختی جانبی کمتر این طبقه اشاره دارد. در زلزله تغییر مکان زلزله در این طبقه بسیار شدید بوده و باعث فروریختن این طبقه می شود. در عوض طبقات بالاتر چون تغییر شکل چندانی نداشته اند، کاملا سالم باقی می مانند در تصاویر بعدی این پدیده را در دو ساختمان مشاهده می فرمایید. طبقه اول در ساختمان سمت راست کاملاً فرو ریخته است.

 

 1 مقاوم سازی ستون های بتنی به روش FRP

یکی دیگر از مواردی که ستون ها ممکن است در وقوع زلزله دچار خسارت شوند ستون های کوتاه می باشند

در طراحی و ساخت سازه های احداث شده تا قبل از اواسط دهه ۱۹۷۰ هیچ گونه آیین نامه ای برای تعیین رفتار لرزه ای اعضای ساختمانی وجود نداشته و عدم رعایت الزامات لرزه ای کنونی در ساختمان های موجود از آن زمان به فراوانی دیده می شود، در این موارد عضو علاوه بر اینکه در برابر زلزله مقاومت لازم را ندارد از قابلیت شکل پذیری بسیار پایینی نیز برخوردار است.

مقاله ای درباره  اف آر پی FRP و توضیحات بیشتر در این خصوص ارائه کرده ایم. این مسأله در ساختمان ها بسیار خطرناک بوده و باید به هر ترتیب از خرابی این اعضا جلوگیری به عمل بیاید. در زیر یک ستون با بتن بسیار ضعیف و دارای میلگرد جانبی ناکافی را مشاهده می کنید که به علت نقض الزامات لرزه ای نیازمند مقاوم سازی است.

مزایای استفاده از مقاوم سازی ستون های بتنی به روش FRP  به شرح زیر است :

  • مصالح FRP قابل نصب بروی تمام مصالح مهندسی می باشد ( فولاد، بتن، چوب، مصالح بنایی و ...).
  • قابلیت افزایش مقاومت محوری، برشی و خمشی ستون.
  • افزایش شکل پذیری و قابلیت جابه جایی نسبی نهایی بیشتر.
  • کمترین افزایش در ابعاد پایه در بین روش ها مشابه.
  • سرعت بالای مقاوم سازی بدون توقف بهره برداری از سازه.

  مقاوم سازی ستون های بتنی به روش FRP

توضیح علمی مقاوم سازی ستون های بتنی به روش FRP : 

لازم دانستیم تا اندکی به چرایی افزایش مقاومت ستون با مصالح FRP بپردازیم و اطلاعاتی مفید را برای شما مهندسان عزیز که به تازگی با این مصالح آشنا شده اید، فراهم کنیم. همانطور که می دانیم محصور نمودن مصالح بتنی سبب افزایش قابل ملاحظه ای در ظرفیت محوری و نیز شکل پذیری این گونه قطعات می شود. محصور ساختن عضو بتنی باعث می شود تا با افزایش نیروی محوری بر ستون و به تناسب آن افزایش کرنش محوری، در مقطع کرنش های عرضی ایجاد می شود. وقتی ستون با FRP محصور شده از افزایش کرنش عرضی جلوگیری به عمل آمده و تنش های جانبی در ستون ایجاد می شود.  بدین ترتیب نیروی بیشتری توسط ستون تحمل می شود.  

مقاوم سازی ستون های بتنی به روش FRP

انصراف از نظر
فیلترها
Sort
display