0912-1001763

88259793

جستجو

مقاوم سازی ستونهای بتنی مجتمع مسکونی فرهنگیان – تهران با الیاف کربن FRP

مقاوم سازی ستونهای بتنی مجتمع مسکونی فرهنگیان – تهران با الیاف کربن FRP

مقاوم سازی ستونهای بتنی مجتمع مسکونی فرهنگیان – تهران با الیاف کربن FRP

تقویت ستونهای بتنی بدلیل عدم کفایت مقاومت فشاری بتن اجراء شده با استفاده از الیاف کربن به طور کلی 4 نوع الیاف FRP برای سیستم مقاوم سازی با FRP استفاده میشود که شامل مقاوم سازی با الیاف کربن، مقاوم سازی با الیاف شیشه، مقاوم سازی با الیاف آرامید و مقاوم سازی با الیاف بازالت می باشد.

انصراف از نظر
فیلترها
Sort
display