0912-1001763

88259793

از 10 صبح تا 16

جستجو

مقاوم سازی سازه های فولاد و بتن در زلزله

مقاوم سازی سازه های فولاد و بتن در زلزله

مقاوم سازی سازه های فولاد و بتن در زلزله : ساختمان هایی که در حین ساخت خطاهای اجرایی باعث بروز ضعف سازه ای در آنها شده است، نظیر کیفیت و اجرای نامناسب بتن ریزی، عدم کارگذاری دقیق میلگرد در اجزای سازه ای در مقاوم سازی سازه های  بتنی ، مقاومت پایین بتن و استفاده از مصالح نامرغوب در سازه های بتن آرمه و عدم جوشکاری نامناسب و غیر قابل قبول در سازه های فولادی را نیز  میتوان با روشهای مختلف مقاوم سازی کرد.

مقاوم سازی سازه های فولاد و بتن در زلزله با استفاده از روشهای کلاسیک :

روش های سنتی مقاوم سازی سازه های فولاد و بتن در زلزله می‌تواند شامل تقویت خارجی عضو سازه ای با فولاد معمولی یا پیش‌تنیده، افزایش سطح مقطع عضو بتنی به روش بتن پاشی و شاتکریت و اتصال قطعات پیش ساخته و چسباندن ورق های فولادی باشد.

ـــ  افزایش ابعاد تیر، ستون و فونداسیون (ژاکت بتنی یا فلزی) تقویت اعضا و اجزای بتنی با استفاده از روکش بتنی و یا فولادی، سبب افزایش مقاومت فشاری، برشی و همچین تأمین محصور شدگی جهت افزایش شکل پذیری یا پیوستگی بتن و آرماتور می‌شود. با این روش مقاوم سازی می‌توان ظرفیت برشی، فشاری و محصور شدگی ستونها، دیوارها، دال ها و تیرها را تأمین کرد و بدین ترتیب ظرفیت باربری آنها در مقابل بارهای جانبی زلزله و قائم ثقلی نیز افزایش می‌یابد.

ـ  پس کشیدگی یا پیش تنیدگی :

تکنیک پس کشیدگی یا پیش تنیدگی یکی از روش های مقاوم سازی سنتی است است که برای پیش تنیده کردن سازه های بتنی مسلح بکار می‌رود. عمل کشش، ظرفیت باربری فعال عضو را بلافاصله بالا برده و سبب تقویت سازه حاضر می‌گردد.

ـ  دیوار برشی :

در روش مقاوم سازی الحاق دیوار برشی به سازه بتنی یا فولادی می‌توان سختی سازه را تغییر داده و علاوه بر بالا بردن ظرفیت تحمل بارهای ثقلی، ظرفیت تحمل بارهای جانبی ناشی از زلزله را نیز افزایش داد.

ـ  بادبند :

اضافه نمودن مهاربند فولادی برای مقاوم سازی سازه بتنی، افزایش سختی، کاهش نیاز به شکل پذیری و افزایش مقاومت برشی سیستم را به همراه خواهد داشت. عموماً استفاده از سیستم های مهاربندی واگرا (EBF) در مقاوم سازی و تقویت ساختمانهای بتنی به دلیل پر هزینه بودن و مشکلات موجود در اجرا و تأمین جزییات تیر پیوند مرسوم نمی‌باشد اما انواع سیستم های مهاربندی همگرا می توانند در این نوع بهسازی و تقویت سازه های بتنی و فولادی مورد توجه قرار گیرند.

ـ  شاتکریت بتنی دیوار :

یکی از روش های مقاوم سازی دیوارها استفاده از شاتکریت بتنی و مسلح نمودن دیوار بتنی یا بنایی می‌باشد که در مقاوم سازی ساختمان به صورت کلی تأثیر زیادی دارد. در این روش ابتدا یک شبکه میلگرد به طور صحیح و مهاربندی شده بر روی دیوار قرار می گیرد و سپس با استفاده از دستگاه شاتکریت عملیات بتن پاشی صورت می گیرد. این پوشش بتنی علاوه بر ایجاد انسجام مناسب در دیوار، مقاومت و شکل پذیری درون صفحه و برون صفحه را نیز افزایش می‌دهد. یکی دیگر از مزیت‌های این روش مقاوم سازی سنتی در این است که شبکه میلگرد ایجاد شده بر سطح دیوار به همراه بتن پاشیده شده همانند یک لایه بتن مسلح بوده و باعث بهبود رفتار لرزه ای دیوار ( دیوار بتنی یا دیوار بنایی ) در برابر زلزله می شود.

ـ  مقاوم سازی سقف بتنی با استفاده از ورق های فولادی :

مقاله ای ارائه شده برای اطلاعات شما در مورد مقاوم سازی لرزه ای با استفاده از FRP میباشد. یکی از روش های کنترل خیز سازه و افزایش سختی، مقاومت و یکپارچگی کف ها و سقف های بتنی، استفاده از صفحات و ورق های فولادی است. این ورق ها باید به صورت صحیح به سقف متصل و مهار شوند و فضای بین سقف و ورق با گروت یا مصالح بر پایه اپوکسی پر شوند تا ضمن چسبندگی کافی، عملکرد لرزه ای در برابر زلزله و انتقال بار مناسبی را از خود بر جای بگذارند.

  مقاوم سازی سازه های فولاد و بتن در زلزله

ـ  مقاوم سازی ستون ها و تیرهای بتنی با صفحه های فولادی :

محصور سازی اجزای سازه های بتنی نظیر تیرها و ستونهای بتنی با استفاده از پروفیل ها و ورق های فولادی، یکی دیگر از روشهای مؤثر افزایش مقاومت و تقویت سازه های بتنی در برابر زلزله می‌باشد. این روش مقاوم سازی در برابر زلزله در مقایسه با روش افزایش ابعاد این برتری را دارد که ابعاد مقطع را زیاد افزایش نمی‌دهد ولی برای افزایش سختی مقطع جهت کنترل برش باید تمهیدات خاصی صورت پذیرد. همچنین این روش برای مقاوم سازی سازه های بتنی با اجزای مقاومت خیلی پایین بسیار مناسب می‌باشد.

ـ  افزایش ظرفیت برشی ستون با استفاده از دستک برشی :

در اتصال مستقیم دالها به ستون، تنش برشی ناشی از برش سوراخ کننده یک تنش مهم است. اگر برای مقابله با برش سوراخ کننده ظرفیت برشی بالاتری مورد نیاز باشد اغلب از روش‌های زیر استفاده می‌شود: - افزایش بعد و مقطع ستون - اتصال دستک های برشی فولادی به ستون با استفاده از دتایل و رزین مخصوص در روش مقاوم سازی سازه های فولاد و بتن در زلزله با استفاده از تسمه های فولادی که در محل اتصال تیر به ستون ( برش حداکثر ) در فواصل منظم نصب و یا سفت کردن بست فولادی پس کشیده شده‌اند، ظرفیت برشی افزیش می یابد.

ـ  مقاوم سازی سازه های فولاد و بتن در زلزله :

اتصال تیر به ستون در قاب های خمشی بتنی مسلح  به علت قرارگیری اتصال تحت تنش های رفت و برگشتی زلزله جزء بحرانی ترین نقاط در عملکرد قاب بتن مسلح خمشی می‌باشد. لذا اصلاح عملکرد گره اتصال و مقاوم سازی آن باعث بهبود عملکرد کل سیستم و مقاوم سازی کل ساختمان خواهد شد. روشهای متنوعی برای تقویت اتصالات به شرح زیر موجود می‌باشد که با توجه به معیارهای مختلف یک یا ترکیبی از آنها برای بهبود عملکرد اتصال و تقویت آن در برابر زلزله انتخاب  می‌شود:

  • تزریق رزین اپوکسی در ژاکت فولادی اتصالات بتنی
  • مقاوم سازی و تقویت اتصالات با استفاده از FRP
  • نصب جاکت ورق فولادی در اتصالات بتنی
  • ایجاد قفس فولادی در اتصالات بتنی
  • پیش تنیدگی اتصالات
  • ایجاد ژاکت بتنی در اتصالات
انصراف از نظر
فیلترها
Sort
display