0912-1001763

88259793

جستجو

مقاوم سازی ساختمان تالار بوستان صدا وسیما

مقاوم سازی ساختمان تالار بوستان صدا وسیما

مقاوم سازی ساختمان تالار بوستان صدا وسیما

بدلیل تغییر در سازه تالار و افزایش بار برروی ستونها فونداسیون مجموعه نیازمند مقاوم سازی گردید.در این طرح با افزایش ارتفاع پی و کاشت میلگرد و تامین برش لایه ای بین پی قدیم و جدید ظرفیت باربری آن افزایش یافت.

همچنین با افزایش سطح باربری فونداسیون بوسیله کاشت میلگردهایی در دیواره پی اتصال ستونهای جدید میسر گردید. ستونهایی که ملاحظه می گردد همگی بوسله چسب کپسولی کالم KALM-VPK-SF و راد ASK-M24 کاشته شده اند

انصراف از نظر
فیلترها
Sort
display