0912-1001763

88259793

جستجو

مقاوم سازی ساختمان بنایی

مقاوم سازی ساختمان بنایی

ساخت ساختمان ها با مصالح بنایی در بخش های زیادی از کشور ما طرفدار دارد. یکی از دلایل مهم آن پایین بودن هزینه ساخت این گونه ساختمان ها است. تعداد زیادی از روستاییان در چنین خانه هایی سکونت دارند. اما زلزله های اخیر نشان داده است که ساختمان های بنایی در زمان زلزله آسیب های جانی و مالی زیادی را متحمل شده اند. برای جلوگیری از این آسیب ها به مقاوم سازی ساختمان بنایی نیاز است. 

 

دلایل مقاوم سازی ساختمان بنایی

مقاوم سازی ساختمان بنایی به علل ضعف هایی اجرا می شود که در ساختمان به وجود می آیند. این ضعف ها به علل زیر در ساختمان ها مشاهده می شوند:

 • استفاده نکردن از سیستم های سازه ای مقاوم در مقابل نیروهای ثقلی و جانبی
 • نداشتن طراحی و محاسبه سازه ای
 • کاربرد پروفیل های ضعیف برای تیرها و ستون ها
 • اتصال نداشتن تیرهای طاق ضربی به همدیگر
 • نداشتن اتصال مناسب دیوارهای متقاطع
 • اجرای نادرست دیوارچینی
 • نداشتن انسجام قسمت های مختلف مانند سقف با دیوارها و دیوارها با پی
 • رعایت نکردن ضوابط آئین نامه ای

 

ساختمان های بنایی

مهم ترین عضو در ساختمان های بنایی دیوارهای برشی هستند که در زمان وقوع زمین لرزه نیروی سقف و دیوارهای عرضی را به پی منتقل می کنند. سقف ها اعضای مهم دیگر هستند که باید برای انتقال نیروی زلزله به دیوارهای برشی یکپارچکی کافی داشته باشند.

اصلی ترین نوع شکست در ساختمان های بنایی به علت شکست در دیوارهای برشی است و به علت این که سقف ها به دیوارها تکیه دارند، ممکن است پس از شکست دیوارهای برشی همه سقف فرو بریزد. به همین دلیل در زمان مقاوم سازی ساختمان بنایی بر روی مقاومت دیوارهای برشی تأکید می شود.

 

 

راهکارهای مقاوم سازی ساختمان بنایی

 

راهکارهای مقاوم سازی ساختمان بنایی

از مراحل مهم پیش اقدام به مقاوم سازی ارزیابی خسارت وارد شده به ساختمان است که برای ارزیابی مقاومت سازه ای در برابر بارهای جانبی باید تحلیل سازه ای انجام شود.

راهکارهایی که برای مقاوم سازی ساختمان بنایی ارائه می شود باید دو ویژگی داشته باشد. ابتدا این که موجب عملکردی در حد ایمنی جانی بر طبق دستور العمل بهسازی ایران باشد و دوم این که با درآمد ساکنان این خانه ها متناسب باشد.

برای ارائه راهکار مقاوم سازی ساختمان بنایی این دو مسئله را نیز باید مد نظر داشت که تعمیر به معنای بازگرداندن ساختمان به وضعیت پیش از زلزله است و اجرای فعالیت ها در سیستم سازه ای با هدف بالا بردن مقاومت لرزه ای ساختمان با افزایش مقاومت و شکل پذیری است که به آن تقویت گفته می شود.

عملکرد ساختمان ها در مقابل زلزله از نحوه اتصال اجزای ساختمان و سختی و انعطاف پذیری آن پیروی می کند. به همین دلیل روش های مقاوم سازی به دو دسته تقسیم می شوند. روش هایی که موجب بهبود یکپارچگی در ساختمان می شوند و روش هایی که سختی و انعطاف پذیری را به وجود می آورد که به طور معمول با تقویت اعضا همراه است.

برای مقاوم سازی ساختمان بنایی یکی از راهکارها کم کردن وزن سقف و جایگزین کردن آن با مصالح سبک تر است. زیرا در این ساختمان ها سقف ها به علت استفاده از مصالح بی کیفیت یا اجرای اندود مجدد بدون برداشتن اندود قبلی سنگین هستند.

تقویت اجزای ساختمان بنایی می تواند با تقویت کلاف های افقی و قائم و بالا بردن مقاومت جانبی دیوارهای بنایی انجام شود. افزایش یکپارچگی موجب نگه داشتن کلیت سازه خواهد شد. به علت این که سقف ها در زمان زمین لرزه باید بتوانند بارهای وارده را به دیوار برشی انتقال دهند. با بستن کف ها و دیوارها به هم با استفاده از کلاف ها در قسمت های مختلف سازه می توان موجب بالا بردن یکپارچگی شد. در بخش های طاق ضربی پس از سبک کردن و رسیدن به آهن می توان بعد از اجرای یک شبکه آرماتور روی سقف، یک لایه بتن روی آن اجرا کرد.

برای تعیین ویژگی های مکانیکی دیوارهای بنایی می توان از آزمایش های در محل یا در آزمایشگاه استفاده کرد. در ساختمان های خیلی قدیمی که ممکن است پیکربندی مصالح خراب شده باشد، به آزمایش های درجا یا نمونه برداری از مصالح نیاز است.

 

مقاوم سازی ساختمان های با مصالح بنایی

 

مقاوم سازی ساختمان های با مصالح بنایی

برای مقاوم سازی ساختمان های با مصالح بنایی باید به این مطلب آگاه بود که در این ساختمان ها از چه مصالحی استفاده می شود. ساختمان های بنایی با توجه به نوع مصالحی که در آنها به کار می رود به سه دسته تقسیم می شوند:

 • ساختمان های بنایی خشتی و گلی
 • ساختمان های بنایی سنگی
 • ساختمان های بنایی آجری

این ساختمان ها از نظر سیستم مقاومت جانبی به دو دسته تقسیم می شوند:

 • ساختمان های کلاف دار
 • ساختمان های بدون کلاف

 

 مقاوم سازی ساختمان بنایی خشتی و گلی

 

در مقاوم سازی ساختمان های با مصالح بنایی اجزای سازه ای مثل دیوارهای سازه ای و کلاف ها باید به توزیع یکنواخت سختی جانبی در هر دو جهت پلان توجه شود. توزیع یکنواخت سختی اهمیت زیادی دارد به ویژه وقتی که در میان ستون ها دیوار برشی یا ستون جدیدی اضافه می شود.

1- مقاوم سازی ساختمان بنایی خشتی و گلی

ساختمان های خشی و گلی بسیار آسیب پذیر هستند و مقاوم سازی این ساختمان ها برای تأمین امنیت جانی و مالی نیاز است. اصلاح مقاومت دیوارهای بنایی و تأمین جزئیات لرزه ای لازم برای به وجود آوردن مسیر پیوسته انتقال بار از ملاحظات فنی در این ساختمان ها هستند. می توان با ایجادا پوشش سیمان مسلح در دو طرف دیوار مقاومت دیوارهای خشتی و گلی را بالا برد.

 

2- مقاوم سازی ساختمان بنایی آجری یا سنگی

برای مقاوم سازی ساختمان بنایی آجری یا سنگی از روش های مختلفی استفاده می شود. از این روش های مقاوم سازی می توان به تعمیر دیوارهای ترک خورده در دیوارهای آجری، بندکشی دوباره دیوارها با سیمان در دیوارهای آجری، ساخت پوشش بتن مسلح در یک یا دو سمت دیوارها، دوغاب ریزی، نوسازی قسمتی از دیوار و ساخت کلاف های عمودی بتن اشاره کرد.

مواقعی که مصالح آجری در کنج ها آسیب ندیده باشند و یا برداشتن آنها ممکن نباشد، به جای ساخت کلاف های عمودی از آرماتورهای مجزا در درون دیوار استفاده می شود. در این حالت، آرماتورهای داخل کانال های قائم بریده می شوند و در درون آجرکاری قرار داده می شوند و به وسیله قلاب های عرضی که به آنها رکاب می گویند به دیوارها تکیه می کنند و گیردار می شوند.

برای مطالعه مطالب بیشتر به سایت آرین تیس مراجعه کنید.

 

 

مقاوم سازی ساختمان بنایی آجری یا سنگی

 

 

انصراف از نظر
فیلترها
Sort
display