0912-1001763

88259793

از 10 صبح تا 4

جستجو

مقاوم سازی دیوار بلوکی

مقاوم سازی دیوار بلوکی

با توجه به این که از مصالح بنایی و خشتی در ساختمان های بسیاری در ایران استفاده می شود و قرار گرفتن روی کمربند زلزله، مقاوم سازی این ساختمان ها بسیار مهم است. استفاده از بلوک سیمانی برای ساخت دیوارهای حمال در ساختمان های بنایی در ایران رایج است. ساختمان های بنایی با بلوک سیمانی رفتار ضعیفی در زمان زلزله از خود بروز می دهند. به همین دلیل است که برای مقاوم سازی دیوار بلوکی و ساختمان های بنایی باید اقدام شود. برای این کار از چند روش استفاده می شود.

مقاومت دیوار بلوکی که در ساختمان های بنایی به کار برده می شود، به نسبت بالا نمی باشد به دلیل آن که ساختمان های بنایی جزءسازه های یک پارچه و منسجم نیستند و اسکلت خاصی برای تحمل بار های وارده ندارد، دیوار های بلوکی نقش باربری سازه را دارند و اگر آن ها را طبق آیین نامه 2800 طراحی و مقاوم سازی نکنیم، در برابر زلزله مقاومت نداشته و عمل کرد مطلوبی را از خود نشان نخواهد داد.

لازم به ذکر است که در ساختمان های بنایی از دیوار بلوکی مسلح استفاده می کنند و مسلح کردن دیوار سبب می شود که رفتار دیوار های حمال ( دیوار های بلوکی ) در برابر زمین لرزه به طرز قابل توجهی بهبود می یابد.

دیوار های بلوکی انواع مختلفی دارند که در زیر به چند نمونه از آن اشاره می کنیم:

 

دیوار بلوکی و انواع آن

دیوارهای بلوکی را با بلوک های سیمانی ساده به شکل مکعب مستطیل و سالم که سطح آن ها چسبندگی کافی با اندود و ملات دارند می سازند. اندازه این بلوک های توخالی متنوع است و در سه اندازه ۴۰×۳۰×۲۰، ۴۰×۲۰×۲۰ و ۴۰×۱۰×۲۰ سانتی متر دیده می شود.

دیوارهای بلوکی به چهار دسه تقسیم می شوند:

  1. دیوارهای بلوکی مسلح باربر
  2. دیوارهای بلوکی توپر باربر
  3. دیوارهای بلوکی توخالی باربر
  4. دیوارهای بلوکی غیر باربر

مقاوم سازی دیوار بلوکی با استفاده از شبکه های از پیش متصل فولادی همراه با تزریق گروت سیمان انجام می شود. در مقاوم سازی دیوار های بلوکی ( هنگام ساخت ساختمان بنایی ) از میلگرد هایی نیز استفاده می کنند که این میلگرد ها به طراحی نیاز دارند تا به این وسیله مهندس طراح بداند از چه میلگرد هایی و در چه فواصلی استفاده کند.

شایان به ذکر است که مقاوم سازی ساختمان ها نه تنها برای سازه های بتنی و سازه های فولادی بسیار کارا می باشد، بلکه برای ساختمان های بنایی نیز به کار می رود و می توان آن ها را با روش های مختلفی مقاوم سازی کرد و عمل کرد آن ها را بهبود بخشید.

مشخصات مقاومتی دیوارهای بلوکی

شایان به ذکر است که مقاومت دیوارهای بلوکی نه فقط به مقاومت بلوک سیمانی بلکه به مقاومت ملات به کار رفته در آن نیز بستگی دارد و اگر ملات به کار رفته در دیوار بلوکی مناسب نباشد، آن گاه عمل کرد دیوار بلوکی با مخاطره رو به رو خواهد شد. مجموع بلوک های سیمانی و ملات را رابطه مقاومت فشاری مانند تابعی از مقاومت فشاری بلوک سیمانی و سه نوع ملات مختلف نشان می دهد. مقاومت فشار مجموع این دو مصالح از مقاومت فشاری بلوک های سیمانی کمتر است.

مشخصات مقاومتی دیوارهای بلوکی

مقاوم سازی دیوار بلوکی

مقاوم سازی دیوار بلوکی همان طور که اشاره شد با استفاده از شبکه های از پیش متصل فولادی همراه با تزریق گروت سیمان صورت می گیرد. این روش در صورتی نتیجه بخش است که در افزایش مقاومت و بهبود رفتار دیوارهای کم عرض بلوکی استفاده شود.

این روش مقاوم سازی دیوار بلوکی علاوه بر مقاومت دیوار شکل پذیری بیشتر آن را نیز در پی خواهد داشت.برای مقاوم سازی دیوار بلوکی چند متری لازم است که تمهیدات دیگری نیز دیده شود، استفاده از گروت سیمان و شبکه فولادی به تنهایی برای مقاوم سازی ساختمان بنایی با دیوار بلوکی چند متری کافی نمی باشد.

مقاومت لرزه ای ساختمان تقویت شده 43 درصد بالا می رود و شکل پذیری آن نیز افزایش می یابد. این شیوه مقاوم سازی در ساختمان های دو طبقه موجب می شود ساختمان بتوانند زلزله های با شدت زیاد را تحمل کند، اما تاب تحمل زلزله های خیلی شدید را نخواهد داشت.

ساختمان های بنایی که با بلوک سیمانی توخالی غیر مسلح ساخته شده اند، رفتار ضعیفی دارند که از ضعف مصالح و اجرا و ساختار نامناسب دیوارهای بلوکی برای تحمل بارهای جانبی ناشی می شود. در بسیاری از موارد، پی دیوار بلوکی نیز به مقاوم سازی نیاز دارد به دلیل آن که بتواند در برابر زلزله نیروی وارده بر دیوار را به درستی به زمین منتقل کند.

مقاوم سازی دیوار بلوکی با رویه بتنی

برای مقاوم سازی دیوار بلوکی با استفاده از رویه بتنی، اول سوراخ ها در پایه بتنی و تیر بارگذاری می شود. سپس برای کاشت آرماتورهای قائم شبکه رویه بتنی آماده می شود. آرماتورهای قائم در دو انتها با استفاده از چسب اپوکسی به پایه بتنی و تیر بارگذاری وصل می شوند. شبکه آرماتور افقی با سیم به شبکه قائم متصل می شود.

برای مقاوم سازی یک طرفه، رویه بتنی یک طرفه را با استفاده از میل مهار به تسمه های فولادی اتصال که در طرف مقابل هستند وصل می کنند. برای این که تسمه های اتصال با دیوار تماس مناسب داشته باشند، زیر آن ها را یک لایه نازک ملات می گذارند. بعد از آماده کردن شبکه آرماتور رویه بتنی و سیستم اتصال رویه به وجه مقابل، رویه بتنی را با شکل پلاستر اجرا می کنند.

از اجرای بتن به شکل پاششی با فشار یا شاتکریت باید خودداری شود، به دلیل این که مقاومت بتن پاششی با فشار قابل اندازه گرفتن نخواهد بود. محاسبه دقیق مقاومت رویه بتنی برای انجام تحلیل های عددی ضروری است. اعمال بتن به شکل پلاستر با پاشیدن بتن به شکل دستی روشی مطلوب تری است.

باید بیان شود که استفاده از رویه بتنی برای مقاوم سازی ساختمان های بنایی بسیار مناسب می باشد به دلیل آن که مقاومت ساختمان ها را در برابر بارهای جانبی افزایش داده و هم چنین باربری دیوار های حمال را به طرز قابل توجه ایی بهبود می بخشد اما باید به این نکته توجه شود که از بتن تنها نمی توان برای مقاوم سازی سازه بنایی استفاده کرد ،به دلیل آن که بتن به تنهایی مقاومت کششی مناسبی نخواهد داشت و ضروری است که از تمهیدات ویژه دیگری نیز به همراه بتن برای مقاوم سازی ساختمان بنایی به کار برد.

سیستم بارگذاری در دیوار بلوکی

یکی دیگر از روش های مقاوم سازی دیوار بلوکی استفاده از سیستم بارگذاری در دیوار بلوکی است. به دلیل این که این نوع بارگذاری از نوع برش درون صفحه است، از دو جک هیدرولیکی به شکل قائم و افقی در گوشه بارگذاری دیوار استفاده می شود. نیروی جک ها به وسیله قاب بارگذاری به تیر بارگذاری روی دیوار وارد می شود. مانند موقعیت واقعی یک دیوار حمال در زلزله، نیروی افقی جک افقی به وسیله تیر بارگذاری به همه سطح بالایی دیوار انتقال می یابد.

همچنین، با توجه به لزوم مقایسه دیوارهای تقویت شده و نشده باید از وقوع مود شکست مشابه در تمام دیوار مطمئن شد. باید از احتمال شکست یک نمونه در یک مود و شکست نمونه دیگر در سایر مودها دوری کرد و از شکست نمونه ها در مود شکست برشی درون صفحه با ایجاد ترک و شکست قطری مطمئن شد.

سیستم بارگذاری در دیوار بلوکی

دلیل کاربرد جک قائم در گوشه بالای دیوار برای مطمئن شدن از شکست دیوار در مود برشی قطری درون صفحه است. به کار بردن یک جک هیدرولیکی قائم در گوشه بارگذاری دیوار و اتصال آن به سیستم اعمال نیروی جک افقی بارگذاری امکان ایجاد یک برآیند نیروی قطری را فراهم می آورد. به علاوه پیشگیری از چرخش دیوار حول پنجه آن، اتفاق شکست قطری برشی را متضمن می شود.

مقاوم سازی دیوار حمال و ساختمان بنایی

همان طور که اشاره کردیم، با توجه به این که ساختمان های بنایی بسیار در برابر زلزله آسیب پذیر هستند، مقاوم سازی آن ها از اهمیت برخوردار است. ساختمان های بنایی در برابر زلزله عمل کرد خوبی ندارند. یکی از مهم ترین نمونه های این مورد در ایران ارگ بم است. ضعف رفتاری سازه های بنایی و شکل پذیری کم آن ها موجب شده است که آن ها در آئین نامه های جدید با ملاحظه ها و جدیت بالایی طراحی و ساخته شوند.

از جمله روش ها برای مقاوم سازی دیوار حمال و ساختمان های بنایی، افزودن کلاف افقی و قائم به ساختمان است.این کلاف های افقی و کلاف های قائم انسجام دیوار ها را حفظ می کنند و باعث می شود که دیوار ها در هنگام وقوع زمین لرزه، رفتار لرزه ایی بسیار مناسبی داشته باشند.

روش های مقاوم سازی دیوار حمال و ساختمان های بنایی

روش هایی که برای مقاوم سازی دیوار حمال و ساختمان های بنایی استفاده می شود عبارت اند از:

  1. مقاوم سازی با استفاده از FRP
  2. مقاوم سازی با اضافه کردن قاب پیرامونی
  3. مقاوم سازی با اضافه کردن آرماتور و پاشیدن بتن شاتکریت به دیوارها
  4. مقاوم سازی با اضافه کردن کلاف در محل اتصال دیوار به سقف
  5. مقاوم سازی با استفاده از پشت بندهای بتنی
انصراف از نظر
فیلترها
Sort
display