0912-1001763

88259793

از 10 صبح تا 4

جستجو

مقاوم سازی دیوار آجری

مقاوم سازی دیوار آجری

ساختمان های قدیمی و به ویژه باستانی در ایران بیشتر از چهار نوع مصالح استفاده می کردند. این مصالح عبارت بودند از خاک یا آجر که از خاک درست می شده است، چوب، سنگ و الیاف گیاهی مثل کاهگل. با استفاده از همین مصالح سازه هایی ساخته شده اند که تا امروز باقی مانده اند. با توجه به اقلیم کشور ایران و فرهنگ آن، حفظ این بناها ضروری  و حائز اهمیت است. این مسئله مسئولیتی را بر دوش مهندسان می گذارد.

در سازه های آجری عناصر ستون و تیر به شکل امروز وجود ندارد. دیوارهای حمال عناصر باربر سازه هستند. به همین خاطر برای مرمت ساختمان آجری باید به مرمت دیوار حمال پرداخت. برای تقویت صحیح و مقاوم سازی دیوار آجری باید از مشاور مقاوم سازی ساختمان کمک گرفت.

باتوجه به اقلیمی که هر شهر به خود اختصاص داده است، از مصالح گوناگون برای ساخت دیوارها و خانه ها استفاده می شود. یکی از پرکاربردترین مصالحی که شاهد استفاده از آن ها هستیم، آجرها می باشند. اگر ساختمان شما قدیمی بوده و نیاز به مقاوم سازی داشته باشد، نیاز است تا به دیوار حمال آن توجه داشته باشید. دیوار حمال با نام دیوار باربر نیز شناخته شده است و وظیفه تحمل کردن وزن کل سازه را بر عهده دارید. از این رو به منظور جلوگیری از خسارت نیاز است تا به مقاوم سازی دیوار حمال بپردازید.

روش های پیش رو برای مقاوم کردن دیوار باربری آجری :

روش های مختلفی وجود دارند که با بهره مندی از آن ها می توان اقدام به مقاوم کردن دیوار آجری کرد. این روش ها شامل موارد زیر می شوند:

 • استفاده از FRP به منظور مقاوم کردن دیوار باربر
 • افزودن قاب پیرامونی به منظور مقاوم کردن دیوار حمال
 • پاشیدن بتن شاکریت به دیوارها و همچین بهره بردن از میلگرد
 • مقاوم نمودن محل اتصال دیوار و سقف با استفاده از کلاف
 • بهره مندی از پشت بندهای بتنی

هر کدام از روش های ذکرشده ویژگی های خاص خودشان را دارند که می توان از آن ها بهره کافی را برد.

مقاوم سازی دیوار آجری| اهداف یک مشاور مقاوم سازی ساختمان| ساختمان آجری| مشاور مقاوم سازی ساختمان| بازسازی ساختمانهای قدیمی| روشهای مشاور مقاوم سازی ساختمان| انواع مود خرابی دیوارهای آجری 

انواع مود خرابی دیوارهای آجری

دیوارهای آجری به طور معمول دچار دو مورد اصلی گسیختگی می شوند که شامل گسیختگی درون صفحه و بیرون صفحه است. مودهای گسیختگی درون صفحه عبارت اند از شکست برشی، شکست برشی لغزشی و شکست خمشی. مودهای گسیختگی بیرون صفحه نیز عبارتند از شکست خمشی در راستای عمودی و شکست خمشی در راستای افقی.

شکست برشی:

شکست برشی وقتی اتفاق می افتد که دیوار حمال تحت تأثیر بار قائم بالا و ارتفاع دیوار از طول آن کمتر باشد.

شکست برشی لغزشی:

شکست برشی لغزشی زمانی اتفاق می افتد که در دیوارهای به اندازه تقریباً مربع مقاومت برشی اندکی وجود داشته باشد و بار جانبی بیشتر از بار قائم به آن تحمیل شود.

شکست خمشی:

شکست خمشی در دیوارهایی دیده می شود که ارتفاع دیوار دو برابر طول آن باشد. این شکست بعد از شکست برشی ایجاد می شود. یعنی اگر دیوار مقاومت برشی خوبی نداشته باشد، گسیختگی برشی رخ می دهد. ولی اگر مقاومت برشی به حد کافی باشد، احتمال شکست خمشی وجود دارد.

شکست خمشی در راستای عمودی:

عامل اصلی که باعث این شکست می شود، افزایش تنش کششی است. اگر در اثر این افزایش تنش ترک ها در راستای عمودی باشد، این شکست اتفاق می افتد.

شکست خمشی در راستای افقی:

عامل اصلی ایجاد این ترک افزایش تنش کششی است. اگر در اثر افزایش تنش ترک ها در راستای افقی باشد، این شکست اتفاق می افتد.

علاوه بر این موارد، موردهای شکست بین قاب هم ممکن است برای دیوارهای آجری اتفاق بیافتد که در نهایت نیاز به مقاوم سازی دیوار آجری را طلب می کند که عبارتند از:

لهیدگی گوشه‌ها:

اگر اتصالات ضعیف در گوشه های دیوار وجود داشته باشد، احتمال ایجاد این گیسختگی وجود دارد.

شکست فشاری قطری و ترک قطری:

اگر دیوار بین قاب نازک باشد، این احتمال هست که در اثر نیروهای بالای فشاری وسط آن شکست فشاری ایجاد شود. اگر مقاومت دیوار آجری میان قاب بالا و خود قاب اصلی ضعیف باشد، ممکن است ترک قطری ایجاد شود.

شکست قاب:

اگر دیوار آجری میان قابل مقاومت خوبی نداشته باشد و قاب اصلی اتصالات ضعیف داشته باشد، این گسیختگی رخ می دهد.

مقاوم سازی دیوار آجری| اهداف یک مشاور مقاوم سازی ساختمان| ساختمان آجری| مشاور مقاوم سازی ساختمان| بازسازی ساختمانهای قدیمی| روشهای مشاور مقاوم سازی ساختمان| روش های گوناگون مقاوم سازی ساختمان های آجری :

‌سیستم سازه‌ای ساختمان آجری نیمه اسكلت

یكی از مهمترین روش‌های ساخت و ساز كه در دهه‌های گذشته و پیش از ورود استاندارد‌های لرزه‌ای در شهرهای بزرگ مرسوم بوده‌ ساختمان‌های ‌ نیمه اسكلت‌‌ است. طبق تعریف دستور العمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود‌، ساختمان‌های مصالح بنایی سنتی،‌ ساختمان‌هایی هستند كه بدون انجام محاسبات مهندسی و به صورت سنتی ساخته می‌شوند. سقف این ساختمان‌ها آجری قوسی‌، طاق ضربی‌، چوبی و غیره بوده كه عملكرد آن می‌تواند صلب یا انعطاف پذیر باشد.

ساختمان آجری نیمه اسكلت در دسته ساختمان‌های بنایی غیر مسلح قرار می‌گیرد. اما به واسطه ستون‌های فلزی مركزی، از دیگر انواع ساختمان بنایی غیر مسلح متمایز می‌شود. سیستم باربر جانبی در این گونه ساختمانی، دیوارهای آجری است كه در جهت طولی معمولاً از دو دیوار موازی طویل تشكیل شده است.‌

در جهت عرضی، این نوع ساختمان به علت جهت تیرریزی سقف‌های طاق ضربی احتیاجی به دیوارهای باربر نبوده‌ و نمای ورودی ساختمان غالباً با یك قاب در و پنجره فلزی به ارتفاع طبقه پوشانده می‌شود. در جهت عرضی و انتهای ساختمان معمولاً دیوار باربر دیگری وجود دارد كه در بعضی موارد به واسطه وجود نورگیر تمامی عرض ساختمان را در بر نمی‌گیرد.

می‌توان دو نوع چیدمان كلی از دیوارهای باربر در ساختمان‌های نیمه اسكلت مشاهده كرد. در نوع اول دیوار یا دیوارهایی باربر در جهت عرضی ساختمان موجود است و ‌معمولاً در انتهای ساختمان قرار دارند و رفتار این نوع ساختمان تحت تاثیر پیچش قرار دارد. در گونه دوم، در جهت عرضی، دیوار باربر قابل قبولی وجود نداشته و ساختمان در جهت عرضی شدیداً آسیب پذیر است.

راه کارهای مقاوم سازی دیوار آجری :

با در نظر داشتن مودهای گسیختگی دیوارها و قاب های آجری راه کارهای متفاوتی برای مقاوم سازی دیوار آجری توصیه می شود. اگر مود گسیختگی یکی از حالت هایی باشد که ضعف دیوار موجب آن شود، استفاده از مش بندی و شاتکریت سیمان روی آن یکی از پیشنهادات است.

این شیوه موجب بالا رفتن ضخامت دیوار و لاغری آن می شود. با لاغرتر شدن دیوار، می توان مانع گسترش خرابی روی دیوار شد. به کار بردن روش شاتکریت و مش بندی در دو سو یا یک سوی آن انجام می شود. این مسئله به اندازه زیادی به دسترسی دیوار بستگی دارد.

می توان از انواع مش فولادی، پلاستیکی یا شیشه ای استفاده کرد. برای به وجود آوردن رفتار یکدست بین دیوار و لایه بتنی جدید به کار بردن میخ های فولادی امکان پذیر است. یکی از راه کارهای مقاوم سازی دیوار آجری بعد از مشاوره مقاوم سازی ساختمان استفاده از الیاف کربن و شیشه FRP است.

برای این کار می توان از عناصر تیر و ستون الیاف FRP استفاده کرد. با توجه به این که دلیل بیشتر خرابی های موجود در دیوارهای آجری لاغری آن نیست، یکی از بهترین راه کارهای تقویت به کار بردن الیاف FRP است. این الیاف در اپوکسی مورد نظر غرقاب و به سطح وصل می شود. این شیوه بر مقاومت دیوار و ملات میان آجرها نیز می افزاید و همچنین می تواند با به وجود آوردن تنش همه جانبه اطراف دیوار به بهره وری آن کمک کند.

مقاوم سازی دیوار آجری 2

مزایای مقاوم سازی با اف آر پی:

 • وزن بسیار کم این کامپوزیت‌ها که یکی از مهمترین ویژگی های آن ها نیز به شما می رود
 • مقاومت کششی بالا
 • ضخامت بسیار کم و به همین سبب میزان اشغال فضای بسیار کمی دارند
 • اجرای آسان که به حداقل نیروی انسانی و زمان نیاز دارد
 • مقاومت بالا در برابر خوردگی که به همین سبب از اجزای زیرین در برابر عوامل خورنده محافظت‌ می‌کند.
 • غیر رسانا بودن که‌ می‌توان آن در انواع سازه‌های مختلف به کار برد.
 • انعطاف‌پذیری بالا که سبب‌ می‌شود بتوان این پوشش‌ها را در فضاهای مختلف به کار گرفت.

روش های گوناگون مقاوم سازی ساختمان های آجری :

 • مقاوم سازی ساختمان بنایی با FRP
 • مقاوم سازی ساختمان بنایی باافزودن قاب پیرامونی
 • مقاوم سازی ساختمان بنایی با افزودن میلگرد وپاشیدن بتن شاتکریت به دیوارها
 • مقاوم سازی ساختمان بنایی با افزودن کلاف در محل اتصال دیوار و سقف
 • مقاوم سازی ساختمان بنایی با روش استفاده از پشت بندهای بتنی

عوامل تأثیرگذار بر تخریب ساختمان های آجری در زمان زلزله:

 • کاربرد آجر بی کیفیت
 • کاربرد ملات ضعیف و سست
 • بی نظمی پلان در راستای قائم
 • ضعف دیوارهای باربر
 • کمبود عناصر عمودی محدودکننده
 • وجود کنسول ها و بالکن های نامناسب

بهتر است مصالح ساختمانی در ساخت دیوارهای باربر از نوع مرغوب انتخاب شوند. در این زمینه کیفیت ملات مورد استفاده نیز مهم است که کوتاهی در این موارد موجب خسارات ساختمان در زمان زلزله می شود. همچنین، دیوارها تا حد امکان باید منظم و قرینه نسبت به دو محور اصلی باشند.

مقاوم سازی دیوار آجری| اهداف یک مشاور مقاوم سازی ساختمان| ساختمان آجری| مشاور مقاوم سازی ساختمان| بازسازی ساختمانهای قدیمی| روشهای مشاور مقاوم سازی ساختمان| روش های گوناگون مقاوم سازی ساختمان های آجری :

مشاور مقاوم سازی دیوار آجری

طول کلی دیوارهای باربر مهم ترین عامل در ایجاد خسارت در زمان زلزله است. خمش و برش بیشتر از اندازه موجب گسیختگی صفحه ای می شود که به نسبت عناصر غیر مسلح سازه های بنایی بستگی دارد. عناصر محدودکننده نیز باید در کناره و انتهای دیوارهای باربر و در دو سمت درها و بازشوها قرار داشته باشند. در صورتی که مؤلفه عمودی شتاب بزرگ و وزن کنسول بالا باشد، وزن کنسول عامل مهمی در زمان زلزله خواهد بود.

باید به ابعاد کنسول و میزان پیش آمدگی آن در زمان ساخت به طور کامل توجه شود. استفاده از خشت خام به عنوان آجر از اصلی ترین دلایل خسارت ساختمان ها است. به همین علت استفاده از خشت و خاک رس در دیوارهای بنایی مجاز نیست. خانه های زیادی هستند که با این شرایط ساخته شده و در مناطق زلزله خیز هستند. تخریب و بازسازی خیلی از این ساختمان ها صرفه اقتصادی ندارد، اما مقاوم سازی دیوار آجری و ساختمان بنایی کارآمدتر است. برای این کار می توانید از مشاور مقاوم سازی ساختمان کمک بگیرید.

علت ضعف ساختمان های آجری در برابر زلزله:

 • عدم انسجام بخش های مختلف از قبیل سقف با دیوارها و دیوارها با پی
 • عدم رعایت ضوابط آیین نامه ی
 • عدم استفاده از سیستم های سازه ای مقاوم در برابر نیروهای ثقلی و جانبی
 • عدم طراحی و محاسبه سازه ای
 • استفاده از پروفیل های بسیار ضعیف برای تیر و ستون
 • عدم اتصال تیرهای طاق ضربی به یکدیگر
 • عدم اتصال مناسب دیوارهای متقاطع
 • اجرا ناصحیح دیوار چینی

در سازه های آجری، اصلی ترین عضو دیوارهای برشی هستند که این اعضا در هنگام زلزله نیرو سقف و دیوار های عرضی را به پی انتقال می دهد. و دیگر عضو مهم سقف ها می باشد که باید از برای انتقال نیرو زلزله به دیوار برشی باید دارای یکپارچگی کافی، باشد.

در واقع استفاده از دیوار برشی در ساختمان‌ها، یکی از روش ‌های مقاوم ‌سازی سازه های آجری به حساب می آید. به علت سختی بیشتر دیوار برشی نسبت به بادبند، تعداد دهانه ‌های لازم برای ساختن دیوار برشی کمتر از دهانه‌های لازم برای بادبند می باشد؛ که در نتیجه طرح مقاوم سازی مشکلات کمتری در زمینه معماری به وجود خواهد آورد.

برای اتصال دیوار به ستون باید از خاموت های دورپیچ ستون یا بولت به عنوان برش گیر، در ارتفاع ستون استفاده کنید. در مورد استفاده از دیوار برشی، به علت نیروی زیادی که در پی دیوار برشی به وجود می‌آید، احتمالا باید به آن توجه کرد که، نیاز به شمع دارد تا بتواند نیرو‌ها را به زمین منتقل نماید.

مقاوم سازی دیوار آجری| اهداف یک مشاور مقاوم سازی ساختمان| ساختمان آجری| مشاور مقاوم سازی ساختمان| بازسازی ساختمانهای قدیمی| روشهای مشاور مقاوم سازی ساختمان| مشاور مقاوم سازی دیوار آجری

مقاوم سازی سازه آجری با شاتکریت:

 • یکی از روش‌های نوین برای مقاوم سازی دیوار و بناهای  آجری استفاده از شاتکریت‌ها روی دیوار می باشد. این روش عمدتاً در مورد دیوارهای آجری اعمال‌ می‌شود که میزان آسیب وارد شده به آن‌ها آسیب است. این روش در افزایش مقاومت دیوار بسیار مؤثر می باشد.
 • ابتدا باید دیوار را آماده کرد، به این صورت که بخش‌های سست و شل را از آن جدا نمود.
 • باید نسبت به تر کردن دیوار اقدام کرد البته باید دقت به خرج داد تا در آن زیاده روی نکنید.
 • سوراخ‌هایی با فواصل مشخص در دیوار ایجاد کنید.
 • در مرحله بعدی شبکه فولادی را به این سوراخ‌ها محکم کرد و در آخر هم بتن آماده شده را روی این شبکه فولادی پاشید.
 • در این روش گاهی نیز در صورت لزوم شیار‌ها و شکاف‌هایی قائم در دیوار ایجاد‌ می‌کنند که پس از خشک شدن بتن موجب برقراری یک پیوند بسیار محکم میان روکش بتنی و دیوار آجری‌ می‌شود و از طرفی مقاومت خمشی دیوار را ارتقا‌ می دهد.

بهبود عملکرد سازه های آجری


مقاوم سازی و بهبود عملکرد سازه های آجری، معمولا با افزایش مقاومت و یا شکل پذیری دیوارها و انسجام بخشی از کل ساختمان صورت می گیرد. وزن زیاد، ضعف مقاومتی ملات ها، کمبود نسبی دیوارهای بنایی (تراکم کم) و وجود بازشوهاي بزرگ و نامنظم، باعث ضعف مقاومتی سازه های اجری شده، و ساختمان با وجود انسجام کافی، ممکن است قابلیت عملکردی مورد نظر را نداشته باشد.


برخی از ساختمان هایی که به هر دلیلی عکس العملشان در مقابل زلزله های احتمالی نامناسب، آسیب پذیر و بد اجرا شده باشد یا درجاتی از آسیب پذیری در بخش سازه و پی داشته باشد، باید نسبت به مقاوم ساختن آن ها، اقدامات لازم انجام شود. در گام اول می بایست رفتار ساختمان ها و سازه های آجری ارزیابی شود و تشخیص داده شود که کدام بخش از آن ها در مقابل زلزله حساس بوده و نامناسب عمل می کند.

مقاوم سازی دیوار آجری 1

انصراف از نظر
نظرات
15/06/1399 06:51 ب.ظ
روش های مقاوم سازی دیوار آجری به چه صورت است؟
15/06/1399 07:32 ب.ظ
پاسخ به سوال :
روش های مقاوم سازی دیوار آجری به چه صورت است؟
جواب :
روش های مقاوم سازی ساختمان های بنایی با مصالح سنگی و یا آجری به صورت می باشد:
تعمیر دیوار های ترک خورده (مخصوص دیوارهای آجری)
بندکشی مجدد دیوارها با سیمان (مخصوص دیوارهای آجری)
ساخت پوشش بتن مسلح روی یک و یا دو طرف دیوار
دوغاب ریزی
نوسازی بخشی از دیوار
ساخت کلاف های قائم بتن
فیلترها
Sort
display