0912-1001763

88259793

جستجو

مقاوم سازی خاک زیر پی

مقاوم سازی خاک زیر پی

تغییراتی که در ابعاد پی و ساختار ساختمان داده می شود را مقاوم سازی خاک زیر پی می نامند. مقاوم سازی به طور کل در شرایط محدود شده و نامساعد صورت می گیرد و دشواری های خود را به همراه دارد. ایجاد گسیختگی در پی ساختمان به دو شکل نهان یا قابل مشاهده است. بخش های قابل مشاهده بیشتر به صورت خردشدگی یا موارد دیگر است و بخش های نهان به علت نشست، تورم خاک و ناپایداری ساختمان به وجود می آیند و در گذر زمان به صورت قابل مشاهده در می آیند.

 

آسیب های منجر به مقاوم سازی خاک زیر پی

 • ایجاد نیروی کششی بلندکننده
 • ناپایداری ساختگاه سازه به ویژه در مورد ساختمان های روی زمین های شیب دار
 • ناکافی بودن ظرفیت خشمی یا برشی مقطع پی
 • تهاجم مواد شیمیایی آسیب زننده موجود در خاک و آب های زیر زمینی به بتن پی
 • ناکافی بودن مقاومت جانبی برای تحمل نیروهای وارد شده بر پی ساختمان
 • اعمال نیروی فشاری یا کششی بیشتر از ظرفیت سازه ای در شمع ها
 • مقاوم سازی خاک زیر پی به دلیل وقوع تنش های فشاری بیشتر از ظرفیت باربری پی در زیر فونداسیون
 • اعمال نیروی فشاری یا کششی بیشتر از ظرفیت ژئوتکنیک سازه ای در شمع ها
 • ایجاد نشست های زیاد و غیر قابل پذیرش در پی ساختمان
 • ایجاد پتانسیل روان گرایی، ماسه سریع و تورم در خاک زیر فونداسیون

 

روند مطالعات برای انجام مقاوم سازی خاک زیر پی

 • نخستین مرحله انجام مقاوم سازی خاک زیر پی، تحقیق اسناد و بایگانی مدرک های طراحی ساختمان برای گزارش مکانیک خاک
 • بررسی خاک با نمونه گیری از آن و انجام آزمایش های مربوط، اندازه گیری سطح آب زیرزمینی و مقدار فشار آب
 • برآورد اندازه پی و شالوده دیوار ساختمان
 • بررسی تأثیرات نشست پی حاوی شکل گیری ترک ها و کج شدن دیوارها، برآمده شدن ناحیه مجاور و مسیرهای عمودی و افقی پی
 • به دست آوردن اطلاعات لازم درباره هندسه، پیکربندی و نقشه اجرایی ساختمان، شالوده و بارگذاری
 • مدل سازی و تحلیل برای مقاوم سازی خاک زیر پی
 • ارزیابی
 • ارائه طرح مقاوم سازی خاک زیر پی

 

دشواری های مقاوم سازی خاک زیر پی

 • لزوم تخلیه تمام یا بخشی از فضای طبقه همکف یا زیرزمین برای مقاوم سازی خاک زیر پی
 • خراب کردن دال کف زمین در درون ساختمان و سنگ فرش خارج آن
 • در دست بودن فضایی محدود در طی عملیات مقاوم سازی خاک زیر پی به دلیل وجود پایه ها و تکیه گاه های موقتی برای مقاوم سازی
 • محدودیت ارتفاع در جهت تجهیز ساختمان
 • لرزش ها و صدای ساختمان

 

راهکارهای بر طرف کردن عیب های فونداسیون ساختمان

 • مقاوم سازی فونداسیون
 • بهسازی ژئوتکنیکی
 • کم کردن بار وارد شده بر فونداسیون با سبک کردن ساختمان یا بالا بردن عناصر مقاوم جانبی

مقاوم سازی خاک زیر پی شامل تقویت فونداسیون ضعیف یا درست کردن شالوده جدید می شود، اما گاهی شرایط خاک زیر پی نیز باید بهبود یابد.

 

راهکارهای مقاوم سازی خاک زیر پی

مقاوم سازی فونداسیون که شامل بالا بردن ابعاد پی، بالا بردن شناژ به پی موجود، مقاوم سازی شالوده با استفاده از کابل های پیش تنیده و بالا بردن مقاومت شمع ها می شود.

با بالا بردن ابعاد پی می توان سطح تماس بر پی را تغییر داد و از تنش های اعمالی بر پی کم کرد. این کار موجب بالا رفتن ظرفیت باربری فونداسیون خواهد شد. با بالا بردن ابعاد فونداسیون و در پی آن کاهش تنش موجود در پی، نشست های پی خاک نیز کم می شود. بالا بردن ابعاد پی و ستون متصل به آن و بالا بردن ابعاد پی به تنهایی دو حالت بالا بردن پی هستند.

در موقعیت مقاوم سازی پی و ستون برای بالا بردن مقاومت پی باید ابعاد بخش زیرین فونداسیون را بالا برد. در این شیوه فشار خاک اضافه شده به شکل یکنواخت باید به شالوده وارد شود. کمربند محیطی شالوده باید بار بخش های بالایی سازه را به خاک انتقال دهد. در این صورت باید در پی پیوستگی کامل میان روکش بتنی و بتن پی بود که این کار با تمیز و مضرس کردن سطح بتن قبلی و یا استفاده از اتصالات مکانیکی به شکل میخچه ممکن می شود.

وقتی ابعاد شالوده زیاد شود و ستون مقاوم سازی نشود، بار اعمال شده به بخش های تقویت شده باید مستقیم به پی انتقال یابد. این کار با استفاده از پاشنه یکپارچه که در محیط و زیر پی قرار گرفته است تحقق می یابد. آماتورگذاری مناسب در این مورد لازم است.

بالا بردن شناژ پی با به هم پیوستن پی ها و به وجود آوردن مشارکت تمام پی ها در تحمل بارهای جانبی است. برای این کار از شناژ برای بستن پی ها استفاده می شود.

برای یکپارچه سازی فونداسیون، مقاوم سازی فونداسیون با کابل های پیش تنیده، بالا بردن مقاومت شمع ها، مقاوم سازی فونداسیون بنایی نیز از دیگر راهکارهای مقاوم سازی خاک زیر پی هستند که به شیوه های خود قابل انجامند.

 

روش های مقاوم سازی ساختمان

مقاوم سازی خاک زیر پی با شیوه های متفاوتی انجام می شود. روش های مقاوم سازی ساختمان نیز شامل موارد مختلفی هستند:

 • مقاوم سازی ساختمان با FRP
 • مقاوم سازی ساختمان با اضافه کردن دیوار برشی یا بادبند فلزی
 • مقاوم سازی ساختمان با میراگرها
 • مقاوم سازی ساختمان با جرم های متمرکز پاندولی
 • مقاوم سازی ساختمان با ژاکت فلزی و بتنی
 • مقاوم سازی ساختمان با کمانش تاب
 • مقاوم سازی ساختمان با جداگرهای لرزه ای

مقاوم سازی ساختمان ها برای تقویت آنها و تحمل بارهای وارده، بهبود نارسایی ناشی از فرسایش، بالا بردن شکل پذیری سازه یا سایر موارد با مصالح مناسب و روش های اجرایی صحیح انجام می شود. استفاده از FRP از روش های مدرنی است که جایگزین شیوه های سنتی شده است. این مصالح از ترکیب الیاف و رزین به دست می آیند. از رزین برای به وجود آوردن لایه یکپارچه، چسبیدن FRP به سطح بتن زیرین و به وجود آوردن پوشش برای محافظت مصالح به کار می رود. استفاده از FRP به علت وزن کم، سرعت اجرایی بالا، مقاومت خوب و نبود محدودیت معماری به ویژه در ساختمان های بتنی مورد توجه است.

استفاده از FRP یکی از روش های مقاوم سازی ساختمان است که برای ساختمان های مسکونی، مقاوم سازی سیلوها، مقاوم سازی پل ها، مقاوم سازی دال ها و عرشه ها، مقاوم سازی ستون ها و تیرهای بتنی و مقاوم سازی دیوارها به کار می رود.

 

 

انصراف از نظر
فیلترها
Sort
display