0912-1001763

88259793

جستجو

مقاوم سازی تیرهای ساختمان بتنی با روش مختلط کاشت میلگرد و الیاف FRP

مقاوم سازی تیرهای ساختمان بتنی با روش مختلط کاشت میلگرد و الیاف FRP

مقاوم سازی تیرهای ساختمان بتنی با روش مختلط کاشت میلگرد و الیاف FRP

در این پروژه بدلیل کمبود فوق العاده میلگردها در تیرهای بادهانه زیاد خیز فوق العاده ای بوجود آمده و در وسط دهانه تیرها ترکهای مشهودی ملاحظه می گردد.روش در نظر گرفته برای تقویت تیرها استفاده  از روش  مقاوم سازی با FRP و استفاده از الیاف کربن CFRP300 در وسط دهانه ونزدیک ستونها در زیر و روی تیرها می باشد.

و جهت تامین پایداری بیشتر تیرها با میگردهایی در ناحیه فوقانی در ناحیه لنگر منفی اضافه و ارتفاع تیرافزایش گردید. سازه های بتنی به عللی مانند تغییرات نقشه ای ، اشتباهات اجرایی ، ترمیم ، مقاوم سازی و طرح های توسعه می توانند نیازمند کاشت  میلگرد و آرماتور و یا بولت در بتن فونداسیون ، تیر ، دال و یا دیوارها باشند.

باید توجه داشت که رعایت نکات اجرایی ، استفاده از مصالح مناسب و برخورداری از تجربه اجرایی مرتبط می تواند تا حدود زیادی در کیفیت و موفقیت عملیات مورد نظر تاثیر گذار باشد.

انصراف از نظر
فیلترها
Sort
display