0912-1001763

88259793

جستجو

مقاوم سازی به روش ژاکت بتنی – کرج

مقاوم سازی به روش ژاکت بتنی – کرج

مقاوم سازی به روش ژاکت بتنی – کرج

پروژه مذکور پارکینگ متعلق به ایران خودرو واقع در کرج می باشد.بدلیل اشتباه در محاسبات سازه این پارکینگ ضعف در میلگردها ی طولی برخی از ستونهای این ساختمان مشاهده گردید.روش بکار گرفته شده جهت مقاوم سازی ستونهای فوق ژاکت بتنی (CONCRETE JACKET) می باشد.

یدلیل امتزاج مناسب طرح تقویت مذکور و عدم محدودیت بدلیل بزرگتر شدن ابعاد ستونها این روش مناسبترین روش جهت مقاوم سازی در نظر گرفته شده است.

برای اینکه بدانیم چه زمانی باید از این روش مقاوم سازی برای ستون را انتخاب کنیم باید شناخت درستی از خسارت های احتمالی ساختمان در وقوع زلزله داشته باشیم. از جمله مواردی که استفاده از مقاوم سازی با ژاکت بتنی به کار میرود ؛ جهت  مقاوم سازی ستون مناسب به نظر می رسد.

می توان در مواردی که میزان آسیب های وارده به ستون زیاد باشد و یا در مواردی که ستون قادر به تحمل نیروهای فشاری و همچنین نیروهای جانبی وارده نباشد اشاره کرد.

انصراف از نظر
فیلترها
Sort
display