0912-1001763

88259793

جستجو

مقاوم سازی اجزای سازه ای

مقاوم سازی اجزای سازه ای

سازه ها در ساختمان به اجزایی گفته می شود که یک ساختار ثابت و مجزا و همچنین قابل تشخیص داشته باشند. سازه ها در واقع قسمتی از حجم هستند که بارهای وارد شده را تحمل و آنها را به اطراف خود انتقال  می دهند. نیروهایی مانند بارهای مرده و زنده و نیروهای زلزله، باد و برف در سازه ها به وسیله تیرچه ها به تیر اصلی و از آنجا به ستون ها و از ستون ها به پی انتقال می یابند و پی ها نیز این نیروها را به خاک منتقل می کنند. یعنی به عبارتی سازه ها می توانند محافظ فرم خارجی جسم ها در مقابل بارهای وارده باشند. در مواردی اجزای سازه های در زمان مقاوم سازی ساختمان به مقاوم سازی نیاز پیدا می کنند. شیوه هایی برای مقاوم سازی اجزای سازه ای وجود دارد.

تقویت فونداسیون در مقاوم سازی اجزای سازه ای

برای مقاوم سازی اجزای سازه ای فونداسیون ساختمان هم باید به صورت مطلوبی تقویت شود تا نیروهای ناشی از زلزله را به خاک انتقال دهد. اگر فونداسیون زیر دیوارهای برشی یا مهاربندهای فلزی پی ساختمان در اثر لنگرهای خمشی و نیروهای برشی وارد شده از سمت سازه مقاومت کافی نداشته باشد، ممکن است به گسیختگی دچار شود. در صورتی که سطح تماس فونداسیون با خاک زیر آن کافی نباشد، احتمال تسلیم شدن خاک و به وجود آمدن نشست ماندگار خاک زیر پی بالا می رود. در قسمت های ضعیف می توان با تقویت فونداسیون موجود شبکه هایی از آرماتورها را در اطراف پی آنها قرار دارد و بتن ریزی کرد. فونداسیون الحاقی را با فونداسیون جدید از طریق آرماتورهای دوخت به هم وصل می کنند.  

مقاوم سازی سقف ها  و مقاوم سازی اجزای سازه ای

سقف های طاق ضربی که به طور معمول از سقف های آجری اجرا شده میان پروفیل های فولادی هستند، در اثر زلزله آسیب پذیری زیادی دارند. تخریب این سقف ها در ساختمان های بنایی موجب خراب شدن تمام ساختمان خواهد شد و به دنبال آن جان ساکنان به خطر می افتد.

از بهترین شیوه های مقاوم سازی اجزای سازه ای و سقف های طاق ضربی که به طور عمومی برای سقف های پشت بام قابل استفاده است، تبدیل کردن آنها به سقف کامپوزیت یا مرکب است. برای انجام این کار در ابتدا باید کف سازی سقف خراب شود و همه نخاله ها از آنجا برداشته شوند. به این ترتیب با کاهش وزن سقف، نیروهای لزره ای وارد بر آن موجب ایجاد دسترسی به سطح آجری سقف و پروفیل های آن می شود. بعد از آن، روی پروفیل های سقف به وسیله جوشکاری از ناودانی هایی به عنوان برشگیر استفاده و یک مش فولادی هم روی آن گذاشته می شود.

بعد هم کل سقف بتن ریزی می شود و سقف آسیب پذیر طاق ضربی به یک دال صلب و یکپارچه بتنی تبدیل می شود. سقف کامپوزیت در ضمن نگه داشتن یکپارچگی سقف طاق ضربی و پیشگیری از ناپایداری آن، موجب صلبیت در دیافراگم و بعد هم توزیع نیروی مناسب تر میان عناصر باربر جانبی می شود.

 

مقاوم سازی اجزای سازه ای2

 

تسمه کشی سقف طاق ضربی برای مقاوم سازی اجزای سازه ای

تسمه کشی شیوه دیگری است که برای تقویت سقف های طاق ضربی در طبقات میانی به جز طبقه بام صورت می گیرد. در این شیوه بعد از تخریب نازک کاری سقف و دست یافتن به بال تحتانی پروفیل های فولادی، تسمه های فولادی به شکل ضربدری در زیر سقف گذاشته شده و از زیر به پروفیل های سقف جوش داده شده است. در تسمه کشی با به وجود آوردن انسجام و پیشگیری از حرکت تیرچه های فولادی نسبت به هم از خرابی دال آجری جلوگیری می شود. با آن که این شیوه با انسجام و صلبیت سقف کمک می کند، ولی موجب صلب کامل دیافراگم نمی شود.

بهبود کلاف کشی ساختمان در مقاوم سازی اجزای سازه ای

بهبود کلاف کشی یکی دیگر از روش های مقاوم سازی اجزای سازه ای است. کلاف ها در ساختمان های بنایی عناصر بتنی هستند که از نظر ظاهری به تیرها و ستون ها شبیهند، ولی بعد از اجرای دیوارهای بنایی در محل تقاطع دیوارها یا به فواصل مشخصی هم اجرا می شوند.

گاهی از کلاف های فولادی نیز در مقاوم سازی اجزای سازه ای ساختمان های بنایی استفاده می شود. کلاف های عمودی و افقی موجب انسجام و محصور شدگی در ساختمان های بنایی و حفظ پایداری آنها می شوند. این عناصر موجب اتصال مطلوب دیوارهای متعامد به هم و همین طور اتصال سقف به دیوار در انتقال نیروی دیافراگم به دیوارها می شوند. بر طبق آئین نامه های طراحی و مقاوم سازی در پایین و بالای تمام دیوارهای بنایی باید کلاف افقی به وجود آید. 

کلاف کشی ساختمان

کلاف عمودی باید در محل تقاطع دیوارهای بنایی و وسط دیوارهای بنایی وجود داشته باشد تا فاصله افقی دو کلاف عمودی در یک دیوار بنایی از 5 متر بیشتر نشود. اگر بنا به هر علتی کلاف های ساختمان موجود ضوابط آئین نامه های سازه ای را برآورده نکنند، ساختمان آسیب پذیر خواهد بود و کلاف کشی ساختمان باید به طور مناسب انجام شود. برای آن می توان تسمه کشی، نبشه کشی یا شاتکریت را به کار برد. برای به وجود آوردن کلاف در طول دیوارها می توان از تسمه های فلزی استفاده کرد که در طول خود به وسیله آرماتورهای دوخت به دیوار بنایی متصل می شوند. برای به وجود آوردن کلاف افقی در تراز سقف و یا در محل تقاطع دیوارهای بنایی از نبش استفاده می شود.

چگونه نبشی و تسمه کشی در مقاوم سازی اجزای سازه ای ساختمان انجام میشود ؟

برای این که بتوان نبشی کشی و تسمه کشی را اجرا کرد، باید ابتدا نازک کاری سطح دیوار و سقف در محل تخریب شده صورت گیرد. بعد هم سوراخ هایی به فواصل مناسب در درون دیوار ایجاد می شوند. چنین سوراخ هایی در نبشی ها و تسمه ها نیز به وجود می آیند. بعد این عناصر فلزی روی سطح دیوار و یا سقف قرار می گیرند و به وسیله آرماتورهای دوخت ال شکل به دیوار یا سقف وصل می شوند. بعد از به وجود آمدن اتصال فضای خالی باقی مانده سوراخ ها به وسیله گروت ماسه سیمان پر می شود.

نبشی کشی و تسمه کشی فقط برای ساختمان های آجری استفاده نمی شدند. این شیوه ها برای حفظ پایداری دیوارهای داخلی در ساختمان های اسکلت دار نیز به کار می روند. اگر اتصال مناسبی میان دیوارهای داخلی ساختمان به ستون های کناری وجود نداشته باشد، دیوارهای داخلی بسیار آسیب پذیر می شوند به ویژه در مواردی که آجر فشاری ساخته شده باشند، ممکن است جان ساکنان به خطر بیافتد.

 

مقاوم سازی اجزای سازه ای1

انصراف از نظر
فیلترها
Sort
display