0912-1001763

88259793

از 10 صبح تا 16

جستجو

مزایای استفاده از الیاف FRP

مزایای استفاده از الیاف FRP

مزایای استفاده از الیاف FRP شامل مواردی میباشد که در زیر به آن اشاره میشود. در ضمن مقاله ای در موردالیاف FRP چیست ؟ برای شما قرار داده ایم.

مهمترین مزایای استفاده از الیاف FRP نسبت به سایر روشهای مقاوم سازی ساختمان

  1. مقاوم سازی با FRP بسیار سریعتر از سایر روشهای مقاوم سازی می باشد.
  2. مقاوم سازی با FRP نیاز به تخریب بخشهایی از سازه در مقایسه با سایر روشهای مقاوم سازی ندارد.
  3. پس از اجرای مقاوم سازی با FRP ، نیاز به بازسازی بخشهایی از سازه در مقایسه با سایر روشهای مقاوم سازی ندارد.
  4. مقاوم سازی با FRP در بیشتر موارد ارزانتر از سایر روشهای مقاوم سازی است.
  5. مقاوم سازی با FRP به مرور زمان دچار خوردگی نمی شود. ( در مقایسه با بعضی روشهای مقاوم سازی سنتی مانند ژاکت فولادی)

از مزایای دیگر استفاده از الیاف FRP نسبت به سایر روشهای مقاوم سازی

    6. مقاوم سازی با FRP در مجاورت مصالح ساختمانی (مانند گچ و خاک) دچار خوردگی نمی شود ( در مقایسه با برخی روش های مقاوم سازی سنتی مانند ژاکت فولادی ).

    7. مقاوم سازی با FRP مبتنی بر فن آوری های نوین است ( در مقایسه با سایر روش های مقاوم سازی سنتی ) و بنابراین روش های مقاوم سازی با FRP هر روز در حال تکامل و پیشرفت می باشد .

    8. مقاوم سازی با FRP دارای کدها و آیین نامه های خاص برای مقاوم سازی با FRP میباشد در حالیکه بیشتر روش های  مقاوم سازی سنتی مبتنی آیین نامه های عمومی هستند ( مانند مقاوم سازی به روش ژاکت بتنی و مقاوم سازی به  روش ژاکت فولادی ).

    9. برای کنترل کیفیت مقاوم سازی با FRP روشهای مشخصی مانند تست Pull Off وجود دارد که برای اطمینان از عملکرد صحیح سیستم مقاوم سازی  با FRP باید پس از اجرای عملیات مقاوم سازی با FRP انجام شود.

   10. اجرای عملیات مقاوم سازی با FRP نیاز به تجهیزات خاصی در مقایسه با سایر روشهای مقاوم سازی ندارد.

   11. اجرای عملیات مقاوم سازی با FRP نیاز به افراد مختلف با مهارت های متعدد در مقایسه با سایر روشهای مقاوم سازی ندارد.

 

  مزایای استفاده از الیاف FRP

انصراف از نظر
فیلترها
Sort
display