0912-1001763

88259793

از 10 صبح تا 16

جستجو

محاسبه تعداد میلگرد در ستون

محاسبه تعداد میلگرد در ستون

وظیفه ستون در یک سازه، تحمل نیروهای وارده از طریق انواع بارهای موجود در سازه بر سطوح کف هر طبقه  می باشد که یا مستقیما به ستون ها تحمیل می شود و یا به واسطه تیرها به آن می رسند. این فشارهای وارده بر هر ستون را نیروهای محوری می نامند. از دلایل ایجاد ستون ها، حمایت از این فشارهای وارده بر سازه جهت جلوگیری از فرو ریختن آن می باشد.

گاهی ممکن است علاوه بر فشارهایی که از سوی خود سازه به ستون ها وارد می شود، نیروهایی همچون بار حاصل از رگبار و برف یا تندباد و سایر نیروهای وارده که بطور افقی بر ستون تحمیل می شوند نیز به این فشارها اضافه شوند و موجب خم شدن ستون گردند.

بنابراین مهندس سازنده باید با در نظر گرفتن شرایط متفاوت زیست محیطی و سایر عوامل بیرونی موثر بر نیروهایی که احتمال تحت فشار قرار دادن قطعات سازه را دارند، اقدام به طراحی و ساخت ستون های یک بنا نماید تا بتواند در برابر خطرات احتمالی و خمیدگی آن مقاومت کرده و در هر شرایطی سازه را پایدار نگاه دارند.

تعداد میلگردها در یک ستون :

ستون ها شکل و اندازه های گوناگون دارند به همین دلیل سطح مقطع هر یک نیز با ستونی از شکل دیگر متفاوت خواهد بود. تعداد میلگردهای به کار رفته در هر ستون با توجه به سطح مقطع آن ها متغیر است. در ستون هایی با سطح مقطع مربع از 4 میلگرد، سطح مقطع شش ضلعی منتظم از 6 میلگرد، سطح مقطع مستطیل 6 الی 8 میلگرد و در سطح مقطع دایره در کم ترین حالت از 6 میلگرد استفاده می شود. این نکته نیز قابل ذکر است که در ستون های با سطح مقطع چند ضلعی منتظم، حداقل تعداد میلگردهای قابل استفاده مساوی تعداد اضلاع سطح مقطع آن ستون می باشد.

در صورتی که ستون ها از جنس بتن باشند، به طور قراردادی برای میلگرد اصلی ستون ها و خاموت آن در مقطع های عرضی مختلف اعدادی تعیین شده است: 

• قطر خاموت: حداقل 8 میلی متر

• میلگردهای پیچشی به دور ستون های با مقطع دایره ای: حداقل 10 میلی متر

• سطح مقطع دایره و چند ضلعی منتظم: حداقل 12 میلی متر

• سطح مقطع مربع و مستطیل: حداقل 14 میلی متر

آرماتوربندی ستون بر اساس میلگرد طولی و خاموت

میلگرد طولی:


برای محاسبه وزن میلگردهای ستون ابتدا تعداد میلگرد طولی در هر ستون مشخص شود.جهت مشخص شدن تعداد میلگرد طولی هر ستون به مقطع ستون مراجعه می‌کنیم و تعداد میلگرد طولی ستون را در ستون مشخص‌شده برداشت می‌کنیم.


بهتر است برای کوتاه شدن محاسبات، ستون‌های مشابه را باهم محاسبه کنیم.مثلاً اگر در پلان ما 2 تیپ ستون وجود داشت ما تعداد ستون هر تیپ را از پلان ستون گذاری برداشته و در تعداد میلگرد در هر مقطع ضرب نموده و عدد به‌دست‌آمده را وارد ستون تعداد در جدول ریز متره می‌نماییم.بعد از محاسبه میلگرد طولی، در مرحله بعدی آرماتوربندی ستون، به محاسبه میلگرد خاموت می‌رسیم.

میلگرد خاموت:


ممکن است ستون به‌جز میلگرد خاموت، میلگرد سنجاقکی هم داشته باشد که وزن آن‌هم باید برای آرماتوربندی ستون لحاظ شود.در محاسبه خاموت دقت شود که در طبقه متصل به فونداسیون، تعداد خاموت های داخل فونداسیون و همچنین در تعداد خاموت موجود در تیر هم لحاظ شود.


به‌طورکلی ما تعداد خاموت را محاسبه کرده و در جدول ریز متره می‌نویسیم، سپس طول خاموت و وزن هر متر طول میلگرد خاموت را محاسبه کرده، درنهایت از حاصل‌ضرب تعداد خاموت در طول خاموت در وزن واحد طول میلگرد خاموت، وزن خاموت های ستون مشخص‌شده محاسبه می‌شود.

تعداد میلگرد در هر ستون

تعداد میلگرد در هر ستون

از آن جایی که در احداث سازه های مختلف در کشور خودمان از ترکیب قاب بندی با قابلیت خم شدگی و اسکلت بتن آرمه که تا حدی قابلیت فرم دهی دارد استفاده می شود، به این ترتیب قصد داریم در این مطلب با کمک اصول به کار گیری آرماتورهای دارای قاب خم شدنی از جنس بتن که قابلیت شکل پذیری معمولی دارند، محاسبات خود را انجام دهیم.

بر اساس استانداردهای آرماتورهای به کار رفته به شکل طولی که میزان حداقلی و حداکثری درصد میلگرد در یک ستون را بیان می کنند، در صورتی که از ستون هایی با فرم گیری معمولی استفاده شود، حداقل درصد قابل استفاده 1% و با به کار گیری ستون های دارای قاب با قابلیت خم شدگی و فرم گیری متوسط، حداکثر درصد در نظر گرفته شده برای میلگردهای استفاده شده در ستون بتنی، 8% خواهد بود. لازم به ذکر است که این بازه های حداقل و حداکثری برای وصله ها نیز کاربرد دارند و رعایت آن ها ضروریست.

در بیشتر موارد تمام میلگردهای مورد استفاده در راستای طول یک ستون به محل ثابت و مشخصی وصله می شوند. در چنین حالتی باید درصد آرماتور واقع در خارج ستون که از یک طرف به وصله متصل است را نصف درصد استاندارد و مجاز یعنی 4 درصد در نظر بگیریم. مهندسان چنین سازه هایی همواره مطلع هستند که در به کار گیری یک سری از روش ها و پیاده سازی صحیح آن ها مشکلاتی سر راهشان قرار می گیرد که اجرایی کردن فعالیت ها را مختل می کند.

به همین دلیل برای ممانعت از بروز مشکل در روندهای بتن ریزی، مشخص کردن تراکم بتن مورد استفاده، تعبیه صحیح میلگردهای طولی طبق اصول صحیح، به کار بردن خاموت ها و وصله کردن میلگردها که ممکن است به دنبال تراکم بالای میلگردها در سطح مقطع ستون ایجاد شده باشند، پیشنهاد کاربردی این است که درصد آرماتور ستون مورد نظر که به حالت طولی و در بیرون وصله قرار گرفته را کاهش دهند که تا 3% نیز مورد قبول است.

حال شاید از خود بپرسید که چرا طبق استانداردها برای میلگردهای بکار رفته در هر ستون یک درصد حداقل در نظر گرفته شده است؟ جواب این است که از آنجایی که برای هر ستون احتمال فشرده شدن و انقباض بتن به کار رفته در آن و همچنین شکنندگی ستون مورد نظر وجود دارد بنابراین برای جلوگیری از بروز هر یک از این مشکلات، کمترین درصد در نظر گرفته شده برای میلگرد که در بیرون وصله قرار می گیرد 1% می باشد.

حداقل درصد میلگرد در ستون بر اساس آیین نامه

آیین نامه مربوط به آرماتورهای طولی ستون، حداقل درصد میلگرد ستون در شرایط شکل پذیری متوسط را یک درصد اعلام کرده است (ρmin ≤ ۱%). این درحالی است که  در ستون های قاب خمشی با شکل پذیری متوسط، حداکثر درصد میلگرد ستون بتنی هشت درصد بیان شده است (ρmax ≤ ۸). لازم به ذکر است که این محدودیت درمورد محل وصله‌ها نیز صدق می‌کند.

از آنجایی که در اغلب موارد اجرایی همه‌ی میلگرد‌های طولی ستون در یک محل وصله می‌شوند، توصیه می‌شود نسبت آرماتور طولی در محل خارج از وصله نصف حالت مجاز آیین نامه‌ای یعنی ۴ درصد تعریف شود. همچنین با توجه به موارد اجرایی و جلوگیری از به وجود آمدن مشکلات اجرایی از قبیل سختی جایگذاری میلگرد طولی، خاموت بندی و وصله کردن میلگردها، بتن ریزی و تراکم آن و … توصیه می‌شود درصد آرماتور طولی ستون در محل خارج از وصله حتی به ۳ درصد نیز محدود شود.

خاموت گذاری ریشه ستون :

پس از این که با اصول و ضوابط آرماتور گذاری انواع فونداسیون آشنا شدید، قادر خواهید بود که به درستی اقدام به قرار دادن خاموت در ریشه ستون ها نمائید. اصول به کار رفته در خاموت گذاری ریشه در ستون ها کاملا مشابه خاموت گذاری ستون ها در نقطه ویژه یا بحرانی می باشد.

وقتی که یک مهندس نظارت بر چنین پروژه ای را عهده دار می شود باید از به کار گیری و اجرای صحیح آن نیز اطمینان حاصل کند. یکی از توصیه هایی که در اجرای این روش می تواند کمک کننده و کاربردی باشد این است که عمل خاموت گذاری بهتر است که در تمام راستای طول یک ستون اعمال شود.

انصراف از نظر
فیلترها
Sort
display