09121001763

88259793

از 10 صبح تا 16

جستجو

فرایند مزایده و برنده شدن یک پروژه‌ی ساختمانی چیست؟

فرایند مزایده و برنده شدن یک پروژه‌ی ساختمانی چیست؟

وقتی صحبت از پروژه های ساختمانی می شود، فرآیند مزایده و برنده شدن، نقش مهمی ایفا می کنند. چرخه معمولی در یک مزایده برای پروژه های ساخت و ساز دارای چند مرحله است.

  • یک مشتری برای مزایده پروژه پیشنهاد می دهد. آنها برای پیمانکاران علاقه مند نقشه ها و مشخصات مربوطه را مطرح می کنند.
  • پس از بررسی جزئیات پیشنهاد، باید از سایت بازدید شود تا تجزیه و تحلیل انجام شده و شرکت کنندگان در مزایده اطمینان حاصل کنند که محدوده پروژه درک کرده شده است.
  • ارسال: پیمانکاران اسناد پروژه را بررسی می کنند، با پیمانکاران فرعی تماس می گیرند و اعداد را خرد می کنند. سپس در مهلت مقرر پیشنهادات خود را ارائه می کنند.
  •  انتخاب: پس از دریافت کلیه پیشنهادات واجد شرایط، کارفرما پیمانکار برنده را انتخاب می کند. همانطور که قبلا ذکر شد، تصمیم اغلب به هزینه بستگی دارد.
  •  تشکیل قرارداد: در این مرحله کارفرما و پیمانکار برای تایید کلیه جزئیات با یکدیگر همکاری می کنند.
  • تحویل پروژه: این مرحله محل برخورد لاستیک با جاده است. پیمانکار با خدمه و تجهیزات خود برای انجام کارهای مورد نیاز وارد می شود.

یکی از اشتباهات بزرگ پیمانکاران این است که در مناقصه خود عاقلانه عمل نمی کنند. جستجوی انواع پروژه‌ها می‌تواند وسوسه‌انگیز باشد، اما این رویکرد مانند شلیک یک تفنگ ساچمه‌ای از لگن و امیدواری به برخورد با یک گاو نر در فاصله 50 یاردی است. فقط برای پروژه هایی پیشنهاد دهید که با نقاط قوت شما مطابقت دارند، بنابراین بتوانید هزینه ها را به درستی تخمین بزنید و اگر بتوانید پروژه را به دست آورید، فوراً استعدادهای خود را به کار بگیرید.

در طرح بزرگ همه چیز، برنده شدن در شغلی که برای آن مجهز نیستید بدتر از نگرفتن آن شغل در وهله اول است. این کار خدمه شما را در موقعیت بدی قرار می دهد و شما برای کنترل هزینه های داخلی خود با مشکل مواجه خواهید شد و شهرت خود را در این فرآیند به خطر می اندازد. به همین دلیل، هرگز نگران دور شدن از مناقصه نباشید. اگر سعی و کوشش شما نشان داد که برای موفقیت در پروژه آماده نشده اید یا ممکن است سود شما به خطر بیفتد، با احترام از مشتری برای وقت خود تشکر کنید و ادامه دهید. یک تطابق بد پیشنهاد برای همه افراد درگیر تجارت بدی است.

در اینجا چند نکته اضافی برای بهبود شانس موفقیت در مناقصه های ساخت و ساز وجود دارد: دستورالعمل های مناقصه را با دقت دنبال کنید تمام هزینه های سربار خود را به درستی حساب کنید فقط با پیمانکاران فرعی کار کنید که ماهر و قابل اعتماد هستند در صورت لزوم از مشتری  توضیح بخواهید اطلاعات خود را مرتب نگه دارید تمام جزئیات لازم برای بیان پرونده خود را ارائه دهید شامل توصیفات از مشتریان خوشحال جوایز و گواهینامه های مربوطه را به اشتراک بگذارید نتایج مناقصه خود را دنبال کنید تا بتوانید روند خود را بهبود ببخشید اگر همه این ملاحظات طاقت فرسا به نظر می رسند، به این واقعیت توجه داشته باشید که نرم افزار تخمین قیمت پیشنهادی ساخت و ساز می تواند بار زیادی را به دوش بکشد. این فناوری در سال های اخیر به طور چشمگیری بهبود یافته است و کل فرآیند را سریع تر و آسان تر می کند. به همین دلیل، محبوبیت آن در بین پیمانکاران تمام راه راه ها افزایش یافته است.

فرآیند مناقصه ساخت و ساز یکی از جنبه های ضروری صنعت ساخت و ساز است. در یک مفهوم ساده، مناقصه ساخت و ساز را می توان به عنوان فرآیند ارائه پیشنهاد یا مناقصه برای انجام یک پروژه ساختمانی تعریف کرد. به طور خاص، مناقصه ساخت و ساز شامل فرآیندی است که در آن مناقصه توسط پیمانکار به کارفرما (یا کارفرما) به عنوان پیشنهاد مدیریت و اجرای پروژه ساخت و ساز ارائه می شود. هدف اولیه مناقصه ساخت و ساز، استخدام پیمانکار واجد شرایط توسط مشتریان و شرکت های مرتبط است. پیمانکاران در اکثر موارد از طریق مناقصه در پروژه های ساختمانی مشاغل بنگاه های ساختمانی را به دست می آورند. پیشنهاد یا مناقصه به پیشنهادی اطلاق می شود که برای تکمیل یک تعهد ارائه می شود. مناقصه های ساخت و ساز به طور کلی بر اساس صورت حساب و مشخصات قرارداد انجام می شود.

مناقصه های ساخت و ساز به طور کلی بر اساس صورت حساب و مشخصات قرارداد انجام می شود. سپس مشتری از بین کلیه داوطلبان واجد شرایط، مناسب ترین پیشنهاد دهنده را برای اعطای قرارداد انتخاب می کند. معیارهای گزینش پذیرفته شده برای واجد شرایط ترین مناقصه گران در شکل 1 نشان داده شده است:

فرآیند مناقصه ساخت و ساز به طور کلی، فرآیند مناقصه ساخت و ساز شامل فرآیند زیر است: 1. درخواست مناقصه: اولین مرحله در مناقصه ساخت و ساز، درخواست مناقصه است. درخواست مناقصه به فرآیندی اطلاق می شود که در آن کارفرما یا مشتری به دنبال مناقصه می باشد و داده های ساخت و ساز را در اختیار اشخاص ذینفع قرار می دهد. داده های ساخت و ساز بیشتر شامل نقشه ها، مشخصات و سایر اسناد مربوطه می شود. طرف های ذینفع ممکن است پیمانکاران، مدیران ساخت و ساز یا حتی مردم باشند. فرآیند درخواست مناقصه نیز به عنوان درخواست پیشنهاد (RFP) یا درخواست مناقصه (RTT) نامیده می شود.

فرآیند مناقصه ساخت و ساز

پیمانکاری فرعی: پس از درخواست مناقصه، پیمانکاران می توانند قطعات خاصی از کار را به پیمانکاران فرعی واگذار کنند. قرارداد فرعی نیز ممکن است پس از اعطای مناقصه بسته به روش مناقصه ساخت و ساز اتخاذ شده انجام شود. 3. ارسال پیشنهاد: سپس مناقصه گران پیشنهادات خود را در مهلت مقرر ارائه می کنند. 4. انتخاب پیشنهاد: سپس کارفرما بر اساس چندین معیار انتخاب واجد شرایط ترین مناقصه گران را انتخاب می کند. 5. تنظیم قرارداد: پس از انتخاب مناقصه گر، قرارداد تنظیم می شود یعنی چارچوب قانونی پروژه تدوین می شود. 6. تحویل پروژه: سپس کار ساخت و ساز آغاز می شود.

تصمیم گیری در فرآیند مناقصه ساخت و ساز سه تصمیم اصلی در فرآیند مناقصه ساخت و ساز به شرح زیر است: آ. روش تحویل پروژه ب روش تدارکات ج روش مدل قرارداد این سه تصمیم در فرآیند مناقصه ساخت و ساز در زیر به اختصار مورد بحث قرار گرفته است.

راهنمای نهایی برای فرایند مزایده و برنده شدن یک پروژه ی ساختمانی

مناقصه ساخت و ساز یکی از مهمترین مراحل پروژه برای بسیاری از پیمانکاران در صنعت است؛ اما ممکن است از خود بپرسید، فرایند مزایده و برنده شدن یک پروژه ی ساختمانی چیست؟

مناقصه ساخت و ساز شامل ارائه یک پیشنهاد برای تکمیل یک کار تحت مجموعه ای از شرایط خاص است. قبل از مناقصه، پیمانکاران معمولاً برآورد هزینه را انجام می دهند تا مطمئن شوند که ارقام دقیق را ارائه می دهند و از قیمت نهایی خود محافظت می کنند. با این حال، توجه به این نکته مهم است که مناقصه و برآورد ساخت و ساز در واقع دو مرحله جداگانه هستند. برآورد عموماً برای اهداف داخلی است، در حالی که مناقصه نشان دهنده یک پیشنهاد محکم است که به مشتری ارائه می شود. این عامل بر محاسبات انجام شده در مرحله برآورد تکیه دارد، اما همچنین شامل نشانه گذاری سود توسط پیمانکار است.

  • اصطلاحات مهم مناقصه ساخت و ساز

در اینجا چند عبارات مهم مرتبط با مناقصه آورده شده است که هر پیمانکار ساختمانی باید بداند:

درخواست

در طول فرآیند درخواست، مشتریان با پیمانکاران مختلف تماس می گیرند و برای یک پروژه پیشنهاداتی ارائه می دهند. در طول فرایند مزایده و برنده شدن یک پروژه ی ساختمانی به عنوان بخشی از این تماس، مشتری معمولاً بسته ‌ای را بررسی می کند که به پیمانکار کمک می‌کند تا ایده بهتری از آنچه مورد نیاز است داشته باشد.

پیمانکاران

در ساخت و ساز دو نوع عمده پیمانکار وجود دارد: پیمانکاران فرعی و پیمانکاران عمومی. پیمانکاران عمومی پیشنهادات خود را به مشتریان ارائه می کنند و سپس از پیمانکاران فرعی برای بخش های مختلف پروژه درخواست می کنند.

تشکیل قرارداد

هنگامی که مشتری تصمیم می گیرد با پیشنهاد خاصی فرایند مزایده را ادامه دهد، وارد مرحله تشکیل قرارداد می شود که در طی آن شرایط معامله نهایی می شود.

اصطلاحات مهم مناقصه ساخت و ساز

بسته پیشنهادی

این کل بسته ارائه شده به مشتری به عنوان بخشی از فرآیند مناقصه است. علاوه بر ارقام مالی، ممکن است حاوی مشخصات، نقشه ها و توصیه های دیگر باشد.

صورت حساب

صورتحساب مقادیر و هزینه های هر جزء از پروژه ساخت و ساز را ارائه می دهد.

نسبت قیمت پیشنهادی

در طول فرایند مزایده و برنده شدن یک پروژه ی ساختمانی نسبت قیمت پیشنهادی یک شرکت نشان دهنده تعداد پیشنهاداتی است که در هر قرارداد منعقد شده است. این می تواند بسته به حوزه تخصص، موقعیت مکانی و سایر عوامل شرکت به شدت متفاوت باشد. به عنوان مثال، برخی از شرکت ‌ها می ‌توانند به نسبت قیمت پیشنهادی 1.5:1 دست یابند، در حالی که برخی دیگر برای هر جایزه 35 پیشنهاد ناموفق ارائه می ‌کنند. شما همیشه باید به دنبال رقبا و صنعت ساخت و ساز در منطقه خود باشید تا نسبت قیمت مناسب را تعیین کنید.

فرآیند مناقصه ساخت و ساز معمولی

اکنون که در مورد اصول اولیه در طول فرایند مزایده و برنده شدن یک پروژه ی ساختمانی آشنا شدید، بیایید نگاهی دقیق تر به روند معمول بیندازیم:

درخواست

هنگامی که یک پیمانکار یا مالک عمومی آماده انجام پروژه ای است، معمولاً از طرف های واجد شرایط مختلف درخواست پیشنهاد می کند. به عنوان بخشی از این درخواست، آنها بسته ای حاوی جزئیات را برای آن طرفین ارسال می کنند که به تخمین و تعیین قیمت منصفانه کمک می کند. درخواست می تواند اشکال مختلفی داشته باشد، از جمله RFP، دعوت به مناقصه (ITT) و درخواست برای پیشنهاد دائمی (RFSO).پیمانکاران علاقه مند نیز می توانند با مشتری تماس گرفته و در صورتی که پروژه در دسترس عموم قرار گیرد، پیشنهاد ارائه دهند.

تخمین زدن

هنگامی که یک پیمانکار درخواستی دریافت می کند، تصمیم می گیرد که آیا پروژه مورد علاقه او است یا خیر. در این صورت، آنها فرآیند برآورد را برای تعیین هزینه های مورد انتظار و نیروی کار خود آغاز می کنند. اگر پروژه مورد نظر به پیمانکاران فرعی نیاز داشته باشد، پیمانکار همچنین باید از طرف های دیگر برای به دست آوردن بهترین برآورد درخواست پیشنهاد دهد.

فرآیند مناقصه ساخت و ساز معمولی

ارسال

در طول فرایند مزایده و برنده شدن یک پروژه ی ساختمانی هنگامی که پیمانکار به برآورد دقیق رسید، قبل از ارائه پیشنهاد رسمی به مشتری، بررسی های نهایی و لازم را انجام می دهد. دو نوع متداول مناقصه ساخت و ساز وجود دارد که باید در مورد آن بدانید. اولین مورد چیزی است که به عنوان روش طراحی و ساخت شناخته می شود. این عامل مستلزم ارائه یک پیمانکار برای ترکیب خدمات پیمانکاری معماری و عمومی برای پروژه است. روش دیگر ایجاد خطر در مدیریت ساخت و ساز است که نقش پیمانکار و معمار را از هم جدا می کند اما مسئولیت بیشتری را بر دوش اولی می گذارد. به طور کلی، روش طراحی و ساخت رایج‌تر است.

مرحله جایزه

در این مرحله مشتری تمام پیشنهادات دریافت شده را تجزیه و تحلیل می کند و بهترین را انتخاب می کند. اگرچه این ممکن است لزوما ارزان ترین پیشنهاد نباشد. مشتریان معمولاً معیارهای خود را برای بررسی در درخواست پیشنهادات (RFP) مشخص می کنند. همانطور که Designing Buildings Wiki اشاره می کند، این معیارها می توانند شامل موارد زیر باشند:

کدام پیشنهاد کمترین مقدار را دارا است

که از نظر اقتصادی سودمندترین مناقصه (MEAT) است. این به عوامل اقتصادی فراتر از قیمت، از جمله خدمات پس از پروژه، کیفیت و محدودیت‌های زمانی می‌پردازد.

مقدار میانگین؛ این عامل قرارداد را به مناقصه ای که نزدیک به میانگین ارزش همه پیشنهادات باشد، منعقد می کند

حذف افراط و تفریط؛ این عامل پیشنهادات غیرعادی بالا یا پایین را حذف می کند و بقیه را بر اساس معیارهای فوق ارزیابی می کند.

نتیجه گیری:

در مجموع در طول فرایند مزایده و برنده شدن یک پروژه ی ساختمانی پس از انتخاب یک پیمانکار بالقوه، مشتری معمولاً آنها را در یک سری مذاکرات شرکت می دهد تا جزئیات قرارداد را مشخص کند. در برخی موارد، مشتریان یک مناقصه ‌دهنده ترجیحی (پیمانکاری که واقعاً می ‌خواهند با آن کار کنند) و یک مناقصه ‌دهنده ذخیره خواهند داشت که در صورت شکست مذاکرات، به عنوان پشتیبان عمل می‌کند. پس از حصول توافق مناسب، هر دو طرف با ایجاد و امضای قرارداد های لازم، آن را رسمیت خواهند داد. در این جا می توانید از افراد خبره و کارشناس کمک بخواهید.

انصراف از نظر
فیلترها
Sort
display