0912-1001763

88259793

جستجو

روش های آزمایش بتن

روش های آزمایش بتن

استفاده از بتن در پروژه های ساختمانی بر طبق نتایجی است که از روش های آزمایش بتن در آزمایشگاه ها به دست آمده است. در بیشتر طرح های عمرانی، بتن نمونه مکعبی آماده می شود و سپس مطابق با آیین نامه بتن ایران به آزمایشگاه ارسال می شود. تجهیزات آزمایشگاه بتن برای مجهز کردن آزمایشگاه ها و انجام انواع آزمایش ها لازم هستند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آزمایش های بتن خواندن متن را ادامه دهید.

نمونه برداری برای روش های آزمایش بتن

نمونه برداری بتن برای دال ها و دیوارها در ساختمان از 30 متر مکعب بتن یا 150 متر مربع سطح انجام می گیرد. اگر قرار باشد تیرها و کلاف ها جدا از اجزای دیگر بتن ریزی شوند باید از هر 100 متر طول نمونه برداری انجام شود. نمونه برداری از هر 50 متر طول نیز برای ستون ها صورت می گیرد. برای روش های آزمایش بتن باید دست کم شش نمونه مکعبی از حجم بتن آماده شود. یک نمونه 7 یا 11 روزه، سه نمونه 28 یا 42 روزه، یک نمونه 90 یا 125 روزه، یک نمونه برای کنترل یا آگاهی لازم هستند. با استفاده از این نمونه ها است که درباره بتن اعلام نظر و نسبت به رد یا قبول آن اقدامات لازم انجام می شود.

 

نمونه برداری برای روش های آزمایش بتن

 

تجهیزات آزمایشگاه بتن

برخی از تجهیزات آزمایشگاه بتن که برای انجام روش های آزمایش بتن مورد نیازند، عبارتند از:

 • انواع الک
 • انواع ترازو
 • جک بتن شکن
 • دستگاه نفودناپذیری آب در بتن
 • دستگاه برش مقاطع بتن
 • میز ویبره
 • قالب های نمونه گیری
 • دستگاه ذوب کپینگ
 • دستگاه اسلامپ
 • دستگاه تعیین مدول الاستیسته استاتیکی بتن
 • میکسر بتن
 • دستگاه معین کردن درصد هوای بتن
 • دستگاه کرگیری و مغزه گیری از بتن
 • دستگاه التراسونیک
 • چکش اشمیت
 • دستگاه وی بی

 

چکش اشمیت

 

فهرست آزمایش های بتن

روش های آزمایش بتن انواع گوناگونی دارند که برخی از آنها عبارتند از:

 • نمونه گیری از بتن تازه
 • آزمایش های بتن اسلامپ
 • عمل آوری بتن
 • تعیین اندازه بتن با استفاده از دستگاه وی بی
 • آب انداختن بتن
 • آزمایش های معین کردن هوای موجود در بتن
 • آزمایش مقاومت فشاری بتن
 • آزمایش مقاومت کششی بتن
 • آزمایش های بتن در مقابل یخ زدگی
 • آزمایش های پیدا کردن مشخصات بتن ساخته شده
 • آزمایش بتن سفت شده
 • آزمایش کارکرد کف سازی
 • آزمایش های الاستیسیته استاتیکی بتن

در ادامه برخی از روش های آزمایش بتن که با هدف گوناگون انجام می شوند، توضیح داده شده اند.

 

آزمایش تعیین مقاومت فشاری بتن

 

آزمایش تعیین مقاومت فشاری بتن

یکی از روش های آزمایش بتن با هدف تعیین مقاومت فشاری آن و با استفاده از نمونه انجام می گیرد. برای ساخت بتن نمونه از استاندارد ASTM C-39 استفاده می شود. به این ترتیب، پانزده دقیقه بعد از اضافه کردن آب به مخلوط سنگی و سیمان نمونه گیری اول انجام می گیرد. از ابتدای اختلاط مصالح تا اتمام نمونه گیری مخلوط کن باید در چرخش باشد. نمونه گیری در هر نوبت با برگرداندن مخلوط کن در حال چرخیدن صورت می گیرد.

با کوبیدن میله تراکم نمونه های بتن به دست می آید. بعد از گذشت 24 ساعت از نمونه گیری، قالب ها باز و نمونه ها خارج می شوند. آنها را باید در آب گذاشت. آب باید نصف ارتفاع نمونه ها را بگیرد. سپس، روی آنها باید با گونی خیس پوشانده شود. برای پیشگیری از بخار شدن آب گونی ها در اثر جریان هوا روی آنها باید با پوشش نایلونی گرفته شود. هر سه تا چهار روز یک بار پوشش ها را برداشته و با غلت دادن نمونه ها در جایشان، نصف دیگر نمونه ها را داخل آب می بریم. دوباره روی نمونه ها را می پوشانیم.  

نمونه باید تا 28 روز به همین شکل باقی بماند و بعد از آن است که می توان مقاومت فشاری بتن را تعیین کرد. مقاومت فشاری برابر با میانگین مقاومت های فشاری سه نمونه هر نوبت آزمایش در نظر گرفته می شود.

 

آزمایش اسلامپ

 

آزمایش اسلامپ

یکی دیگر از روش های آزمایش بتن آزمایش اسلامپ است که با آن می توان میزان روان بودن بتن را تعیین کرد. با این روش توانایی پیش بینی وضعیت کسب مقاومت بتن تا اندازه ای برای سیستم نظارت بتن ممکن خواهد بود. برای این آزمایش از دستگاه اسلامپ استفاده می شود.

در کارگاه ها در زمان بتن ریزی بخش های مختلف سازه و در آزمایشگاه بر طبق دستور پیمانکار نسبت به تهیه یک یا چند نمونه بتن از محل اقدام می شود. در هر بار نمونه گیری باید از مراحل بتن ریزی آزمایش اسلامپ انجام و نتیجه گزارش شود.

آزمایش تعیین مقاومت کششی بتن

تعیین مقاومت کششی بتن نیز از دیگر روش های آزمایش بتن است که با انجام آن هدف تخمین باری که ترک ها در آن گسترش پیدا می کنند، اهمیت دارد. نبود ترک ها در حفظ تداوم سازه های بتنی و در مواقعی برای پیشگیری از خوردگی میلگردهای فولادی مهم است.

این آزمایش به طور معمول روی نمونه استوانه ای از بتن انجام می شود. نمونه باید به شکلی میان صفحات دستگاه گذاشته شود که محور آن افقی باشد و بعد بار را اضافه می کنند تا گسیختگی به شکل دو نیم شدن در صفحه شامل قطر قائم نمونه ایجاد شود.

آزمایش بتن در مقابل یخ زدگی

آزمایش بتن در برابر یخ زدگی که یکی از روش های آزمایش بتن است به دو شکل در استانداردها وجود دارد. روش اول یخبندان و آب شدن مدام در حالت اشباع در آب یا هوا و کنترل پایین آمدن وزن، کم شدن مقاومت، بالا رفتن حجم و کاهش مدول ارتجاعی دینامیکی است. روش دوم یخبندان و آب شدن مدام در مجاورت آب نمک و نمک های یخ زدا و کنترل پوسته شدن سطح بتن و پایین آمدن وزن آن است.

این آزمایش ها روی بتن 28 تا 90 روزه انجام می شود و به این ترتیب به زمان زیادی برای حصول نتیجه نیاز است. در حال حاضر، در آزمایش یخبندان در حالت اشباع پارامتر کاهش مدول ارتجاعی دینامیکی به کار می رود. بعد از تعداد معینی سیکل یخبندان درصد مدول ارتجاعی دینامیکی ابتدایی حاصل می شود.

در آزمایش یخبندان و آب شدگی در معرض مواد یخ زدا نیز به طور معمول درصد وزن بتن پوسته شده بعد از تعداد مشخصی سیکل یخبندان تعیین می شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت آرین تیس مراجعه کنید.

 

آزمایش بتن در مقابل یخ زدگی

 

 

انصراف از نظر
فیلترها
Sort
display