0912-1001763

88259793

از 10 صبح تا 16

جستجو

رمپ چیست؟

رمپ چیست؟

رمپ نوعی شیب راهه و مسیری شیب دار است که برای ارتباط و وصل کردن قسمت بالایی ساختمان به بخش پایینی آن به کار می رود. از کاربردهای رمپ می توان به عبورومرور افراد، وسایل نقلیه و انتقال افراد معلول به بخش دیگر ساختمان اشاره کرد. در واقع هر ساختمانی برای ایجاد ارتباط بین طبقات، نیازمند طراحی و اجرای رمپ روی آن است.

به طور کلی می توان گفت که رمپ یک سطح شیب دار است و برای دسترسی اتومبیل ها یا افراد، به تراز های مختلف در یک ساختمان، احداث می شود. فرض کنید طبقه همکف (پیلوت ) ساختمان، از کف خیابان ۹۰ سانتی متر بالاتر باشد. برای این که اتومبیل بتواند وارد همکف شود، باید یک رمپ احداث شود. رمپ ها یکی از بخش های بسیار پر کاربرد و پر اهمیت، در ساختمان ها به شمار می آیند. هم در ساختمان سازی، هم جاده سازی از رمپ ها استفاده می شود.

رمپ یا پیاده رو متحرک وسیله ای برای انتقال افراد در سطوح هم تراز یا با اختلاف ارتفاع کم می باشد که در فرودگاه ها، فروشگاه، پایانه مسافری، و اماکن دیدنی و زیارتی کاربرد دارد. زاویه شیب پیاده روی متحرک حداکثر 12 درجه نسبت به افق می باشد. شایان ذکر است که رمپ در دوران باستان نیز مورد استفاده قرار می گرفته و در آن دوران نیز امری ضروری به حساب می آمده.

اگر به پارکینگ های ماشین مراجعه کنید به کاربرد رمپ و لازمه اجرای آن داخل  ساختمان بیشتر پی خواهید برد. در پارکینگ های ماشین برای انتقال ماشین به طبقات بالا یا پایین از رمپ استفاده می شود و طراحی و اجرای آن داخل پارکینگ، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

* چگونگی اندازه گیری رمپ :

نصب و اجرای رمپ باید طبق اصول و استاندارهای لازم و به روز باشد همچنین به دست متخصصین این کار صورت پذیرد. در اجرای رمپ، شیب و عرض بسیار مهم هستند و باید به طور دقیق محاسبه و انجام شوند. مقدار طول رمپ معمولا از مقدار درصد شیب محاسبه و مشخص می شود.

به طور معمول عرض رمپ، یک طرفه (5/3)متر و طول آن، دو طرفه (5)متر تعیین می شود که دو اتومبیل به راحتی می توانند از روی آن رد شوند. لازم به ذکر است که رمپ ها معمولا از بتن و شبکه آماتور بندی ساخته و طراحی می شوند.

سرعت نامی پیاده روی متحرک در ورودی و خروجی حداکثر 0.75 متر بر ثانیه است. تحت شرایط خاصی سرعت نامی پیاده روی متحرک به 0.9 افزایش می یابد که در این صورت نباید عرض پیاده روی متحرک از 1.10 افزایش یابد. در صورتی که زاویه شیب بیشتر از 6 درجه باشد پیاده روی متحرک باید حداقل 0.4 متر را با زاویه کمتر از 6 درجه طی کند و در صورتی که سرعت آن 0.9 متر بر ثانیه باشد این فاصله به 1.6 متر افزایش می یابد.

معرفی انواع رمپ :

- رمپ مخصوص افراد معلول

این رمپ جهت سهولت در عبور و مرور افراد معلول ساخته می‌شود. رمپ معلولین حداکثر شیبی در حدود ۸ درصد دارد.

- رمپ آدم رو:

رمپ آدم رو برای راحتی عبور و مرور افراد معمولی و عابرین پیاده ساخته می شود و همان طور که از نامش معلوم است برای این گونه افراد کاربرد دارد. این نوع رمپ باید حداکثر شیبی در حدود ۱۲.۵ درصد داشته باشد.

* رمپ ماشین رو:

این نوع رمپ مختص عبور خودروها و وسایل نقلیه می باشد. خودروها برای ورود به ساختمان و پارکینگ نیاز دارند که از روی رمپ عبور کنند. حداکثر شیب درصد 15برای این نوع رمپ مناسب می باشد. باید گفت رمپ ها بر اساس شکل ظاهری و طراحی به چند نوع تقسیم بندی می شوندکه رمپ قوسی و مستقیم دو نمونه از آن است. برای اجرای رمپ قوسی فضای کمتری نیاز است ولی طراحی آن بسیار دشوارتر از رمپ مستقیم است.

* طراحی رمپ

طراحی و اجرای رمپ باید طبق استاندارها و مقررات ملی ساختمان و دقیقا طبق اصول و ضوابط شهر سازی انجام گیرد.

رمپ آدم رو

نصب رمپ عابرین پیاده و استاندارد های آن:

استاندارهای طراحی رمپ باید دقیقاً در راستای ضوابط و اصول شهرسازی و مقررات ملی ساختمان صورت پذیرد، که این ضوابط به شرح زیر می‌باشد:

- کمترین عرض رمپ 120 سانتی متر و بیشترین طول رمپ بدون داشتن پاگرد 9متر می باشد.

- اگر سطح شیب داری طول 3متر داشته باشد مقدار شیب آن نیز باید 8 متر در نظر گرفته شود.

- برای سهولت عبور عابرین باید دو طرف رمپ، نرده نصب شود و دست اندازه نیز باید طراحی و اجرا شود.

- ارتفاع نرده باید برای افراد مختلف مناسب باشد به طوری که همه ی افراد بتوانند از آن به راحتی استفاده نمایند.

- ارتفاع استاندارد باید برای افراد نشسته 75سانتی متر، کودکان 60 سانتی متر و افراد ایستاده 85 سانتی متر طراحی و اجرا شود.

- رمپ باید از ابتدا و انتها حداقل اندازه 30سانتی متر اضافه شود(جهت راحتی عابرین پیاده).

- میله نرده باید اندازه 5/3تا 4سانتی متر قطر داشته باشد.

- کف رمپ باید طوری طراحی شود که افراد به راحتی بتوانند ثابت بایستند و لغزنده نباشد.

- برای رمپ هایی که در فضای باز ساخته شده اند باید مجاری مخصوص برای هدایت آب نصب شود.

* نصب رمپ در فضاهای شهری و استاندارد های آن

در زیر به چند نمونه از استانداردهای طراحی و اجرای رمپ در فضاهای شهری اشاره شده است

- بیشترین شیب رمپ برای جدول هایی که یک متر طول دارند نباید بیشتر از 15درصد باشد.

- جدول هایی که طول بیشتر از یک متر دارند باید طول رمپ آن نیز تابع مقررات سطوح شیب دار باشد.

- رمپ جدول هایی که هر دو طرف آن داری بریدگی هست، نباید شیب بریدگی های آن از 10 درصد بیشتر شود.

- نباید رمپ جدول تا محل توقف و عبور و مرور خودروها کشیده شود و ادامه دار باشد.

- عرض رمپ جدول نباید از 90 سانتی متر کم تر باشد. البته به غیر از بریدگی های کناری آن.

- اگر قرار است رمپ جدول در مسیر خط کشی عابران پیاده انجام گیرد، بنابراین باید اندازه 120 سانتی متر فضای آزاد، داخل خط کشی برای آن در نظر گرفته شود.

- نصب رمپ پارکینگ و استاندارد های لازم

* نکات قابل اجرا برای رمپ پارکینگ

در هنگام اجرای رمپ پارکینگ باید استاندارد شیب رمپ پارکینگ رعایت شده و مورد تایید شهرداری قرار گیرد؛ زیرا اگر رمپ پارکینگ طبق استاندارد، طراحی و اجرا نشود، ممکن است موجب لیز خوردن خودرو شده و آسیب‌هایی را به آن وارد نماید. باید از بیشترین فضا برای اجرای رمپ استفاده شود تا هنگام استفاده، مشکلی برای افراد و خودروها به وجود نیاید.

برای جلوگیری از خطرات احتمالی و تصادف در پیچ رمپ پارکینگ‌ها، از تابلوهای ترافیکی، انواع تجهیزات روشنایی و نورپردازی به ویژه آینه ی محدب ترافیکی جهت دید بهتر رانندگان استفاده می‌شود. کمبود هرکدام از این موارد موجب نقض استاندارد و کاهش امنیت پارکینگ می‌گردد. همینطور برای پیشگیری از سرخوردن خودرو در مسیر رمپ، ایجاد اصطکاک و هدایت آب، شیب رمپ به شکل آجدار و مورب که نمای آن از جلو مانند بریدگی هایی حدود 2 سانتی متر است، لازم و ضروری است.

 

نصب رمپ پارکینگ

در زیر به چند نمونه از استانداردهای طراحی و اجرای رمپ پرداخته شده است.

- برای رمپ پارکینگ شیب رمپ از 15 درصد بیش تر نشود.

- ساختمان هایی که بیش تر از 25 واحد دارند، کم ترین عرض رمپ باید 5/3متر باشد. اگر تعداد واحدها  25 باشد عرض رمپ آن باید 5 متر باشد.

- پارکینگ هایی که دارای ورودی و خروجی جداگانه هستند، عرض رمپ آن باید 5/3متر باشد.

- شیب 1/5 تا 3 درصد برای رمپ ها، به خصوص رمپ قوسی بسیار مناسب است و باید اجرا شود.

- به منظور جلوگیری از سرگیر شدن در ورودی پارکینگ ها ، ارتفاع آن باید از کف تا سقف 1/80 متر در نظر گرفته شود.

* ضرورت استفاده از رمپ

امروزه و با پیشرفت علم و تکنولوژی، استفاده از رمپ در فضاهای شهری و اماکن عمومی و ادارات به امری ضروری و اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. در واقع نصب و طراحی رمپ بسیاری از نیازها ی افراد عادی و به خصوص افراد معلول را بر طرف کرده است.

در دنیای امروز نصب رمپ در ساختمان، یکی از پرکاربردی ترین بخش های ساختمان محسوب می شود. به طور مثال اگر کف طبقه همکف حدود 90 سانتی متر از کف خیابان بالاتر باشد برای این که خودرو بتواند به راحتی وارد ساختمان شود باید یک رمپ در ورودی ساختمان احداث گردد.

در بسیاری از شهرهای بزرگ و شلوغ، داشتن پارکینگ های عمومی بسیار لازم و کار آمد است. در این شهرها می توان با استفاده از رمپ های قوسی پارکینگ طبقاتی طراحی کرد که تا از مشکلات پارک کردن خودروها خود به خود کاسته شود.

در واقع استفاده از رمپ برای کودکان، افراد معلول، افراد میانسال و عابرین پیاده بسیار لازم و ضروری است. البته این امر باید با طراحی خوب و برخورداری از تمام استانداردها و مقررات شهری انجام پذیرد تا مشکل جدیدی پیش نیاید. به طور مثال اگر رمپ اجرا شده در یک پارکینگ ماشین را در نظر بگیریم که اتومبیل ها به راحتی نتوانند از آن عبور کرده و به داخل پارکینگ وارد شوند، شهرداری تمام پارکینگ ها را حذف می کند. همچنین صاحب آن نیز جریمه می شود.

*اهمیت استفاده از انواع رمپ

در شهرسازی مدرن، نیاز به استفاده از رمپ در ساختمان و فضاهای شهری لازم و اجتناب پذیر است. در واقع وجود رمپ‌ها، به دلیل ایجاد نیازهای جدید است. وقتی به شهرهای بزرگ و شلوغ نگاه می‌کنیم، به این می‌اندیشیم که چرا نباید برای افزایش پارکینگ عمومی از رمپ‌های قوسی و یا به عبارتی از پارکینگ‌های طبقاتی استفاده کرد

* چرا رمپ ها از اهمیت زیادی برخوردارند؟

اگر رمپ ساختمان که دسترسی اتومبیل ها به پارکینگ را فراهم مى کند درست اجرا نشود و استاندارد های لازم در آن اجرا نشده باشد، از نظر شهرداری تمام پارکینگ ها حذف می شوند و مالک ساختمان باید جریمه بپردازد، فرض کنید یک ساختمان ۱۰ واحدی دو طبقه پارکینگ داشته و هر طبقه ۵ واحد پارکینگ دارد، اگر رمپ ورودی به ساختمان را شهرداری قبول نکند و رمپ ساختمان قابل اصلاح نباشد، مالک ساختمان باید به تعداد واحدهای پارکینگ جریمه پرداخت کند.

انصراف از نظر
نظرات
10/06/1399 06:47 ب.ظ
چرا اهمیت رمپ اینقدر در ساختمان سازی مهم است؟
11/06/1399 08:13 ب.ظ
پاسخ به سوال :
چرا اهمیت رمپ اینقدر در ساختمان سازی مهم است؟

جواب :
اگر رمپ یک ساختمان که دسترسی اتومبیل ها به پارکینگ را فراهم مى کند درست اجرا نشه به طوری که مورد قبول شهرداری نباشد، از نظر شهرداری تمام پارکینگ ها حذف می شن و مالک ساختمان باید جریمه پرداخت کنه. فرض کنید یک ساختمان ۱۰ واحدی دو طبقه پارکینگ دارد و هر طبقه ۵ واحد پارکینگ دارد، اگر رمپ ورودی به ساختمان را شهرداری قبول نکند و رمپ ساختمان قابل اصلاح نباشه، مالِک ساختمان باید به تعداد واحدهای پارکینگ جریمه پرداخت کند.
فیلترها
Sort
display