0912-1001763

88259793

از 10 صبح تا 16

جستجو

راهکارهای پیشنهادی مقاوم سازی سازه

راهکارهای پیشنهادی مقاوم سازی سازه

در این قسمت قصد داریم به ارائه راهکارهای پیشنهادی مقاوم سازی سازه های بتنی اشاره کنیم .

راهکارهای پیشنهادی مقاوم سازی سازه

تقویت اعضا به صورت موضعی :

در مواردی که بر اثر اعمال نیروی زلزله به سازه اعضای سازه مانند تیرها، ستونها، بادبندها و یا دیوارهای برشی دارای تنشهای بیش از حد مجاز و در حد متعارف جهت تقویت باشند، می توان باربری اعضا را به روشهای مختلف افزایش داد، مانند:

  • استفاده از ورقها و پروفیل های کمکی در تیر، ستون یا بادبند در ساختمانهای با اسکلت فلزی
  • تعویض پروفیل تیر، ستون یا بادبند در ساختمانهای با اسکلت فلزی
  • تقویت تیر و ستون در سازه های فلزی با محاط کردن آنها در بتن
  • تقویت تیر، ستون و دیوارهای برشی در سازه های بتنی با اضافه کردن ابعاد آنها با بتن جدید
  • تقویت تیر، ستون و دیوارهای برشی در سازه های بتنی با ژاکت های فلزی
  • استفاده از FRP در سازه های بتنی و ...

در مبحث نحوه اجرای کنسول در ساختمان بتنی مقاله ای برای آگاهی بیشتر شما قرار داده ایم.

رفع یا کاهش اثر ساختمان های مجاور :

یکی از معضلات بهسازی ساختمانها، اثر مخرب ساختمانهای مجاور آنها میباشد. برای رفع این مشکل میبایستی فاصله ساختمان را با استفاده از تعبیه ستونهای جدید و ایجاد فاصله از ساختمان های کناری به حد مجاز رساند.

تأمین سختی جانبی لازم برای سازه :

جهت بهسازی ساختمان هایی که دارای سختی جانبی کافی نمی باشند میتوان از اضافه کردن یا تقویت بادبندی یا دیوار برشی، افزایش صلبیت اتصالات و گره ها، افزایش ظرفیت خمشی تیرها و ستونها و … استفاده نمود.

کاهش جرم ساختمان  یکی از راهکارهای پیشنهادی مقاوم سازی سازه :

با توجه به رابطه مستقیم نیروی زلزله وارد بر ساختمان با بارهای ثقلی، با کاهش جرم سازه علاوه بر کاهش تنشهای ناشی از بارهای ثقلی در اعضای سازه، نیروهای جانبی ناشی از زلزله نیز بر سازه کاهش می یابند. لذا یکی از روشهای بهسازی ساختمانها، کاهش جرم ساختمان می باشد که این کار یا با کم کردن وزن اجزای به کار برده شده در ساختمان و یا با حذف طبقات فوقانی میسر است.  

راهکارهای پیشنهادی مقاوم سازی سازه

انصراف از نظر
فیلترها
Sort
display