09121001763

88259793

از 10 صبح تا 16

جستجو

تقویت سازه های بتنی با دیوارهای برشی

دیوار برشی فولادی یک سیستم مقاوم مناسب در برابر بارهای جانبی بوده که به دلیل تقویت سازه های بتنی با دیوارهای برشی مزایای زیاد در ساخت ساختمان های بلند مرتبه جدید و بهسازی ساختمان های موجود مورد استفاده قرارمیگیرد. دیوار برشی فولادی برای مقاوم سازی ساختمان های فولادی در حدود ١۵ سال اخیر مورد توجه خاص مهندسی سازه قرار گرفته است. مقاله دیگری نیز در مورد مقاوم سازی دال های بتنی با FRP برای شما قرار داده ایم.

ویژگیهای منحصر به فرد تقویت سازه های بتنی با دیوارهای برشی :

ویژگیهای منحصر به فرد تقویت سازه های بتنی با دیوارهای برشی باعث جلب توجه بیشتر همگان شده است، از ویژگیهای آن اقتصادی بودن آن، اجرای آسان، وزن کم نسبت به سیستمهای مشابه، شکل پذیری زیاد، نصب سریع، جذب انرژی بالا و کاهش قابل ملاحظه تنش پس ماند در سازه را می توان نام برد . تمام دلایل ما را به این فکر آن وا داشت که استفاده از آن را درترمیم ساختمانهای بتنی مورد مطالعه قراربدهیم. چون این سیستم دارای وزن کم بوده، به سازه بار اضافی وارد نکرده و حتی با اتصالاتش باعث تقویت تیر و ستونهای اطراف خود می شود. و همچنین این سیستم نیازی به تجهیزات خاص ندارد می توان بدون تخلیه ساختمان و تخریب اعضا سازه ای به بقیه اجزای سازهای وصل شود. البته طراحی این سیستم در ساختمانهای بتنی بغیر از حالت ترمیمی اقتصادی به نظر نمی آید.  

تقویت سازه های بتنی با دیوارهای برشی  

امروزه استفاده از دیوار های برشی فولادی به عنوان یک سیستم باربر جانبی به طور کارآمد در بهسازی لرزه ای به منظور افزایش مقاومت جانبی و سختی ساختمان ها در برابر زلزله، در سازه های بتنی و فولادی مورد توجه قرار گرفته است.

دوام تقویت سازه های بتنی با دیوارهای برشی  :

دوام ساختارهای بتن مسلح تا حد زیادی تحت تأثیر خواص انتقال قرار می گیرند، که می تواند از طریق، به عنوان مثال، اندازه گیری نفوذ پذیری، ارزیابی شود. معمولاً نفوذ پذیری بتن در نمونه های ساده مورد مطالعه قرار گرفته است و تأثیر حضور میله های فولادی در نفوذ پذیری در بتن مسلح کمی مورد مطالعه قرار گرفته است. رابط بتن- بتن یک تخلخل بزرگتر نسبت به بتن ساده است که می تواند باعث ریز شدن مسیرهای مایعات شود. چنین مسیرهای نفوذ می تواند، مقاومت کمتری نسبت به انتقال سیال ایجاد کند و سینتیک انتقال را تغییر دهد.

برای سازه های تقویت شده و مقاوم سازی سازه های بتنی  و پیش رونده با محتویات تقویت کننده های بزرگ، از قبیل  نیروگاه های هسته ای، تأثیر تقویت بر انتقال گاز باید شناسایی شود تا ارزیابی بهتر جریان درون ساختار بدست آید. بسیاری از ساختارهای مهندسی باید در طول عمر مفید آنها مورد بازرسی یا نظارت قرار بگیرند تا اطمینان حاصل شود که عملیات ایمن آنها انجام شود. در مورد سازه های بتن مسلح، شایع ترین علت نارسایی زودرس، خوردگی میله های تقویت کننده فولاد است .  

تقویت سازه های بتنی با دیوارهای برشی  

انصراف از نظر
فیلترها
Sort
display