0912-1001763

88259793

از 10 صبح تا 4

جستجو

تست التراسونیک به روی بتن چیست؟

تست التراسونیک به روی بتن چیست؟

تست التراسونیک که به تست سرعت پالس های التراسونیک هم مشهور است در اصل یکی از انواع آزمایش های غیر مخرب برای سنجش مقاومت بتن و همگنی آن به شمار می رود و با توجه به این آزمایش به راحتی علاوه بر ارزیابی کیفی مقاومت بتن می توان به منحنی دانه بندی بتن و همچنین کیفیت دانه بندی بتن در قسمت ها و بخش های مختلف آن دست پیدا کرد.

همچنین در آزمایش بتن و تست التراسونیک مشخص می شود که آیا ناپیوستگی هایی مانند ترک خوردگی و دیگر موارد، در بتن وجود دارد یا خیر و به راحتی با همین آزمایش در صورت وجود چنین ناپیوستگی هایی و یا وجود ترک در بتن، می توان عمق ترک های موجود را نیز تخمین زد.

 

تست التراسونیک بر روی بتن چه اهدافی را دنبال می کند؟

 

آزمایش تست التراسونیک یکی از آزمایش های مهم در صنعت ساختمان سازی به حساب می آید و اهداف مهمی را هم دنبال می کند که در زیر به سه مورد از مهم ترین این اهداف اشاره ای کوتاه خواهیم کرد:

 

  • تشخیص عمق ترک های به وجود آمده در سطح بتن
  • با تست التراسونیک به سادگی می توانید مقاومت بتن، دانه بندی در بخش های متفاوت و مختلف سازه بتنی و همچنین به دست آمدن منحنی دانه بندی بتن را ارزیابی نمایید
  • پیدا کردن و همچنین تشخیص هرگونه ناپیوستگی در سطح بتن مانند ترک، لایه لایه شدن بتن و غیره

 

نحوه انجام تست التراسونیک چگونه است؟

 

 

تست التراسونیک| بتن| آزمایش| آزمایش التراسونیک| نحوه انجام تست التراسونیک

 

نحوه انجام تست التراسونیک

 

انجام تست التراسونیک اینگونه است که یک پالس التراسونیک یا همان فرا صوت با فرکانسی در حدود 50 هرتز آن هم توسط یک فرستنده تولید و سپس به داخل بتن ارسال می شود. در سمت دیگر بتن نیز گیرنده ای مشابه قرار دارد که وظیفه اصلی آن دریافت همین پالس های ارسالی است که توسط تست التراسونیک ارسال می شود و طبق زمان عبور پالس و با در اختیار داشتن طول و مدت زمان این پالس، سرعت پالس هم محاسبه می شود.

یکی از اهدافی که تست التراسونیک بر روی بتن دنبال می کند، اندازه گیری مدت زمان عبور یک پالس التراسونیک آن هم با فرکانس 50 تا 54 هرتز است که سعی می شود توسط یک فرستنده تولید و سپس به داخل بتن ارسال شود. سپس همین پالس ارسالی از سوی دیگر توسط یک گیرنده مشابه، دریافت می شود و با توجه به این عمل، زمان عبور این پالس ارسالی اندازه گیری و با توجه به میزان طول این پالس سرعت آن هم به دست می آید و می توان فرمول آن را به این شکل بیان کرد: سرعت برابر است با فاصله تقسیم بر زمان.

 

سرعت پالس التراسونیک به چه چیزهایی بستگی دارد؟

 

بایستی عنوان کرد که سرعت پالس التراسونیک در این نوع آزمایش به چگالی و ویژگی های الاستیک ماده که آزمایش بر روی آن صورت گرفته وابسته است و هر چه سرعت پالس در این طور مواقع بیشتر باشد به معنی این است که مدول الاستیسیته بتن، مقاومت و همچنین چگالی آن بیشتر و بالاتر است و نکته جالب این است که با توجه به اینکه میان سرعت پالس و مقاومت بتن یک رابطه کاملاً مستقیم وجود دارد اما تا به حال هیچ رابطه فرمولی و عددی و یا حتی ارتباط عددی بین این دو نه به دست آمده و نه وجود دارد.

 

تأثیری که عوامل مختلف بر نتایج تست التراسونیک دارد

 

 

تست التراسونیک| بتن| آزمایش| آزمایش التراسونیک|

 

آزمایش التراسونیک

 

سرعتی که در تست التراسونیک در پالس های عبوری از بتن ثبت می شود به عواملی مانند طول مسیر، مسلح بودن یا نبودن بتن، ابعاد نمونه آزمایشی و همچنین میزان رطوبت موجود در بتن وابسته است. شکل نمونه آزمایشی در تست التراسونیک به طور معمول تأثیری روی سرعت پالس های عبوری ندارد مگر اینکه ابعاد نمونه از طول موج پالس های ارسالی کمتر باشد. به طور مثال در تست التراسونیک برای عبور یک فرکانس 50 هرتزی نبایستی ابعاد نمونه آزمایشی از 80 میلیمتر کمتر باشد.

یکی از دلیل هایی که در بتن از میلگرد استفاده می شود این است که سرعت عبور پالس ها به طور معمول از فلزات بسیار بالاتر و بیشتر است و به این عمل استفاده از میلگرد دربتن اصطلاحاً مسلح شده هم گفته می شود و سرعت بالایی که پالس های عبوری دارند بیشتر مربوط به همین دلیل است.

یکی دیگر از شرایط محیطی که به صورت مستقیم هم روی نتایج تست التراسونیک تأثیرگذار است، رطوبت است که رابطه آن هم با سرعت پالس یک رابطه مستقیم است و این نشان دهنده این است که هر چه رطوبت بیشتر باشد سرعت پالس های ارسالی هم به همان اندازه بیشتر خواهد شد.

پس به هنگام انجام آزمایش و تست التراسونیک یکی از عواملی که حتماً بایستی مورد اندازه گیری قرار بگیرد همین رطوبت است و حتماً باید در نتایج آزمایش هم لحاظ شود. از آن طرف هم بایستی در نحوه کیورینگ بتن این مورد را در نظر داشته باشید به خاطر اینکه در همین مرحله است که مشخص می شود که رطوبت بتن چه اندازه خواهد بود.

مورد دیگری که تأثیر زیادی بر تست التراسونیک می گذارد دمای محیط است و رابطه ای کاملاً بر عکس با سرعت پالس های عبوری از بتن را دارد. این یعنی هر چه دمای بتن و دمای محیط بتن پایین تر باشد سرعت پالس های ارسالی افزایش پیدا می کند. یکی از دلیل هایی که می توان برای این موضوع بیان کرد این است که کاهش دما اندازه فضاهای خالی موجود در بتن را کاهش می دهد.

همین فضاهای خالی که بیان کردیم از عواملی هستند که باعث کاهش سرعت پالس هم می شوند و به طبع هر چه اندازه آن ها بیشتر باشد، کاهش سرعت بیشتر خواهد شد. پس در تست التراسونیک به وضوح می توان مشاهده کرد که با کوچک تر شدن فضاهای خالی، میزان سرعت هم کاهش پیدا می کند و در نتیجه به مرور زمان با پایین آمدن دمای بتن سرعت پالس های عبوری هم از آن افزایش پیدا می کند.

 

مورد دیگری که می توان در تست التراسونیک مورد بررسی و آنالیز قرار داد و قطعاً هم تأثیرگذار خواهد بود، تأثیر طول و شکل مسیر است. در بتن هایی که به شکلی ناهمگون هستند و این ناهمگونی هم به صورت عمدی ایجاد شده، برای رسیدن به نتایج دلخواه و دقیق تر بایستی حتماً طول مسیر بلندتری را انتخاب کرد. به طور معمول این مورد در فیلد، اشکال یا مسئله ای به وجود نمی آورد به خاطر اینکه عموماً و به صورت خودکار طول مسیرها بلند هستند. اما در آزمایشگاه و به هنگام تست بر روی نمونه های آزمایشی به دلیل اینکه اندازه نمونه ها کوچک هستند پس به طبع نتایج هم دستخوش تغییراتی می شوند.

عموماً می توان اینگونه گفت که شکل و اندازه تیرهای بتنی و یا نمونه های آزمایشی، روی سرعت پالس های ارسالی تأثیری ندارد و همان طوری که در بالا هم به این موضوع اشاره کردیم زمانی این مورد ممکن است که، اندازه و ابعاد بتن از حداقل اندازه به طور مثال برای عبور یک فرکانس 50 هرتزی اندازه نبایستی از 80 میلیمتر، کمتر باشد.

 

نحوه پیدا کردن ترک ها به وسیله تست التراسونیک

 

در تست التراسونیک به هنگام عبور پالس از بتن، اگر فضای خالی یا ترک خوردگی در بتن وجود داشته باشد به طبع مقدار نسبتاً زیادی از انرژی پالس در آن فضای خالی به هدر خواهد رفت و از آن طرف سرعت هم کاسته می شود. پس اگر پالس های ارسالی بر روی یک نمونه نسبت به یک نمونه سالم زمان بیشتری را بر عبور صرف کند می توان این نتیجه را گرفت که بتن مورد آزمایش در تست التراسونیک دارای ترک خوردگی و یا آسیب دیدگی است و حتی با داشتن این تفاوت زمانی در عبور از بتن هم به راحتی می توانیم به عمق ترک خوردگی ها دست پیدا کنیم. البته یک نکته مهم را نبایستی فراموش کنید که این روش تنها زمانی کاربردی و جوابگو است که محل خالی بتن از هوا پر شده باشد و در آن هم هیچ مایعی وجود نداشته باشد.

زمانی که پالس های ارسالی در بتن به یک فضای خالی می رسند مقداری یا بخشی از انرژی پالس های ارسالی در آنجا کاسته می شود و سپس این موج به حرکت خودش در فضای خالی بتن ادامه می دهد. پس پالس های ارسالی بر روی بتنی که دارای عیب یا تخلخلی هستند به نسبت قسمتی از بتن که سالم و بی عیب و نقص است زمان بیشتری را برای طی کردن مسیر نیاز دارند.

 

نتیجه به دست آمده از تست التراسونیک بر روی بتن

 

 

تست التراسونیک| بتن| آزمایش| آزمایش التراسونیک| آزمایش و تست التراسونیک

 

آزمایش و تست التراسونیک

به دست آوردن و اندازه گیری کردن سرعت پالس در تست التراسونیک یکی از ارزشمندترین و همچنین قابل اعتمادترین روش برای آزمایش ویژگی های داخلی بتن به حساب می آید و می توان اینگونه گفت که یکی از ویژگی های مهم و خوب آن، غیر مخرب بودن تست التراسونیک است و در این نوع آزمایش حتی نمونه آزمایش هم تخریب نمی شود و این در حالی است که در دیگر آزمایش به نسبت تست التراسونیک، بتن را تا نقطه تخریب پیش می برند تا مقاومت آن را محاسبه و اندازه گیری کنند.

 

وجود الزامی شرکت مقاوم سازی در ایران

 

مقاوم سازی ساختمان‌ها و سازه‌ها یک کار تخصصی است که نیاز به تخصص پیمانکاران و مهندسین ناظر دارد. لازم است بدانید که ساختمان‌های بتنی و سیمانی در حین ساخت نیاز به رعایت ملزوماتی دارند تا شرایطی را فراهم آورند برای مقاوم کردن هرچه بیشتر و بهتر ساختمان‌ها و بناهای بزرگ و کوچک. شرکت مقاوم سازی توسط مهندسین و سازمان‌های مختلف در سرتاسر کشورمان پدید آمده است تا تعمیرات سازه‌ها را با مدرن‌ترین و بهترین امکانات به سرانجام برسانند. اکثر کشورها از جمله ایران به دلیل وجود گسل های بسیار در خط‌های مرزی امکان وجود زمین لرزه تا حد بسیار زیادی وجود دارد به همین دلیل برای جلوگیری از خرابی ساختمان‌ها و از بین رفتن ان ها در برابر زمین لرزه نیاز مبرم است تا عملیات مقاوم سازی به شیوه‌های مختلف انجام شود. در ادامه می‌توانید مطالب بسیاری را در خصوص شرکت مقاوم سازی و مشاوره در رابطه با این امور را مطالعه نمایید.

 

مقاوم سازی سازه‌های قدیمی با مشاورین برتر شرکت‌ها

 

در گذشته به دلیل کمبود اطلاعات و نبود امکانات؛ مقاومت ساختمان‌ها در سطح بسیار پایینی وجود داشت اما رفته رفته امروزه به دلیل افزایش سطح علمی و پدید آمدن شرکت مشاور مقاوم سازی دیگر هیچ ساختمانی بدون عملیات مقاوم سازی ساخته نمی شود. همچنین سازه‌های قدیمی را می‌توان توسط مشاورین به طور مجدد توسط امکانات به روز مقاوم کرد. تعداد شرکت مشاور مقاوم‌سازی در همه شهرها به حد مطلوب خود رسیده است و مشاورین با بررسی‌های به عمل آمده به راحتی شرایطی را مهیا می کنند تا با توجه به استانداردها و رعایت قوانین مقاوم سازی را به روش‌های مختلف انجام دهند.

انصراف از نظر
فیلترها
Sort
display