0912-1001763

88259793

جستجو

تزریق گروت پر فشار در تیرهای بتنی

تزریق گروت پر فشار در تیرهای بتنی

تزریق گروت پر فشار در تیرهای بتنی : گروت سیمانی تشکیل شده است از اختلاط پودر سیمان و آب در نسبت های آب به سیمان کمتر و بیشتر مشابه آنچه در بتن اتفاق می افتد. که در مقاوم سازی سازه های بتنی مؤثر میباشد.

با نسبت آب به سیمان بالا مخلوط آب و سیمان ,یک محصول سیال و روان که می تواند زیر صفحه ستون ها یا چاله ها را پر نماید اختلاط و سخت شدگی فرآیند مهمی هستند که روی عملکرد گروت سیمانی اثر می گذارند.

علاوه بر این حضور حفرات اضافی روی مقاومت فشاری وسختی و نفوذ پذیری گروت اثر میگذارد این محصول در پر کردن همه حفرات و فضاهای خالی سازه ها کاربرد دارد.

انواع گروت سیمانی:  

• گروت با مقاومت های مختلف
• گروت با دانه بندی های مختلف
• گروت الیاف دار
• گروت دو جزئی
• گروت سیمانی دو جزئی.  شما میتوانید در مقاله ای دیگر درباره سازه بتنی اطلاعاتی کسب نمایید.

تزریق گروت پر فشار در تیرهای بتنی : 

کاربرد گروت سیمانی : کار برد اول گروت سیمانی در زیر صفحه ستون و بیس پلیت صنعتی است . جایی که ضریب اصطکاک بین صفحه ستون و گروت سیمانی، مورد نظر گرفته می شود. گروت سیمانی در کاشت بولت نیز کاربرد دارد. مصرف عمومی گروت سیمانی به عنوان یک ملات بدون جمع شدگی و روان با کمترین خلل میباشد.
گروت سیمانی در پمپ تزریق بتن مورده استفاده قرارمی گیرد و با خاصیت منبسط شونده خود را برای استفاده در پمپ تزریق بتنبه خوبی عمل میکند. برای پمپ پذیری بیشتر بتن در پمپ تزریق و برای افزایش روانی بتن در پمپ و کاهش استهلاک در پمپ از فوق روان کننده بتن و ژل میکروسیلیس میتوانید استفاده کرد. گروت های مورد بحث بر پایه سیمان میباشند وجهت پر کردن چاله باکسها، فاصله ی بین دو المان و فیکس کردن بیس پلیت، فنداسیونهای توربین بادی، پایه های ماشین آلات سنگین، کاشت انکربولتها، پایه تیرهای فشار قوی مورد استفاده قرار میگیرند.

نکاتی مهم در مورد تزریق گروت پر فشار در تیرهای بتنی و گروت پایه سیمانی : 

۱)  گروت پایه سیمانی بایستی افزایش حجم کنترل شده خطی داشته باشد. نمودار آزمایشات انجام شده به پیوست ارسال خواهد شد.
۲)  تا ضخامت ۷ سانتی متری باید از گروت ریز دانه استفاده نمود و در حالتهای خاصی تا در معرض ضربه و ارتعاش و لرزه باشد بایستی از کلاس الیافدار استفاده کرد.
۳)  اگر ضخامت بالای cm 7 باشد بایستی از گروت پایه سیمانی درشت دانه استفاده نمود و در حالتهای خاص برای چاله باکسها و در معرض ارتعاش و لرزه و المان باشد بایستی از کلاس استفاده نمود.
۴)  هرگاه گروت جهت پرکردن چاله باکسها استفاده گردد و ضخامت از ۱۵ سانتی متر بیشتر باشد باید ازگروت دانه درشت  استفاده گردد و در چند مرحله ریخته شود با ارتفاع cm 15 و بایستی عمل چیلینگ با میلگردهای انتظار رعایت و اجرا گردد. مقاله تکمیلی در مورد روشهای مقاوم سازی سازه های بتنی را نیز مطالعه نمایید.

  تزریق گروت پر فشار در تیرهای بتنی

انصراف از نظر
فیلترها
Sort
display