0912-1001763

88259793

جستجو

بازرسی ، طراحی واجرای مقاوم سازی تیرهای بتنی پروژه الهیه

بازرسی ، طراحی واجرای مقاوم سازی تیرهای بتنی پروژه الهیه

بازرسی ، طراحی واجرای مقاوم سازی تیرهای بتنی پروژه الهیه

در این پروژه با توجه به بوجود آمدن ترکهای خمشی در زیر و وسط دهانه تیرهای بلند نسبت به انجام آزمایشات تعیین مقاومت بتن و اسکن میلگردهای بکار رفته در آن اقدام گردید. بدلیل عدم کیفیت مناسب بتن اجراء شده و عدم اجراء میلگردهای تقویتی بکار رفته درتیرهای بتنی محاسبات مقاوم سازی بمنظور جلوگیری از ترکهای بیشتر و کنترل خیز بعمل آمد.

روش مناسب طراحی شده بکار بردن الیاف کربن بصورت طولی در سه لایه می باشد که در وسط دهانه تیرهای ۹٫۵ متری اجراء گردید. نکته حائز اهمیت اسکوپ ابتدا و انتهای لبه های الیاف FRP توسط نبشی و بولت می باشد که با کاشت بولت در پای ستونها از بلند شدگی لبه الیاف FRP جلوگیری می کند. FRP در تقویت ستون های بتنی بسیار کاربرد دارد.

می توان برای تقویت خمشی ستون ها، افزایش مقاومت مشخصه بتن و افزایش شکل پذیری (اثر محصور شدگی) به خوبی از مواد کامپوزیتی FRP بهره برد تا در مقابل بارهای لرزه ای (ناشی از زلزله) عملکرد بهتری داشته باشند.

استفاده از سیستم FRP به علت ضخامت کم ورق های FRP ، یکی از راه های مناسب برای تقویت ستون ها است چرا که در معماری ساختمان خللی ایجاد نمی نماید. تاثیر این روش در ستون های دایره شکل بسیار چشمگیر می باشد؛ حال آن که در ستون های با مقطع مربع یا مستطیل باید با گرد کردن گوشه ها، تاثیر مقاوم سازی با FRP این روش را به حداکثر مقدار ممکن افزایش داد.

قابل ذکر است که در اکثر مواقع برای مقاوم سازی از الیاف کربن CFRP استفاده می شود.

انصراف از نظر
فیلترها
Sort
display