0912-1001763

88259793

از 10 صبح تا 16

جستجو

انواع ستون های ساختمانی و کاربرد آن ها

انواع ستون های ساختمانی و کاربرد آن ها

ستون یک عضو عمودی است که به طور موثر با فشرده سازی بار را می گیرد. اساساً ستون یک عضو فشرده سازی است زیرا بار در امتداد محور طولی خود عمل می کند. خم شدن ستون ممکن است به دلیل زلزله، باد یا بارهای تصادفی رخ دهد. ستون ها بارها را از تیرها یا دال ها به پایه ها منتقل می کنند. عضو شیب دار که بارهای فشاری در مورد قاب ها و خرپا ها را تحمل می کند به عنوان پایه خوانده می شود.


در وهله اول، ستون ها بارهای محوری دارند و بنابراین برای فشرده سازی طراحی شده اند. بارهای دیگر ناشی از برف، باد یا سایر نیروهای افقی می توانند باعث خم شدن ستون ها شوند. در نتیجه ستون ها باید برای بار محوری تحمیل شده و خم شدن طراحی شوند.


ستون در ساخت و سازها دارای تنوع بسیاری است و با توجه به شرایط و موقعیت فضا، نوع ستون مشخص می شود. در واقع ستون ها جز اصلی ساختمان سازی هستند و همه سنگینی بار را تحمل می کنند و هرچه استحکام بیش تری داشته باشند سازه محکم تر و ایمن تر می شود.


طبقه بندی ستون ها:


انواع ستون ها بر اساس چهار ویژگی  طبقه بندی می شوند:


_ شکل ستون.
_ نوع تقویت کننده ستون.
_ نوع بارگذاری ستون.
_ نسبت ظرافت ستون.
یک ستون می تواند ترکیبی از دو نوع گفته شده باشد. مثلا یک ستون می تواند به شکل ستون مستطیل با ستون گره خورده باشد.


انواع ستون های ساختمانی بر اساس شکل و کاربرد آن ها:


_ ستون مربع یا مستطیل:


آن ها به طور کلی در ساخت و ساز ساختمان استفاده می شود که در عمل معمولی هستند. این نوع ستون ها فقط در صورتی استفاده می شوند که شکل اتاق به شکل مربع یا مستطیل باشد.ساخت و ریختن ستون های مستطیل یا مربع بسیار ساده تر از ستون های دایره ای است. این امر در درجه اول برای سهولت کار با قالب بتن و حمایت از ریزش آن در اثر فشار است در حالی که بتن هنوز به شکل روان است. ساخت ستون مربع و مستطیل بهتر است و هزینه کمتری برای ریخته گری دارد.


_ ستون دایره ای:


این ستون ها به طور خاص طراحی شده اند و بیش تر در ستون بندی و مرتفع سازی ساختمان ها استفاده می شوند. برای جلوگیری از لبه ها، از این نوع ستون ها استفاده می شود. آن ها هم چنین در سالن های شنا یا مناطق تجمع آتش سوزی ارائه می شوند، جایی که فضای کافی برای آن ها باشد تا مانع حرکت مردم نشوند یا با سطوح صاف بد به نظر نرسند و هم چنین ستون دایره ای در آن جا زیبا به نظر می رسد.


_ ستون نوع L:


آن ها عموماً در گوشه های دیوار مرزی استفاده می شوند و دارای ویژگی های یک ستون مستطیل یا مربع هستند. از این نوع ستون ها بسیار کم تر استفاده می شود.


_ ستون نوع T:


این نوع ستون ها بسته به نیاز طراحی و ساخت پل ها و غیره مورد استفاده قرار می گیرند. این ستون ها نیز ویژگی های همان ستون مستطیل یا مربع را دارد.


_ ستون نوع V:


ویترین ستون به شکل V است و معمولاً اگر شکل اتاق به شکل ذوزنقه باشد، استفاده می شود و در مقایسه با سایر ستون ها به مقدار بیش تری بتن نیاز دارد.

ستون نوع V
_ ستون شش ضلعی:


ستون های شش ضلعی ستون های اصلاح شده هستند که شش ضلع دارند و در ارتفاع استفاده می شود. به طور کلی در ایوان های روباز، سالن های نمایش، سالن های سینما و غیره از این ستون استفاده می شود.


_ ستون قوسی:


این نوع ستون ها زمانی استفاده می شوند که اتاق به شکل قوس باشد. درصورتی که امکان ساختن ستون های مربع یا مستطیل یا دایره وجود نداشته باشد، از این ستون استفاده می شود. ستون قوسی خیلی کم مورد استفاده قرار می گیرد زیرا در ریخته گری بسیار مشکل است.


_ ستون نوع Y:


از این نوع ستون ها معمولا در ساخت پل، پل هوایی و غیره استفاده می شود.


_ ستون با قوس:


همان ستون نوع Y است با تفاوت این که دارای لبه ها یا کناره های منحنی است. این موارد معمولاً در زیر پل ها و پل های هوایی ارائه می شوند که در آن جا ازدحام ساخت ستون های بیش تری برای مقاومت در برابر بارهای سنگین از بالا وجود دارد.


انواع ستون های ساختمانی بر اساس نوع تقویت کننده  و کاربرد آن ها:


_ ستون گره خورده:


وقتی میله های طولی اصلی ستون در اتصالات جانبی با فاصله نزدیک محصور شوند، آن را ستون گره خورده می نامند.


_ ستون مارپیچ:


وقتی که میله های طولی اصلی ستون با آرماتور مارپیچی با فاصله نزدیک و به طور مداوم پیچیده محصور می شوند، آن را ستون مارپیچی می نامند.


_ ستون مرکب:


وقتی که آرماتور طولی به شکل مقطع یا لوله فولادی سازه ای با میله های طولی یا بدون آن باشد، آن را ستون ترکیبی می نامند.

انواع ستون های ساختمانی
انواع ستون های ساختمانی بر اساس نوع بارگذاری  و کاربرد آن ها:


_ ستون محوری بارگذاری شده:


هنگامی که خط عمل نیروی فشاری با مرکز ثقل مقطع ستون منطبق شود، آن را ستون محوری بارگذاری می نامند. یعنی کل بار از بالا روی مرکز ستون عمل می کند.


_ ستون بارگیری خارج از مرکز (تک محوری یا دو محوری):


هنگامی که خط عمل نیروی فشاری با مرکز ثقل مقطع ستون مطابقت نداشته باشد، آن را ستون بارگیری خارج از مرکز می نامند.


انواع ستون های ساختمانی بر اساس نسبت ظرافت  و کاربرد آن ها:


_ ستون کوتاه:


اگر نسبت طول موثر ستون به حداقل بعد جانبی کم تر از 12 باشد، ستون را ستون کوتاه می نامند. یک ستون کوتاه با خرد کردن یا خرابی فشرده سازی خالص از کار می افتد.


_ ستون بلند:


اگر نسبت طول موثر ستون به حداقل بعد جانبی بیش تر از 12 شود، ستون را ستون بلند می نامند. یک ستون طولانی با خم شدن یا کمانش از بین می رود.


ساخت ستون فلزی مرکب:


این ستون ترکیبی از چند پروفیل است که با جوش یا بست به هم متصل می شوند که در سه نوع هستند.


_ ستون دوبل.

_ ستون دوبل با ورق سرتاسری.
_ ستون دوبل با بست موازی و مورب.

ساخت ستون فلزی مرکب

انصراف از نظر
فیلترها
Sort
display