0912-1001763

88259793

جستجو

اسکن میلگرد در بتن

اسکن میلگرد در بتن

اسکن میلگرد در بتن یا ( پوشش سنج ) به وسیله ای اطلاق می شود که توسط آن محل آرماتور و ضخامت پوشش بتنی روی آرماتور با استفاده از روش های الکترومغناطیسی تخمین زده می شود. برخلاف بتن، آرماتور داخل آن با امواج الکترومغناطیسی فرکانس پایین اندرکنش شدید داشته و با اعمال این امواج از سطح می توان محل آرماتور را تشخیص داد. که این کار باعث مقاوم سازی سازه های بتنی میگردد. دو روش اصلی در دستگاه های تجاری تست پوشش سنج بکار می رود.

 روش اول اسکن میلگرد در بتن :

آزمون از یک سیم پیچ محرک برای ایجاد شار مغناطیسی استفاده می شود. شار عبوری از بتن و شدت آن توسط یک سیم پیچ حساس اندازه گیری می شود. کل مدار توسط یک هسته فرومانیتیکی بسته می شود.. بتن یک ماده هادی خوب شار مغناطیسی نیست و مقاومت بالایی دارد. هنگامی که جستجوگر دستگاه به محلی در نزدیکی آرماتور می رسد، سیم پیچ حساس شروع به نشان دادن یک شار مغناطیسی عبوری زیاد می کند زیرا آرماتور هادی خوبی است. شدت جریان اندازه گیری شده در سیم پیچ حساس به ضخامت پوشش بتنی روی آرماتور واتبسته بوده و لذا با یک واسنجی مناسب می توان ضخامت پوشش بتن در میدان قوی را تخمین زد.

 روش دوم اسکن میلگرد در بتن : 

که برای یافتن محل آرماتور بکار می رود، با کاوش از سطح بتن با یک سیم پیچ الکتریکی متصل به یک منبع جریان متناوب و یک نشانگر جریان بررسی صورت می پذیرد. هنگامی که کاوشگر دستگاه در سطحی بدون آرماتور در زیر حرکت می کند، نشانگر جریان شروع به نشان دادن کاهش در جریان نموده و جریان کم شده تا به یک مقدار حداقل در زمانی که کاوشگر درست در بالای آرماتور قرار می گیرد، برسد. میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط سیم پیچ در آرماتور جریان های گردابی القایی ایجاد می کند که این جریان ها به نوبه خود میدان مغناطیسی ثانویه بوجود می آورند. میدان ثانوی مغناطیسی جریانی برخلاف جریان اولیه ایجاد می کند که این دلیل کاهش جریان اولیه نشان داده شده توسط نشانگر در حالت وجود آرماتور در بتن است.  

 

اسکن میلگرد در بتن

اندازه گیری کاور به روش الکترومغناطیسی :

روش‌های الکترومغناطیسی معمولاً برای تعیین محل و کاور برای آرماتور تعبیه شده در بتن بکار می رود. دستگاه هایی که با باتری کار میکند و از نظر تجاری برای این منظور در دسترس است معمولاً معروف به اسکنر آرماتور معروف است. مقاله ای برای آشنایی بیشتر شما در خصوص آشنایی با روش کاشت میلگرد در بتن در اینجا نهاده ایم.

تجهیزات و کالیبراسیون اسکن میلگرد در بتن : 

اصل اساسی این است که وجود فولاد، میدان یک الکترومغناطیس را تحت تأثیر قرار می دهد که ممکن است شکل یک القاگر مغزه آهنی را به خود بگیرد. یک جریان متناوب از یکی از کویل ها عبور می کند در حالی که جریان القاء شده در کویل دیگر تقویت و اندازه‌گیری می شود. رأس جستجو ممکن است در واقع شامل یک سیستم کویل واحد یا چندگانه باشد با توجه به اینکه اصل فیزیکی مستلزم اثرات جریان گردابی یا القای مغناطیسی است. ابزارهای جریان گردابی شامل اندازه‌ گیری تغییرات امپدانس است و تحت تأثیر تمام فلزات رسانا قرار میگیرد و ابزارهای القای مغناطیسی شامل اندازه‌گیری ولتاژ القایی است و به مواد غیرمغناطیسی چندان حساسیت ندارد.

تأثیرات اسکن میلگرد در بتن : 

تأثیر فولاد بر جریان القایی با توجه به مسافت، غیرخطی است و همچنین تحت تأثیر قطر میله قرار دارد که کالیبراسیون را دشوار می کند. انواع ساده اسکنر آرماتور که معمولاً مورد استفاده است. با استفاده از دو محدوده برای پوشش، معمولاً ۴۰-۰ میلی متر و ۱۰۰-۴۰ میلی متر بر این مسأله غلبه می کند.

مقیاس کالیبراسیون : 

مقیاس کالیبراسیون در نوارهای مربوط به کاور متغیر مشخص می شود و این امر با تأثیر قطر آرماتور مطابقت دارد. میله‌های کوچک یک خوانش در انتهای بالایی نشان میدهد اما میله‌های بزرگ یک خوانش در انتهای پائینی یک نوار خاص نشان می دهد. زیرا تأثیر قطر بر طیفی از اندازه های میله از ۳۲-۱۰ میلی متر نسبتاً کم است. اگر بخواهیم میله‌های کمتر از ۱۰ میلی متر یا بیشتر از ۳۲ میلی متر اندازه‌گیری کنیم، کالیبراسیون ویژه‌ای ممکن است لازم باشد و میتوان از مقیاس خطی که معمولاً ارائه می‌شود استفاده کرد. نسخه های اصلاح شده دیگر از این نوع ابزار شامل مدارات الکترونیکی پیچیده تر و خروجی دیجیتالی است که در دسترس است و می‌تواند قطر بار را منظور کرده و همچنین میله‌ها را در یک عمق بیشتر ( در برخی موارد تا ۳۰۰ میلی متر ) شناسایی کند. این ابزارها گران‌تر از تجهیزات پایه است که در بالا ذکر شد.

ریز پردازنده : 

یک مدل ریزپردازنده که نوع فولاد را در نظر می‌گیرد و از امکان هشدار صوتی « پوشش کم » برخوردار است نیز در دسترس است. پیشرفت‌های اخیر در تجهیزات اسکنر آرماتور به مدل‌های متعددی منجر شده است که در هرجا که شناخته نشده است، کاور میله و خود قطر میله را ارزیابی می کند. این کار با استفاده از یک بلوک فاصله‌گذار یا با استفاده از یک راس جستجو تخصصی انجام می شود. توانایی اسکن یک اسکنر آرماتور در سطح بتن و ثبت مداوم خروجی در دیتا لاگر نیز اخیراً برای نمایش گرافیکی بعدی در دسترس قرار گرفته است.

کالیبراسیون پایه این ابزار مهم است و بخش ۲۰۴ BS 188 روش های جایگزین متعددی را پیشنهاد می‌کند. این روش‌ها شامل استفاده از منشور آزمایشی از بتن سیمانی عادی پورتلند است. میله آرماتور تمیز راست از نوع مناسب برای تصویر انداختن از منشور و ارائه طیفی از پوشش ها تعبیه می‌شود که می توان با قاعده فولاد برای مقایسه با خوانش‌ سنج آن را دقیقاً اندازه‌گیری کرد.

روشی دیگربرای اسکن میلگرد در بتن : 

در روش‌های دیگر میله با محل مناسب در هوا دقیقاً اندازه گیری می‌شود. در همه روش‌ها لازم است از اثرات خارجی بر میدان مغناطیسی اجتناب کرد. تحت این شرایط، دقت این ابزار باید تا ۵٪± یا ۲ میلی متر باشد، هر کدام که بیشتر است. بررسی کالیبراسیون در محل نیز با توجه به نوع میله و بتن درگیر در پژوهش انجام می شود.

در این بررسی ممکن است حفاری سوراخ‌های آزمایشی در طیفی از مقادیر پوشش‌ها برای اثبات خوانش‌ها و در صورت لزوم تنظیم مجدد دستگاه یا توسعه یک رابطه کالیبراسیون مجزا انجام گیرد. همچنین انتظار می‌رود توسعه دیگری نوع جدیدی از اسکنر آرماتور مبتنی بر اصل نشت شار مغناطیسی را ارائه کند. میدان مغناطیسی جریان مستقیم عمود بر محور میله آرماتور از طریق یک پیوند سطحی تنظیم می شود که تا حدی میله را مغناطیسی می کند. یک سنسور که از یک قطب پیوند به قطب دیگر حرکت می‌کند، میدان نشت مغناطیسی القایی را شناسایی می کند که می توان برای تعیین عمق و قطر میله از آن استفاده کرد. نشت شار مغناطیسی نیز می‌تواند شناسایی یک کاهش در مقطع میله آرماتور را میسر کند مانند کاهشی که ناشی از خوردگی شدید حفره‌ای است. تلاش هایی برای استفاده از هوش مصنوعی شبکه عصبی برای ساده کردن تفسیر نتایج صورت گرفته است.

روال کار اسکن میلگرد در بتن : 

اکثر اسکنر آرماتورها شامل یک واحد حاوی منبع توان، تقویت‌کننده و متر و یک واحد جستجوی مجزا حاوی الکترومغناطیس است که با یک کابل به واحد اصلی متصل است. خوانش در حال کار صفر می شود و واحد جستجوی دستی در سطح بتن مورد آزمون حرکت می کند. وجود آرماتور در محدوده کاری این دستگاه با حرکت سوزن نشانگر یا مقدار دیجیتالی مشخص خواهد شد.

مقاله ای نیز در مورد چسب کاشت میلگرد در این مبحث آورده ایم. سپس واحد جستجو حرکت می کند و می چرخد تا حداکثر خوانش بدست آید و این موقعیت مطابق با محل میله ( حداقل پوشش ) خواهد بود. در برخی از ابزارها، خروجی صوتی درجه متغیر به کمک آن می‌آید. سپس سوزن یا خروجی پوشش را در مقیاس مناسب مشخص خواهد کرد در حالی که جهت میله با خط محور واحد جستجو موازی خواهد بود. استفاده از فاصله‌ گذار نیز ممکن است برای بهبود دقت اندازه‌ گیری پوشش‌های کمتر از ۲۰ میلی متر ضروری باشد.

محدودیت‌ها و کاربردهای اسکن میلگرد در بتن : 

هر چند این ابزار را می توان دقیقاً برای میله‌های آرماتور خاص کالیبره کرد، در اکثر شرایط عملی، دقتی که می توان بدست آورد به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

عواملی که بر میدان مغناطیسی در محدوده سنجش‌ گر تأثیر می گذارد عبارتند از :

حضور بیش از یک میله آرماتور

همپوشی، فولادهای عرضی به عنوان یک لایه دوم یا میله‌های با فاصله نزدیک ( کمتر از سه برابر پوشش ) می تواند نتایج گمراه کننده‌ای به بار آورد. در برخی از دستگاه‌ها، یک پروب نقطه‌ای کوچک غیر جهت‌دار را می توان برای بهبود تمایز بین میله‌های با فاصله نزدیک و یافتن میله‌های جانبی بکار برد.

سیم های گره فلزی

وقتی این سیم‌ها وجود دارد یا وجود آن‌ها محتمل است، خوانش‌ها باید در فواصلی در امتداد خط آرماتور گرفته شده و میانگین آن‌ها گرفته شود.

 • تغییرات در میزان آهن سیمان، و استفاده از سنگدانه‌ها با خواص مغناطیسی می تواند سبب کاهش شناسایی پوشش ها شود.
 • ادعا می‌شود کاور سطحی اکسید آهن روی بتن، ناشی از استفاده از قالب فولادی موجب می‌شود پوشش آرماتور به طور قابل توجهی کم برآورد شود و باید در برابر آن محافظت شود

بخش ۲۰۴ BS 1881 حاکی از آن است که دقت متوسط در محل در کاور‌های کمتر از ۱۰۰ میلی متر حدود ۱۵٪± را می توان با حداکثر ۵± میلی متر انتظار داشت و باید به خاطر داشته باشیم مقیاس‌های کالیبراسیون به طور کلی مبتنی بر میله های فولادی گرد ساده با اندازه متوسط در بتن سیمانی پورتلند است.

سیمان‌های ویژه از جمله سیمان دارای آلومینای بالا، یا رنگدانه های افزوده :

در این موارد، پوشش معین شده احتمالاً کمتر از مقدار واقعی خواهد بود.

 • آرماتور به قطر بیش از ۳۲ میلی متر ممکن است در برخی مدل های اسکنر آرماتور مستلزم کالیبراسیون مجدد باشد.
 • برآوردهای قطر میله تنها در دو اندازه میله امکان پذیر خواهد بود. محدوده دمای عملیاتی اسکنرآرماتور نیز به طور کلی نسبتاً کوچک است و عملکرد مدل‌هایی که با باتری کار می‌کند معمولاً در دماهای زیر نقطه انجماد رضایت بخش است که می تواند به طور جدی کاربرد میدانی آنها را در زمستان محدود کند. ثبات در خوانش در برخی انواع ابزار می تواند مسئله ساز باشد و بررسی مکرر صفر ضروری است.

قابل اطمینان‌ترین کاربرد این روش در مکانیابی آرماتور در محل است و پوشش اعضایی که اندکی تقویت شده است اندازه‌گیری خواهد شد. با افزایش پیچیدگی و مقدار آرماتور، ارزش آزمون به طور قابل توجهی کاهش می یابد و در مناطقی که سنگدانه‌ها ممکن است خواص مغناطیسی داشته باشد باید دقت ویژه‌ای به خرج داد. مالوترا  کاربرد آن در بررسی کیفیت بتن پیش ساخته را شرح داده است که در آن مقیاس خطی کالیبره می شود تا تعیین طیف قابل قبولی از مقادیر برای کنترل منظم اجزاء میسر شود.

برای آشنایی بیشتر با کاشت میلگرد روی لینک کلیک کنید.

اسکن میلگرد در بتن

 

خدمات مهم شرکت مقاوم سازی

 

 • مقاوم سازی ساختمان و بناهای قدیمی و جدید با اف ار پی
 • مقاوم سازی با ژاکت‌های پیشرفته
 • آرماتور
 • ترمیم و ساخت مجدد بتن
 • وصله آرماتور ساختمان‌ها
 • طراحی و بررسی همه جوانبی که در معرض احتمالی خطر قرار می‌گیرند
 • به کارگیری درست از افزونه
 • و...

 

این موارد از مهم‌ترین خدمات شرکت مقاوم سازی خواهد بود که با توجه به بروزترین امکانات و محصولات توانسته‌اند تا به امروز بهترین عملکرد را از خود به جای بگذارند و احتمال خرابی و آسیب‌ها را به حداقل برسانند. برای مقاوم سازی نیاز به ابزار و وسیله‌های مرتبط است که شرکت‌ها بر اساس خدمات ویژه‌ای که دارند شرایطی را مهیا و فراهم می‌کنند تا محصولات وارداتی مورد نظر توسط شرکت مقاوم سازی تهیه و عرضه شود. لازم است بدانید که این شرکت‌های مقاومتی با مشاوره و بررسی همه امور به طور گسترده بهترین خدمات مشاوره ای خود را به اشتراک می‌گذارند تا مقاوم سازی در بالاترین سطح خود توسط شرکت مشاور مقاوم سازی انجام شود.

 

مواد و مقاوم سازیهای کامپوزیتی شرکت مقاوم سازی

 

محصولات کامپوزیتی از نوع دیگر مواد و مصالح مقاوم سازی هستند که به سبک‌های مدرن و با توجه به دانش و کارایی بالا توسط افراد متخصص مورد استفاده قرار می‌گیرند که عبارت‌اند از:

 • الیاف‌های اف آر پی
 • میلگردها
 • رزین اپوکسی مقاوم سازی
 • بتن الیافی
 • چسب‌های کاشت میلگرد
 • جداگر و میراگر
 • ابزار و محصولات مقاوم برای ساخت و ترمیم پل‌ها
 • پلی پرولین
 • و...

این دسته از محصولات را می‌توان بخشی از مواد مقاومتی کامپوزیتی دانست که توسط شرکت مقاوم سازی ارائه می‌شود.

 

انصراف از نظر
فیلترها
Sort
display