0912-1001763

88259793

از 10 صبح تا 4

جستجو

آزمایش های بتن سخت شده

آزمایش های بتن سخت شده

آزمایش بتن سخت شده به منظور مشخص کردن میزان کیفیت به معنای مقاومت و میزان دوام بتن مورد استفاده انجام می شود. در این آزمایش ها دو هدف کلی وجود دارد. تضمین کیفیت و کنترل کیفیت. این مقاله به منظور آشنایی و شناخت نکات حائز اهمیت، مشخصات حاصل از آزمایش بتن و انواع آزمایش بتن سخت شده تهیه شده است.

 

طبقه بندی کردن آزمایش  بتن های سخت شده

 

آزمایش بتن برای تعیین دوام بتن، به صورت های مختلفی دسته بندی می شود.

 • مشخص کردن مقاومت بتن در برابر عوامل فیزیکی مانند آتش، یخبندان، آب شدن بتن و...
 • تبخیر شدن بتن به دلیل خوردگی میلگرد
 • مشخص کردن میزان مقاومت بتن در برابر عوامل شیمیایی مانند سولفات ها، کربناسیون و...
 • مشخص کردن میزان مقاومت بتن در برابر عوامل مکانیکی مانند سایش

 

 

طبقه بندی کردن آزمایش  بتن های سخت شده،آزمایش بتن،بتن،مقاوم سازی،مقاومت بتن

 

 

مراحل انجام کنترل کیفیت در آزمایش بتن سخت شده

 

 • باید ابتدا از محصول تولید شده با استفاده از روش های استاندارد و اصولی نمونه برداری انجام شود.
 • بر روی محصول نهایی آزمایش بتن صورت گیرد.
 • نتیجه نهایی با اصول و استاندارد های موجود مقایسه شوند.
 • نمونه برداری مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت قبول و یا غیرقابل قبول اعلام شود.

 

 

مشخصات ازمایش های بتن سخت شده،آزمایش بتن،بتن،سازه،مقاوم سازیمقاومت بتن

 

 

  کیفیت آزمایش بتن سخت شده توسط چه مشخصاتی بررسی می شود؟

 

 • کنترل و بررسی رطوبت موجود در سنگ دانه ها
 • کنترل نسبت آب به سیمان
 • بررسی مقدار و نسبت های بتن در هنگام ساخت
 • کنترل و بررسی اعضای سازنده بتن به طور مجزا
 • بررسی بتن بعد از انبار کردن آن و ...

 

 

انواع ازمایش های بتن سخت شده،آزمایش بتن،سازه،مقاوم سازی،بتن،مقاومت بتن

 

 

انواع آزمایش بتن موجود برای کنترل بتن سخت شده کدامند؟

 

-        آزمایش بتن به منظور بررسی بار گذاری بر روی اعضاء خمشی

-        آزمایش بتن به منظور بررسی نفوذ پذیری بتن سخت شده

-        آزمایش بتن برای مشخص کردن نفوذ پذیری بتن سخت شده در برابر یون کلرید

-        آزمایش نفوذ پذیری بتن در برابر آب که خود به دو صورت انجام می شود.

 

 1. کنترل یخ زدگی و آب شدن بتن در حالت اشباع با آب، هوا و... برای دست یابی به میزان کاهش وزن، مقدار افزایش حجم و کاهش مقاومت و دوام
 2. یخ زدگی و آب شدن بتن در حالت اشباع با نمک که در اوایل ساخت بتن در آزمایشگاه صورت می گیرد. و معمولاً آزمایشی طولانی محسوب می شود. این نوع از آزمایش بتن به منظور مشخص کردن میزان پوسته پوسته شدن سطح بتن و کم شدن وزن آن، انجام می شود.

 

-        آزمایش بتن به منظور مشخص کردن نفوذ پذیری  در برابر گاز

-        آزمایش بتن لازم برای بررسی کیفیت و دوام بتن سخت شده

-        مربوط به سایش بتن

-        آزمایش بتن در مقابل یخ زدگی و آب شدن

-        آزمایش مربوط به تبلور نمک

-        آزمایش مقاومت بتن در برابر سولفات ها

-        آزمایش بررسی کربناسیون

-        آزمایش های انبساط در مقابل واکنش قلیایی

 

 

هدف از انجام ازمایش های بتن سخت شده،آزمایش بتن،مقاوم سازی،بتن،مقاومت بتن،سازه

 

 

انواع آزمایش بتن موجود برای کنترل بتن سخت شده  به چه منظور انجام می شوند؟

 

 1. 1) نسب پواسون و مدول الاستیسیته استاتیک
 2. 2) میزان جمع شدگی و خشک شدگی بتن سخت شده
 3. 3) مقاومت خمشی، فشاری و کششی بتن
 4. 4) بررسی سرعت پالس بتن و تعیین الاستیسیته دینامیک
 5. 5) مشخص کردن چگالی، میزان تخلخل و جذب آب موجود در بتن
 6. 6) کنترل مقاومت بتن سخت شده در مقابل سایش
 7. 7) نحوه تهیه مغزه و بررسی مقاومت آن
 8. 8) مشخص کردن عیار سیمان به کار رفته در بتن سخت شده
 9. 9) مشخص کردن وضعیت حباب های هوا
 10. 10) بررسی مقاومت بتن سخت شده در یخبندان و سرعت ذوب شدن آن
 11. 11) کنترل مقاومت بتن در مقابل بیرون کشیدگی
 12. 12) مشخص کردن چکش اشمیت
 13. 13) استفاده از اشعه ماگما در آزمایش بتن سخت شده
 14. 14) بررسی مقاومت الکتریکی بتن
 15. 15) آزمایش میزان جذب آب سطحی در بتن
 16. 16) آزمایش میزان جذب آب حجمی بتن
 17. 17) آزمایش میزان جذب آب موئینه بتن
 18. 18) آزمایش برای مشخص کردن نفوذ پذیری بتن تحت تاثیر فشار آب
 19. 19) بررسی مقاومت آب با استفاده از شاخص های الکتریکی در برابر یون کلر
 20. 20) مشخص کردن یون کلر موجود در بتن
 21. 21) آزمایش برای مشخص کردن نفوذ پذیری بتن تحت تاثیر فشار هوا
 22. 22)آزمایش بررسی خستگی و خزش بتن

 

مراحل مورد نیاز برای مشخص کردن مقاومت فشاری بتن سخت شده

 

 • بتن با استفاده از نمونه های عمل آورده شده مطابق با استاندارد ASTM C192 , C39 کنترل شود.
 • مطابق با استاندارد AST C94 یکنواختی و مخلوط شدن مواد بتن کنترل و بررسی شود.
 • نمونه های بتن عمل آورده شده مطابق با استاندارد ASTM C31, C39 کنترل شود.
 • مقاومت بتن در شرایط های مختلف مانند عمل اوری در کارگاه برای عمل آوری و قالب برداری نهایی کنترل شود.
 • با در نظر گرفتن استاندارد ASTM C42 مغزه های بتن سخت شده مورد بررسی و کنترل قرار گیرد.

 

نحوه کنترل دوام و مقاومت مغزه های بتن سخت شده

 

کنترل مقاومت مغزه با استفاده از بررسی نحوه عملکرد، قالب برداری، عمل آوری، بتن کم مقاومت، سازه های اجرایی و میزان ایمنی آن، بررسی سازه هایی که معمولا آسیب دیده اند و... به دست میاید. برای بررسی این موارد باید مانند موارد زیر عمل کرد:

پس از آن که مشخص شد، سازه ای ضعیف است و مقاومت آن کم است. باید از حداقل سه قسمت آن که دارای ضعف بیشتری هستند. نمونه برداری شود و در کارگاه ها مورد آزمایش قرار بگیرد. بررسی توسط مهندس ناظر صورت می گیرد و ممکن است میزان مغزه ها به بیشتر از سه مغزه، برای بررسی نیز برسد.

مغزه ها را از قسمت هایی از بتن تهیه کنید که آسیب جدی به کل سازه وارد نکند و همچنین سعی شود که، مغزه های تهیه شده از بتن، فاقد میلگرد باشند. همچنین در نظر بگیرید که مغزه ها را از جاهایی تهیه کنید که بتوانید مغزه را با ارتفاع مشخص استخراج کنید. سپس ابتدا و انتهای مغزه ها را 2 تا 3 سانتی متر ببرید و کلاهک گذاری کنید. این بریدن برای از بین بردن ترک هایی است که، می تواند بر مقدار مقاومت بتن در آزمایش ها تاثیر گذار باشد.

برای انجام آزمایش های فشاری، مغزه ها باید کاملا خشک باشند. نتیجه ای که از بررسی مغزه ها به دست آمده باید به صورت یک استاندارد در آید.

نکته : شرایط نگهداری مغزه ها به منظور خشک کردن آن ها، مدت 7 روز و دمای 16 تا 27 درجه است. برای اشباع کردن مغزه ها باید آن ها را حدودا 42 ساعت در آب قرار دهید.

 جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت آرین تیس مراجعه نمایید.

شرکت مقاوم سازی در راستای بهبود کیفیت و انجام هر چه بهتر کارهای ساختمانی با شرکت مشاور مقاوم سازی مشورت نموده تا تمامی مراحل را با دقت بیشتری به اتمام برساند. شرکت‌های ساختمانی با بررسی و آنالیز سازه از طریق آزمایش‌های مربوطه جهت شناخت نقاط ضعف سازه، ارائه‌ی مشاوره و طراحی سیستم مقاوم سازی و بازسازی متناسب با وضعیت سازه ی موجود با در نظر گرفتن محدودیت های اجرایی و اقتصادی مربوطه در پروژه های ساختمانی و صنعتی سراسر کشور اقدام به ارائه‌ی خدمات مهندسی مورد نیاز می‌کند. 

 

انصراف از نظر
فیلترها
Sort
display