09121001763

88259793

از 10 صبح تا 16

جستجو

آزمایش غیر مخرب بتن

آزمایش غیر مخرب بتن

برای کنترل کیفیت بتن آزمایش های مختلفی صورت می گیرد. آزمایش غیر مخرب بتن با هدف به دست آوردن تصویری از موقعیت سازه ها و همچنین بود و نبود مشکل در آنها، شناسایی علت های آسیب، برآورد حجم آسیب، گزینش شیوه و مصالح تعمیری و پیش بینی عمر مفید سازه ها انجام می گیرد. این آزمایش بتن با کمترین تأثیر و آسیب در بهره برداری و کیفیت سازه ای سازه ها اطلاعات مفیدی را در اختیار کارفرمایان قرار می دهند.

مراحل آزمایش غیر مخرب بتن

آزمایش غیر مخرب بتن در سه مرحله انجام می شود:

 • بررسی دوره ای سازه ها در زمان بهره برداری
 • شناسایی دلایل، شدت، حجم و محل تخریب و آسیب های سازه های بتنی برای پروسه تعمیرات
 • کنترل کیفیت پروسه تعمیرات سازه های بتنی

 

مراحل آزمایش غیر مخرب بتن

 

بررسی دوره ای سازه ها در زمان بهره برداری

نخستین مرحله آزمایش غیر مخرب بتن بررسی دوره ای سازه ها در زمان بهره برداری و استفاده از آنها است. به دلیل نبود نیروهای متخصص، گاهی کارفرمایان با مشکلات حاد و گسترده ای در سازه ها مواجه می شوند و تعمیرات در زمان بهره برداری به طور معمول قطعی، گسترده و با هزینه های بالای اقتصادی و زمانی ممکن است. این مشکلات با بررسی های دوره ای و ارزیابی سازه ها انجام می شود.

انواع آزمایش غیر مخرب بتن با بررسی سازه های در حین بهره برداری عبارتند از:

 • بررسی میدانی ساختمان ها و سازه ها
 • آزمایش هافسل
 • آزمایش کربناسیون
 • آزمایش نفوذپذیری در مقابل یون کلرید

 

شناسایی دلایل، شدت، حجم و محل تخریب و آسیب های سازه های بتنی برای پروسه تعمیرات

این مرحله از آزمایش غیر مخرب بتن نسبت به بقیه دامنه گسترده تری دارد. ارزیابی سازه ها در مرحله تعمیرات انجام می شود. با مشاهده نشانه های آسیب به اندازه جزئی یا گسترده، بسته به ماهیت آسیب و بر اساس تحلیل های ابتدایی، یک یا چند آزمایش برای شناسایی و به دست آوردن اطلاعات زیر به وسیله کارشناسان انجام می شود.

 

آزمایش التراسونیک

 

انواع آزمایش های این مرحله عبارتند از:

 • آزمایش چکش اشمیت
 • آزمایش التراسونیک
 • آزمایش هافسل
 • آزمایش تعیین کردن عمق کربناسیون
 • آزمایش ترسیم پروفیل عمق نفود یون کلر
 • آزمایش اسکن کردن میلگردها
 • آزمایش تعیین کردن واکنش قلیایی سنگدانه ها
 • آزمایش شدت خوردگی میلگردها

 

کنترل کیفیت پروسه تعمیرات سازه های بتنی

مرحله سوم آزمایش غیر مخرب بتن با هدف تضمین و کنترل کیفیت پروسه تعمیرات سازه های بتنی انجام می شود. این آزمایش بسته به شیوه و مصالح ترمیم و بازسازی بر طبق استانداردهای تعمیر صورت می گیرد. آزمایش های این مرحله عبارتند از:

 • آزمایش تضمین کیفیت بتن
 • آزمایش های کنترل کیفیت بتن

 

آزمایش های کنترل کیفیت بتن

 

اهمیت آزمایش غیر مخرب بتن

آزمایش غیر مخرب بتن یک اقدام غیر لازم و هزینه بر اضافه نیست. با استفاده از این آزمایش اطلاعات کاربردی به دست می آید و تعمیرات در زمان معین و هدفمند انجام می گیرد. به این ترتیب، هزینه های نگهداری کاهش می یابد. در صورت استفاده نکردن از این آزمایش ها، با گسترده شدن علت های تخریب برای شناسایی آسیب  از سوی بهره برداران هزینه های نگهداری چندین برابر می شود. با انجام نشدن این آزمایش ها ممکن است تعمیرات به صورت ناقص انجام شود و بروز تخریب در نواحی جدید در بازه های نه خیلی بلند دیده خواهد شد.

با تعمیرات غیر ضروری هزینه نگهداری سازه ها افزایش می یابد. آزمایش غیر مخرب نقش غیر قابل اغماضی در تعمیرات سازه ها دارد و با صرف کردن هزینه ناچیز دوام سازه ها را بالا می برد. بررسی های دوره ای و تهیه شناسنامه سازه ای در حفظ سرمایه ملی و خصوصی نقش بسزایی دارد. انجام این آزمایش ها با تضمین و کنترل کیفیت در مرحله اجرا موجب اطمینان از موفقیت تعمیرات و تأمین پیش نیازها و دوام لازم خواهد شد.

 

آزمایشات مختلف برای چک کردن کیفیت بتن چیست؟

کنترل کیفیت بتن به معنای تضمین کیفیت آن نیست، بلکه صرفاً به تحلیل داده های آزمایش محدود است. در پاسخ به این پرسش که آزمایشات مختلف برای چک کردن کیفیت بتن چیست می توان گفت کارهای قانون مندی هستند که به استفاده از آنها کارفرمایان مطمئن می شوند با اعمال کنترل های دقیق بر تمام مرحله ها و جنبه های متفاوت تولید، از مرحله درخواست تا تحویل، محصول نهایی با خصوصیات مورد توافق و مطابق با استانداردها به دست می آید.

برای این که بدانید آزمایشات مختلف برای چک کردن کیفیت بتن چیست، می توان گفت که شامل آزمایش سیمان و سنگدانه، بررسی مواد افزودنی و آزمایش مربوط به بتن و قطعات پیش ساخته بتنی است. طرح اختلاط بتن شامل آزمایش های فیزیکی و شیمیایی سیمان عبارت از تعیین زمان گیرش سیمان، تعیین غلظت طبیعی سیمان، تعیین وزن مخصوص سیمان و تعیین مقاومت فشاری ملات سیمان است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با آرین تیس در ارتباط باشید.

 

آزمایشات مختلف برای چک کردن کیفیت بتن چیست

 

انصراف از نظر
فیلترها
Sort
display