0912-1001763

88259793

جستجو

چگونگی اجرای وال پست

وال پست را نوعی نگهدارنده دیوار می دانند که با مهار دیوارها با اسکلت از یک طرف موجب همبستگی دیوار و از طرف دیگر موجب مهار دیوار در مقابل بارهای جانبی ناشی از وزن خود می شوند. وال پست ها را به دو نوع فولادی و بتنی تقسیم می کنند که نوع بتنی آن در سازه های با مصالح بنایی و نوع فولادی آن در ساختمان های دارای اسکلت فلزی به کار می رود. وظیفه وال پست منتقل کردن نیروهای باد و زمین لرزه از دیوار به فریم است که از خراب شدن دیوار جلوگیری می کند. برای اجرای وال پست دیوار باید قوانینی در نظر گرفته شوند که ضوابط اجرای وال پست دیوار در ادامه آورده شده اند. چگونگی اجرای وال پست نیز از اهمیت برخوردار است.برای آشنایی بیشتر به سایت آرین تیس مراجعه کنید.

 

چگونگی اجرای وال پست

درباره چگونگی اجرای وال پست باید بدانید که در ساختمان های با اسکلت به طور معمول از مصالح فولادی و پروفیل های نبشی، قوطی یا ناودانی استفاده می شود. وال پست هایی که از نبشی ساخته شده اند در انتقال بار جانبی و یکپارچگی دیوار از نوع ساخته شده با قوطی بهتر هستند. چگونگی اجرای وال پست به وسیله تیم مشاور پروژه در نظر گرفته می شود.

اما به طور کلی برای ساخت وال پست از دو نبشی 4 یا 5 با استفاده از میلگرد به ضخامت دیوار تعبیه می شود و بعد تمام اجزا را ضد زنگ می زنند. پس از آن توری مرغی می کشند و دیوارهای سازه ای و غیر سازه ای را درون آن مهار می کنند. این وال پست ها باید به طور مناسب به عناصر سازه ای طرفین مهار شود. در اسکلت فولادی با جوشکاری وال پست به تیرها و ستون ها و در اسکلت بتنی با کاشت صفحه ای فولادی و جوشکاری این صفحه وال پست مهار می شود.

 

نکات چگونگی اجرای وال پست

برای درک بهتر چگونگی اجرای وال پست دیوار باید بدانید در صورتی که پروفیل وال پست از سمت دستگاه مشاور دوبل نبشی باشد، باید در زمان ساخت دهانه آن یک سانتی متر از ضخامت دیوار بیشتر شود تا تیغه به طور کامل داخل آن گذاشته شود. در وال پست های عمودی باید در فاصله های یک متر به یک متر با میلگرد آجدار نمره 10 شاخک ها را به قوطی یا نبشی جوش داد. به این وسیله گیرداری مورد نظر میان تیغه و وال پست عمودی ایجاد می شود و دیوار در زمان وارد شدن بارهای جانبی رفتار یکپارچه ای خواهد داشت.

برای ایجاد گیرداری بیشتر، وال پست های افقی در فاصله یک تا یک و نیم متر با استفاده از میلگرد آجدار نمره 14 و بالاتر به سازه سقف اتصال داده می شوند. تمام پروفیل های مورد استفاده برای ساخت وال پست های قائم و افقی باید ضد زنگ زده شوند و برای اتصال بهتر میان وال پست با دیوار دو سمت و جلوگیری از ترک های ناشی از حرکت های جانبی ساختمان در مراحل نازک کاری، در روی آن از توری مرغی استفاده و در نهایت با سیم گالوانیزه محکم می شود.

 

جزئیات چگونگی اجرای وال پست

چگونگی اجرای وال پست و نبشی کشی دیوارهای پیرامونی از حساسیت برخوردار است. وظیفه وال پست حفظ تعادل دیوار در اثر وارد شدن نیروهای زمین و باد است و به این ترتیب اگر به دلیل اجرا نکردن وال پست فردی آسیب ببیند، افراد مجری مقصر خواهند بود.

در رو و زیر تیرهای بتنی و در مکان اجرای وال پست پیش از بتن ریزی سقف باید بیس پلیت اجرا شود. اگر این کار انجام نشود، باید کاشت میلگرد صورت گیرد و پروفیل وال پست به آن جوش داده شود یا پلیت ها به وسیله رول بولت از بالا به پایین به تیرها متصل شوند. هرگز نباید برای نصب بیس پلیت به تیر از میخ های 3 سانتی متری استفاده شود.

پیش از جوشکاری وال پست داخل ساختمان اندازه گرفته شود تا پس از دیوارچینی مشکلی ایجاد نشود. نبشی 5 حداقل پروفیل مصرفی برای وال پست است. شاقول بودن وال پست باید کنترل شود. جوشکاری وال پست باید توسط فرد متخصص انجام شود. همچنین، مواردی که به وال پست مربوط است باید به وسیله دستور کار به مجری و سازنده ابلاغ شود.

کنترل های ابعادی از وظایف مهندس ناظر است. همچنین، کنترل اجرای نبشی و وال پست باید مطابق با نقشه و کنترل نحوه اتصالات وال پست ها و نبشی ها باید توسط وی انجام شود.

 

ضوابط اجرای وال پست دیوار

بر اساس بنده 4-9-1-3 و بند 4-9-1 مبحث 4 و 7-5-3 آئین نامه 2800، مالک ملزم است برای اجرای وال پست دیوار و نبشی کشی اقدام کند.

وال پست از نظر شکل به دو صورت افقی و عمودی هستند. وال پست عمودی در دهانه های بزرگ از روی تیر طبقه پایین به زیر تیر طبقه بالا در داخل میان قاب جوش داده می شود. ضوابط اجرای وال پست دیوار در مبحث 8 مقررات ملی ساختمان بند 8-5-5-7، ویرایش سال 1392 و در بند 7-5-3 آیین نامه طراحی ساختمان ها در مقابل زمین لرزه ویرایش چهارم آمده است.

در این ضوابط حداکثر طول مجاز دیوارهای غیر سازه ای در ساختمان میان دو پشت بند نباید از 40 برابر ضخامت دیوار یا 6 متر هر کدام که کمتر باشد تجاوز کند. یعنی تا طول 6 متر در دیوار به وال پست نیاز نخواهد بود و بیشتر از آن برای هر 6 متر یک وال پست باید گذاشته شود.

از آئین نامه ها و ضوابط اجرای وال پست دیوار باید بدانید که حداکثر بلندای مجاز دیوارهای غیر سازه ای در ساختمان از تراز کف مجاور را 5/3 متر در نظر می گیرند و در صورت بیشتر شدن از این اندازه باید به طور مناسب با وال پست مهار شوند. حداکثر عرض دیوار غیر سازه ای نباید از سی یکم بلندای دیوار کمتر شود. همچنین، در دیوارهای آجری حداقل ضخامت دیوار با عرض آن باید برابری کند.

لبه عمودی تیغه ها نباید آزاد باشند و باید به یک تیغه دیگر یا یک دیوار قائم بر آن یا یکی از اجزای سازه یا وال پستی ساخته شده از فولاد، بتن آرمه و چوب متصل شوند. وال پست دیوار باید در تمام طرفین بازشوها اجرا شود.

انصراف از نظر
فیلترها
Sort
display