Fa En پنجشنبه 30 خرداد 1398 ساعت 12 و 42 دقیقه
مقاومت مصالح ساختمانی در برابر حریق و آتش سوزی

مقاومت مصالح ساختمانی در برابر حریق و آتش سوزی

در برخی از ساختمان ها می توان از طریق دیوار جداکننده در طبقه های افقی که امکان گسترش حریق وجود دارد، مقاومت بخشی از ساختمان یا همه طبقه را بالا برد و با...

مقایسه سازه های فولادی و بتنی در برابر زلزله

مقایسه سازه های فولادی و بتنی در برابر زلزله

شکل پذیری از مشخصاتی است که اجزای سازه را در بر می گیرد. این اجزا در صورت بار اضافی وارد شدن دچار شکست نمی شوند. طراحی این اجزا باید طوری باشد که مقاومت...

مقاوم سازی سازه های فولادی

مقاوم سازی سازه های فولادی

از جمله روش های مقاوم سازی سازه های فولادی استفاده از ورق های فولادی با پیچش و جوش به مقطع بوده است. اما این روش ها با توجه به سنگینی صفحات و انعطاف پذیر...

 مقاوم سازی بتن

مقاوم سازی بتن

با استفاده از شاتکریت می توان دیوارهای بتنی را مسلح و مقاومت را چند برابر کرد. در این شیوه شبکه ای از آرماتورها روی دیوار گذاشته می شود و عملیات بتن پاشی...

راه های مقاوم سازی ساختمان در برابر زلزله

راه های مقاوم سازی ساختمان در برابر زلزله

استفاده از کامپوزیت های FRP از جدیدترین و پرطرف دارترین راه های مقاوم سازی ساختمان در برابر زلزله است. در این شیوه بعد از آغشته کردن الیاف ها به رزین و...

نشست خانه

نشست خانه

وارد شدن نیروهای اضافه به ساختمان از دیگر دلایل نشست فونداسیون است. اگر روی دیوارهای قدیمی بارگذرای انجام شود، فشار بر پی ساختمان زیاد شده و در نهایت به...

مقاوم سازی فونداسیون

مقاوم سازی فونداسیون

در زمان مقاوم سازی فونداسیون دال کف زمین در درون ساختمان و سنگ فرش خارج از آن خراب می شوند. به دلیل وجود پایه ها و تکیه گاه های موقتی فضای بسیار کمی در...

چگونگی اجرای وال پست

چگونگی اجرای وال پست

کنترل های ابعادی از وظایف مهندس ناظر است. همچنین، کنترل اجرای نبشی و وال پست باید مطابق با نقشه و کنترل نحوه اتصالات وال پست ها و نبشی ها باید توسط وی...

مقاوم سازی ستون بتنی

مقاوم سازی ستون بتنی

یکی از روش های مقاوم سازی ستون بتنی استفاده از ژاکت بتنی است که شامل لایه ای بتن، آرماتورهای طولی و خاموت ها می شود. این ژاکت ها موجب بالا رفتن مقاومت...

انواع تکیه گاه در سازه های بتنی

انواع تکیه گاه در سازه های بتنی

تکیه گاه گیردار نیز از انواع تکیه گاه در سازه های بتنی است. در این تکیه گاه از حرکت نقطه تکیه گاهی در جهت محورهای x و y جلوگیری می کند و مانع از دوران...

اسکلت سازی ساختمان

اسکلت سازی ساختمان

در اسکلت سازی ساختمان مرحله بتن ریزی از اهمیت زیادی برخوردار است. بتن لازم از کارخانه تخلیه بتن و یا در محل آماده خواهد شد. مقاومت فشاری بتن باید آزمایش...

آرماتوربندی ساختمان

آرماتوربندی ساختمان

آرماتورهای عرضی همان خاموت ها هستند. خاموت ها آرماتورهای حالت گرفته ای هستند که به صورت عمودی در تیر قرار می گیرند. آنها به صورت مقطع تیر ساخته می شوند...

چگونگی مقاوم سازی سازه های بتنی

چگونگی مقاوم سازی سازه های بتنی

از انواع جداساز لاستیکی جداساز لاستیکی با ورقه های فولادی و میرایی کم و زیاد و همچنین با هسته سری را می توان نام برد. جداساز الاستیک اصطکاکی و اصطکاکی...

هزینه مقاوم سازی ساختمان

هزینه مقاوم سازی ساختمان

ساختمان های قدیمی دارای نقطه ضعف های بسیاری در برابر بارهای زلزله و جانبی هستند و رفتار لرزه ای و ویژگی های دینامیکی مطلوبی از خود بروز نمی دهند. اما در...

علت نشست ساختمان

علت نشست ساختمان

وقتی خاک زیر پی یا فونداسیون در ساختمان ها ضعف داشته باشد، به علت نشست در برخی از بخش های خاک یا برخی از بخش های فونداسیون، مقدار تغییر مکان در راستای...

کامپوزیت frp

کامپوزیت frp

برای اجرای frp باید ابتدا یک لایه رزین را با یک قلم مو به سطح اعمال کرد تا یک لایه خیس با ضخامت 5 تا 75 درصد میلی متر به وجود آید....

وال پست دیوار

وال پست دیوار

استفاده از میلگرد در اجرای کلاف های افقی به نبشی یکی از این اشتباهات رایج است. همچنین، به اجرا در نیاوردن پشت به پشت نبشی های عمودی و افقی که باعث می شود...

اجرای کنسول در ساختمان بتنی

اجرای کنسول در ساختمان بتنی

در این نحوه اجرای کنسول در ساختمان، شاه تیر به شکل اتصال خورجینی است که از دو سمت ستون رد می شود و در سازه پیش آمدگی ایجاد می کند. شاه تیر در محل اتصال...

 سازه های مقاوم در برابر زلزله

سازه های مقاوم در برابر زلزله

برج خلیفه نیز یکی از مهم ترین سازه های مقاوم در برابر زلزله است. این ساختمان در دبی یکی از معروف ترین ساختمان های جهان است. تمام این برج از طبقه های مکانیکی...

نحوه محاسبه مقاومت بتن با چکش اشمیت

نحوه محاسبه مقاومت بتن با چکش اشمیت

آمارها نشان می دهد که در نحوه محاسبه مقاومت بتن با چکش اشمیت یا آزمایش چکش اشمیت احتمال تا 25 درصد خطا وجود دارد. اما باید به این مسئله توجه داشت که هر...