Fa En پنجشنبه 30 خرداد 1398 ساعت 12 و 45 دقیقه
ستون بتنی چیست

ستون بتنی چیست

بتن به دلیل ویژگی هایی که دارد کاربرد فراوانی پیدا کرده است. همچنین، به دلیل این که هم ارزان و هم در در دسترس است از مصالح پرکاربرد در ساختمان سازی است....

مقاوم سازی frp

مقاوم سازی frp

مقاوم سازی frp برای پل ها، سازه های صنعتی، سازه های بنایی، سازه های بتنی، ساختمان های مسکونی و تجاری به کار می رود. همچنین، این روش برای تقویت و مقاوم...

 تقویت ستون بتنی با ژاکت بتنی

تقویت ستون بتنی با ژاکت بتنی

کیفیت بد بتن، تعداد کم میلگردهای عرضی در نواحی مورد نظر، وجود تیر قوی و ستون ضعیف و لرزش های قوی از علت های مهمی هستند که موجب سیکل های بارگذاری در دامنه...

ژاکت بتنی و فلزی چیست

ژاکت بتنی و فلزی چیست

به طور معمول ژاکت های فلزی با اعضای بتنی اتصالی ندارند. این کار با روش های مختلفی انجام می شود که در روش های نوین امکان ایجاد اتصال میان ژاکت و عضو بتنی...

ژاکت فولادی ستون بتنی

ژاکت فولادی ستون بتنی

برای اجرای ژاکت فولادی ستون بتنی به طور معمول در چهار وجه عضو از پلیت استفاده شده یا در چهار گوشه آن چهار نبشی قرار می دهند. ضخامت پلیت ها و نبشی ها با...

تقویت سازه ها با frp

تقویت سازه ها با frp

با دورپیچ کردن ستون ها با مصالح frp، ویژگی های باربری و شکل پذیری بتن بهبود پیدا می کند. در این شیوه، الیاف frp که به دور ستون دورپیچ شده است از افزایش...

معایب ژاکت فولادی

معایب ژاکت فولادی

یکی از مهم ترین معایب ژاکت فولادی هزینه بر بودن اجرای آن است. مقاوم سازی با این ژاکت ها به طور معمول نسبت به مقاوم سازی با الیاف frp هزینه بیشتری دارد...

 تقویت ستون بتنی با ژاکت فلزی

تقویت ستون بتنی با ژاکت فلزی

ستون ها اجزایی در ساختمان هستند که تحت نیروهای محوری با یا بدون نیروی برشی و لنگر خمشی قرار دارند. ستون ها علاوه بر انتقال بارهای ثقلی به پی، در قاب های...

مقاوم سازی ساختمان ها با ژاکت بتنی

مقاوم سازی ساختمان ها با ژاکت بتنی

در صورتی که در روش مقاوم سازی ساختمان ها با ژاکت بتنی، روکش ها ستون را محصور کنند، انقباض بتن جدید به اصطکاک میان بتن قدیمی و جدید منجر می شود و به کاشت...

تقویت ستون بتنی با فولاد

تقویت ستون بتنی با فولاد

نیروهای کمانشی ستون ها با مقطع ستون ها نسبت مستقیم و با ارتفاع آن در حد فاصل طبقه ها نسبت عکس دارند. به این معنا که هر چه ابعاد مقطع ستون ها بزرگ تر نیروهای...

تقویت تیر بتنی با ورق فولادی

تقویت تیر بتنی با ورق فولادی

تیرها به دو شکل موضعی و کلی در ساختمان کمانش می کنند و در این صورت است که به تقویت تیر بتنی با ورق فولادی و یا روش های دیگر مقاوم سازی نیاز خواهد بود...

تقویت ستون بتنی با ژاکت بتنی

تقویت ستون بتنی با ژاکت بتنی

ژاکت بتنی می تواند برای یک وجه یا وجوه بیشتری از ستون استفاده شود. طراحی ژاکت با توجه به بارهای موجود روی ستون انجام می گیرد و احتمال دارد به استفاده از...

ژاکت بتنی ستون

ژاکت بتنی ستون

ستون ها علاوه بر استفاده از ژاکت بتنی به روش های دیگری نیز مقاوم سازی می شوند. دو روش استفاده از ژاکت فولادی و مقاوم سازی با FRP از جمله روش های مقاوم...

دتایل ژاکت فولادی

دتایل ژاکت فولادی

برای اجرا باید بعد از طراحی و ارائه دتایل ژاکت فولادی مصالح انتخاب شود. روش اجرا به عضو مورد مقاوم سازی بستگی دارد، ولی بیشتر اعضا از یک الگوی مشابه پیروی...

مقاوم سازی ساختمان ها با ژاکت فولادی

مقاوم سازی ساختمان ها با ژاکت فولادی

مقاوم سازی ستون ها با ژاکت فولادی ضمن بالا بردن مقاومت برشی و خمشی آنها با ایجاد انحصار، مقاومت فشاری بتن را نیز بالا می برد. همچنین، مانع از کمانش میلگردهای...

مقاوم سازی اسکلت فلزی

مقاوم سازی اسکلت فلزی

از روش های مقاوم سازی اسکلت فلزی استفاده از اتصال ورق های اضافی با پیچ و جوش به مقطع تیر فولادی است. این روش تقویت با توجه به سنگینی ورق ها و نداشتن انعطاف...

 مقاوم سازی ساختمان قدیمی در برابر زلزله

مقاوم سازی ساختمان قدیمی در برابر زلزله

بهترین راهکار برای مقاوم سازی ساختمان قدیمی در برابر زلزله که دارای چنین ستون هایی هستند، استفاده از ورق های سرتاسری به جای لقمه و یا به کار بردن ژاکت...

مقاوم سازی چیست

مقاوم سازی چیست

پایین آوردن نیاز لرزه ای سازه می تواند به شکل های مختلفی انجام شود. اگر متخصصان بهسازی در طرحشان از همه ظرفیت های سازه استفاده نکنند، طرح آنها توجیه اقتصادی...

کامپوزیت FRP و انواع کامپوزیت های مقاوم سازی

کامپوزیت FRP و انواع کامپوزیت های مقاوم سازی

الیاف شیشه از دیگر مصالح قدیمی قوی تر است. این پلیمرها مانند پارچه ای روی سازه چسبانده می شوند و شکل پذیری و مقاومت آن را بالا می برند. این الیاف به دو...

وال پست در اسکلت بتنی

وال پست در اسکلت بتنی

وال پست از عناصر غیر سازه ای است که اجرای صحیح آن تأثیر زیادی در کنترل خرابی دیوارها دارد. در اسکلت بتنی، با کاشت یک صفحه فلزی یا به شکل جاساز شده یا رول...